Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 6 výsledků na výraz icoPrijemce:27663761 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 280 720  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
8. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Poradenská a příkazní smlouva na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Přeložka II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" 70 180  Kč
8. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Poradenská a příkazní smlouva na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku-Fišerka" 70 180  Kč
15. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Dodatek č. 1 k poradenské a příkazní smlouvě na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Přeložka II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb" Neuvedena
15. 11. 2018 23. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Dodatek č. 1 k poradenské a příkazní smlouvě na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Přeložka II/128 Číměř" Neuvedena
8. 11. 2018 9. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Poradenská a příkazní smlouva na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd - 70. výzva IROP" 70 180  Kč
8. 11. 2018 12. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj ECONOMY RATING a.s. Poradenská a příkazní smlouva na zpracování žádosti o podporu včetně studie proveditelnosti na akci "Přeložka II/128 Číměř" 70 180  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.