Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 2 výsledky na výraz icoPrijemce:64608531 AND icoPlatce:61988987

Celková cena nalezených smluv 5 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
5. 5. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Ostravská univerzita EKOTOXA s.r.o. Smlouva o dílo - Adaptační strategie Statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změn klimatu 363 000  Kč
2. 1. 2017 22. 3. 2017 Detail smlouvy Ostravská univerzita
  1. EKOTOXA s.r.o.
  2. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Identifikace zranitelnosti a možnosti podpory přirozených funkcí krajiny v podmínkách změněného klimatu ve velkoplošných zvláště chráněných územích (reg. čís. TA02030509) 4 673 800  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.