Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 5 výsledků na výraz icoPrijemce:60816945 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 57 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 10. 2018 8. 10. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 GYM. TŘEBOŇ - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na úhradu nezp. výdajů projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ 7 000 000  Kč
13. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Gymnázium, Třeboň - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ 22 483 572  Kč
15. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Gymnázium, Třeboň - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazakových učeben Gymnázium Třeboň" 2 498 175  Kč
13. 10. 2017 17. 10. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Gymnázium, Třeboň - Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování projektu "Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazakových učeben Gymnázium Třeboň" 2 498 175  Kč
15. 3. 2018 20. 3. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Gymnázium, Třeboň - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje na realizaci projektu „Půdní vestavba pro realizaci chemického areálu a jazykových učeben Gymnázia Třeboň“ 22 483 572  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.