Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 21 výsledků na výraz icoPrijemce:45274924 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 350 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 3. 2019 4. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice" 2 412 532  Kč
21. 12. 2017 27. 12. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci " Oprava silnice - MK Milady Horákové ČB" 6 878 050  Kč
25. 6. 2018 28. 6. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E - část C: Silnice II/159" Neuvedena
30. 3. 2017 10. 4. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Oprava komunikací SFDI 2017-část č.1 - okres České Budějovice" 57 982 355  Kč
26. 9. 2018 23. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E - část C: Silnice II/159" Neuvedena
9. 8. 2017 15. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Oprava komunikací SFDI 2017 - část č. 1 - okres České Budějovice" 58 071 479  Kč
7. 5. 2019 9. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Moderniazce komunikací II. třídy P 11 - část 1" 69 243 977  Kč
26. 9. 2018 27. 9. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) A - část D: Silnice II/156" Neuvedena
9. 4. 2019 11. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Silnice II/122 - průtah Lhenice" 2 930 018  Kč
25. 6. 2018 12. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci " Oprava silnice - MK Milady Horákové ČB" Neuvedena
2. 11. 2016 8. 11. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část - část 1, okres České Budějovice" Neuvedena
21. 8. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Oprava komunikací SFDI 2018 - okres České Budějovice" 40 426 586  Kč
29. 11. 2018 29. 11. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dohoda o předčasném užívání stavby "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice" Neuvedena
17. 4. 2018 19. 4. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice" 14 323 302  Kč
10. 7. 2018 3. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) A - část D: Silnice II/156" Neuvedena
9. 8. 2017 10. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) E - část C: Silnice II/159" 14 072 920  Kč
14. 9. 2016 30. 9. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce "Oprava komunikací SFDI 2016 - druhá část - část 1, okres České Budějovice" 20 823 986  Kč
14. 7. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Modernizace komunikací II. třídy (P 10) A - část D: Silnice II/156" 41 225 149  Kč
9. 5. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci " Oprava silnice - MK Milady Horákové ČB" 6 878 050  Kč
20. 12. 2018 21. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice" Neuvedena
29. 8. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj EUROVIA CS, a.s. Smlouva o dílo na stavební práce na akci "Silnice II/122 - průtah Lhenice" 15 056 823  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.