Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 21 výsledků na výraz icoPrijemce:15050050 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 200 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
26. 9. 2017 5. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo za zhotovení díla Speciální ZŠ Svitavy – oprava venkovní omítky, stavební úpravy objektů, přístavba dílen 13 550 736  Kč
27. 7. 2018 8. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně 391 132  Kč
17. 9. 2018 18. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek 1 - SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení - SOD - MARHOLD a.s. 42 960  Kč
9. 5. 2018 10. 5. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo č. OR/18/22298 na zhotovení díla Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích - Čívicích 23 703 178  Kč
16. 4. 2019 16. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dohoda o narovnání - SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení - SML OR/17/24267 - MARHOLD a.s. Neuvedena
16. 11. 2017 23. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. RUE - areál NPK, a.s., budova kardiologie, propojovací krček a budova 10 v Pardubicích - SOD - MARHOLD a.s. - dodatek č. 1 59 612  Kč
23. 9. 2016 14. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla "Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, budova č. 9 patologie" 2 930 412  Kč
20. 2. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. SOD "Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben" 12 629 501  Kč
14. 3. 2019 26. 3. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla NPK, a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení 997 858  Kč
10. 1. 2019 23. 1. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KŘÚ/18/24048 249 871  Kč
31. 5. 2017 14. 6. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. RUE - areál NPK, a.s., budova kardiologie, propojovací krček a budova 10 v Pardubicích - SOD 14 014 267  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo na zhotovení díla NPK, a.s., Svitavská nemocnice, odstranění havarijního stavu u rozvodů UT, vody, kanalizace a připojených instalačních prvků v objektu rehabilitačního oddělení 26 617 580  Kč
2. 10. 2017 10. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo na zhotovení díla Gymnázium Svitavy - rekonstrukce a modernizace kuchyně 13 074 134  Kč
25. 9. 2017 27. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. SOD "SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben" 28 422 179  Kč
27. 4. 2017 4. 5. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo za zhotovení díla "Speciální ZŠ Svitavy – oprava venkovní omítky, stavební úpravy objektů, přístavba dílen " 10 541 370  Kč
1. 11. 2017 6. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení - SOD - MARHOLD a.s. 8 258 099  Kč
14. 3. 2019 1. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo na zhotovení díla NPK, a.s. Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance 21 701 350  Kč
8. 8. 2018 16. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Smlouva o dílo č. KŘÚ/18/24048 - stavební úpravy a modernizace Sálu zastupitelstva 15 382 924  Kč
23. 9. 2016 14. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla "Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, budova č. 2, rekonstrukce chirurgie" 7 874 576  Kč
29. 10. 2018 6. 11. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. SOD SOŠ a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben Neuvedena
27. 3. 2019 5. 4. 2019 Detail smlouvy Pardubický kraj MARHOLD a.s. Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo č. OR/18/20097 na zhotovení stavby Gymnázium Česká Třebová - rekonstrukce a vybavení odborných učeben Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.