Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 26 výsledků na výraz icoPrijemce:27466868 AND icoPlatce:70892822

Celková cena nalezených smluv 11 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
17. 9. 2015 15. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Napojení silnice II/322 na R35 MUK Dašice (výkon AD) 435 600  Kč
14. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o dílo č. "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice II/366 Pohledy - křižovatka s I/43" 2 077 570  Kč
23. 7. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o dílo č. OR/18/23781 na zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička 584 430  Kč
12. 9. 2017 15. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Napojení silnice II/322 na R35 MUK Dašice (výkon AD) Neuvedena
14. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace silniceII/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 96 800  Kč
20. 9. 2016 10. 10. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I - dendrologický průzkum 103 213  Kč
21. 2. 2018 26. 2. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit oblasti masivu Sněžníka I - Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 114 950  Kč
10. 9. 2018 12. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby DUS Anenská Studánka - úprava parkoviště 286 770  Kč
23. 7. 2018 26. 7. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička OR/18/23782 70 180  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka" 117 370  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb AD projektanta při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice" 117 370  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb AD projektanta při realizaci stavby "Modernizace mostu ev. č. 360-016 Němčice" 117 370  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. SOD "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev.č. 360-016 Němčice" 544 500  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. SOD "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-014 Řetůvka" 647 350  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. SOD "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí" 671 550  Kč
28. 8. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň - AD projektanta - Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 166 980  Kč
14. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Modernizace silnice Ii/366 Pohledy (včetně průtahu obcí) - Křenov křižovatka s II/368 - zhotovení projektové dokumentace 1 909 380  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb AD projektanta při realizaci stavby "Modernizace mosru ev. č. 360-012 Ústí nad Orlicí" 117 370  Kč
12. 9. 2017 2. 11. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OR/16/20111 o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova) Neuvedena
10. 2. 2016 5. 10. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova) - Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 135 520  Kč
28. 8. 2018 29. 8. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. SOD "Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace mostu ev. č. 360-017 Němčice" 482 790  Kč
12. 9. 2017 15. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť (výkon AD) Neuvedena
17. 9. 2015 15. 9. 2017 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť (výkon AD) 395 670  Kč
14. 11. 2016 23. 11. 2016 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace silniceII/366 Pohledy - křižovatka s I/43 96 800  Kč
28. 8. 2018 7. 9. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Modernizace mostu ev. č. 317-005A Choceň - zhotovení projektové dokumentace - Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 1 629 870  Kč
7. 12. 2018 11. 12. 2018 Detail smlouvy Pardubický kraj Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o. Dohoda č. OR/18/25342 o zániku závazku ze smlouvy o dílo č. OR/18/23781 a ze smlouvy o poskytování služeb č. OR/18/23782 v rámci akce Modernizace mostu ev. č. 360-023 Polička Neuvedena

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.