Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 3 výsledky na výraz icoPrijemce:28813863 AND icoPlatce:00272728

Celková cena nalezených smluv 95 590  Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
20. 1. 2017 31. 1. 2017 Detail smlouvy Město Jaroměř Atelier Kozák s.r.o. Smlouva o dílo - zhotovení PD "Čp. 780 evakuační výtah J. Šímy" včetně dodatku č. 1 95 590  Kč
27. 2. 2017 22. 3. 2017 Detail smlouvy Město Jaroměř Atelier Kozák s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Čp. 780 evakuační výtah J. Šímy Neuvedena
18. 4. 2017 19. 4. 2017 Detail smlouvy Město Jaroměř Atelier Kozák s.r.o. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - Čp. 780 evakuační výtah J. Šímy Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.