Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:26954770 AND icoPlatce:00262978

Celková cena nalezených smluv 554 180  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 2. 2019 22. 2. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AQE advisors, a.s. Smlouva o dílo spočívající ve spolupráci na rozpočtu v době rozpočtového provizoria, při přípravě návrhu a schválení rozpočtu na rok 2019 a na implementaci organizačních změn do rozpočtu objednatele 145 200  Kč
30. 11. 2016 6. 12. 2016 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AQE advisors, a.s. Smlouva o poskytnutí počítačového programu FISO 84 700  Kč
18. 4. 2017 9. 6. 2017 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AQE advisors, a.s. AQE Advisors a.s - Smlouva o dílo - zpracování střednědobého rozpočtového výhledu 89 540  Kč
8. 4. 2019 10. 4. 2019 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AQE advisors, a.s. Smlouva o dílo spočívající ve spolupráci na střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2023 včetně vypracování jeho finálního znění k projednání a schválení v radě a zastupitelstvu „Objednatele“. 145 200  Kč
8. 3. 2018 19. 3. 2018 Detail smlouvy STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC AQE advisors, a.s. Smlouva o dílo - zpracování aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu Statutárního města Liberec 89 540  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.