Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 18 výsledků na výraz icoPrijemce:25158058 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 12 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
25. 2. 2019 1. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/015/19 - Centrum pro pomoc dětem a mládeži 2 647 000  Kč
24. 4. 2017 3. 5. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI o.p.s. DP Podpora a rozvoj protidrogové politiky, 07-02-005/17 CPDM 190 000  Kč
12. 4. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IP IV. - smlouva o zajištění sociální služby 3 516 480  Kč
21. 7. 2016 8. 8. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. KDP Podpora sociálních služeb 2016 - CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI 323 570  Kč
17. 7. 2018 23. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. KDP Podpora sociálních služeb 2018 - Centrum pro pomoc dětem a mládeži 273 000  Kč
13. 7. 2017 2. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži KDP Podpora sociálních služeb 2017 - Centrum pro pomoc dětem a mládeži 266 900  Kč
16. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI o.p.s. 07-02-014 CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI o.p.s. 210 000  Kč
23. 4. 2019 15. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. 07-02-016/19 Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s., T.G.Masaryka 114, 38101 Český Krumlov 200 000  Kč
15. 8. 2016 17. 8. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace - Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Č.Krumlov 5 500  Kč
20. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 415-03-003/18 - Podpora práce s dětmi a mládeží - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 130 000  Kč
20. 4. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, o.p.s. 415-02-036/18 Podpora práce s dětmi a mládeží - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 70 000  Kč
28. 2. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/014/18 - Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 1 500 000  Kč
10. 3. 2016 27. 7. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace - Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Č.Krumlov 1 441 300  Kč
30. 12. 2016 17. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IP IV. - Dodatek č. 2 - soulad s Pověřením Neuvedena
16. 3. 2017 17. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/013/17 - Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. 1 076 000  Kč
8. 6. 2016 10. 1. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. IP IV. - Dodatek č. 1 - prodloužení termínu k Pověření Neuvedena
10. 4. 2017 11. 4. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 415-03-002/17 - DP Podpora práce s dětmi a mládeží - Centrum pro pomoc dětem a mládeží, o.p.s. 125 000  Kč
2. 11. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Centrum pro pomoc dětem a mládeži,o.p.s. Smlouva o poskytnutí dotace - Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Č.Krumlov 4 700  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.