Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 19 výsledků na výraz icoPrijemce:71294775 AND icoPlatce:70890650

Celková cena nalezených smluv 83 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
18. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 KŠH - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti KŠH ČB I" - OP Rybářství 2 418 000  Kč
18. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 KŠH - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti KŠH ČB II" - OP Rybářství 470 949  Kč
25. 6. 2018 10. 7. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 zajištění managementu (péče) o vybraná zvláště chráněná území JčK v roce 2018 5 869 600  Kč
6. 12. 2018 11. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Sečení vybraných ploch v areálu letiště Planá u Českých Budějovic 372 796  Kč
2. 6. 2017 8. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Zajištění péče o vybraná zvláště chráněná území JčK - vertikální spolupráce 1 326 160  Kč
18. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 KŠH - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Modernizace dopravy Krajského školního hospodářství" - OP Rybářství 1 475 488  Kč
18. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 KŠH - Smlouva o poskytnutí dotace Jčk na kofinancování projektu "Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti KŠH ČB I" - OP Rybářství 5 642 000  Kč
25. 7. 2017 24. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství ČB zajištění péče o ZCHÚ JčK - PP Libnič, PR V Rájích a PP Blatná 129 470  Kč
3. 8. 2017 31. 8. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 partnerská smlouva v rámci realizace projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE 31 417 650  Kč
19. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Kontrola stavu značení ZCHÚ Jihočeského kraje 714 777  Kč
22. 6. 2017 30. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství ČB 437-324_2016_4_Krajské školní hospodářství ČB, Dotace na hospodaření v lesích 169 992  Kč
8. 6. 2017 15. 6. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 zajištění péče o ZCHÚ PP Luna 102 245  Kč
14. 3. 2017 20. 3. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 vegetační úpravy v rámci projektu "Revitalizace Světského rybníka" 115 192  Kč
28. 3. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 tvorba systému pro kontrolu značení hranic ZCHÚ a EVL prostřednictvím ArcGIS Online, včetně testovací fáze 85 547  Kč
18. 12. 2018 4. 1. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Zapůjčení movitých věcí do dočas. bezplatného užívání výlučně pro realizaci projektu LIFE 16 NAT/CZ/000001. 28 000 000  Kč
18. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 KŠH - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jčk na realizaci projektu "Zlepšení konkurenceschopnosti a životaschopnosti KŠH ČB II" - OP Rybářství 201 835  Kč
22. 3. 2019 25. 3. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Zapůjčení movitých věcí do dočas. bezplatného užívání výlučně pro realizaci projektu LIFE 16 NAT/CZ/000001. 1 039 350  Kč
19. 12. 2018 20. 12. 2018 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Zajištění managementu (péče) o vybraná ZCHÚ Jčk 2019 - speciální část 1 775 284  Kč
6. 5. 2019 13. 5. 2019 Detail smlouvy Jihočeský kraj Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2 Zajištění managementu o vybraná ZCHÚ JčK 2019 1 969 430  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.