Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 6 výsledků na výraz icoPrijemce:70971641 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 1 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 8. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zakrytí a odstranění 2 ks reklamních zařízení 80 102  Kč
5. 4. 2018 4. 5. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Dohoda o postoupení Smlouvy o realizaci překládky sítě el. komunikací na akci "Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice" 835 607  Kč
6. 11. 2017 13. 11. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Smlouva o dílo na zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení umístěných na silničním pozemků nebo v ochranném pásmu silnic I. tříd v Jihočeském kraji 250 000  Kč
11. 2. 2019 14. 2. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zakrytí a následné odstranění a likvidace nepovolených reklamních zařízení umístěných na silničním pozemku, nebo v ochranném pásmu silnic I. tříd na území Jihočeského kraje Neuvedena
29. 8. 2016 21. 9. 2016 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zakrytí a následné odstranění a kividace nepovolených reklamních zařízení umístěných na silničním pozemku, nebo v ochranném pásmu silnic I. tříd na území Jihočeského kraje" 100 000  Kč
30. 11. 2018 3. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Zakrytí, odstranění a likvidace 7 ks nepovolených reklamních zařízení 100 000  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.