Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:00236021 chyby:vazne'

našli jsme 148 výsledků na výraz ico:00236021 chyby:vazne

Celková cena nalezených smluv 170 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
27. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Tenisový klub Čáslav, spolek
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 141 301  Kč
16. 2. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Sokol Čáslav
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 242 000  Kč
27. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Jezdectví - František Lomský
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 75 811  Kč
17. 9. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Projektové práce na akci "Cyklostezka Čáslav-Filipov" 883 300  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Městys Žehušice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 517 535  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Drobovice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 307 062  Kč
9. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/352/2008 430 390  Kč
9. 5. 2018 15. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Dodatek č. 10 ke smlouvě č. 651/351/2008 179 610  Kč
17. 9. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Zpracování projektové dokumentace na akci "Cyklostezka Čáslav-Filipov" 883 300  Kč
16. 3. 2018 21. 3. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Sanace zemní vlhkosti v č.p. 86 (Klub důchodců), Přemysla Otakara II., Čáslav. 904 972  Kč
16. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Chotusice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 477 456  Kč
26. 3. 2018 24. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Záveská a spol., v.o.s.
Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti 334 275  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Vlačice
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 318 459  Kč
14. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Obec Rohozec
Smlouva o spolupráci mezi obcemi 358 274  Kč
29. 3. 2018 27. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. AC Čáslav z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 335 239  Kč
11. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Zajištění DIO při demolici objektu č.p. 1082, ul. Jiřího z Poděbrad v Čáslavi. 109 216  Kč
30. 4. 2018 29. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. FK Čáslav, a.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace v oblasti SPORT 210 540  Kč
30. 4. 2018 11. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Hokejový klub Čáslav, z.s.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace 116 000  Kč
28. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Úřad práce České republiky, pobočka Kutná Hora
DODATEK č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KHA-VZ-4/2018 ze dne 05.02. 2018 2 434 000  Kč
25. 10. 2017 25. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 134 400  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 160 700  Kč
20. 3. 2018 4. 4. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Volejbalový oddíl Čáslav, ZŠ Masarykova z.s. 67 328  Kč
24. 4. 2018 2. 5. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Colsys s.r.o.
Smlouva o dílo č. 54/2018 - "Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Čáslav" 8 380 638  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 119 350  Kč
31. 1. 2018 14. 2. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Město Čáslav Objednávka svozu odpadkových košů 2018 555 384  Kč
28. 6. 2018 4. 7. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Mikroregion Čáslavsko
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 100 000  Kč
23. 10. 2017 24. 10. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 137 200  Kč
29. 11. 2017 29. 11. 2017 Detail smlouvy Město Čáslav
 1. Město Čáslav
 2. Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi
+1 dodavatel
Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem 103 600  Kč
2. 12. 2016 31. 1. 2017 Detail smlouvy Čáslavská servisní, s.r.o. Město Čáslav Smlouva o nájmu nebytových prostor - Grand č. p. 74 726 000  Kč
24. 10. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav DODATEK č. 1 k dohodě o vyhrazení společenský účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Neuvedena
25. 3. 2019 27. 3. 2019 Detail smlouvy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Město Čáslav Smlouva o nájmu nebytového prostoru 153 840  Kč
10. 10. 2018 8. 11. 2018 Detail smlouvy Manželé Urbanovi Město Čáslav Dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky ze dne 24. 1. 2010 900 000  Kč
21. 1. 2019 5. 3. 2019 Detail smlouvy GasNet, s.r.o.
 1. Město Čáslav
 2. GridServices, s.r.o.
4000206413_Smlouva o zajištění přeložky plyn. zař._Čáslav_II/339 Neuvedena
13. 6. 2019 20. 8. 2019 Detail smlouvy Středočeský kraj Město Čáslav Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na akci Čáslavské slavnosti 2019 100 000  Kč
15. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav Dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 2 618 000  Kč
24. 10. 2018 30. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav DODATEK č. 1 k dohodě o vyhrazení společenský účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu Neuvedena
15. 10. 2018 15. 10. 2018 Detail smlouvy Úřad práce České republiky Město Čáslav Dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 658 000  Kč
3. 7. 2019 5. 8. 2019 Detail smlouvy Česká spořitelna, a.s. Město Čáslav Smlouva o úvěru č. 336/19/LCD 100 000 000  Kč
19. 6. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Středočeský kraj Město Čáslav Veřejnoprávní smlouva - Poskytnutí dotace na akci Čáslavské slavnosti 100 000  Kč
6. 7. 2018 7. 6. 2018 Detail smlouvy Město Čáslav Střechy Rajm s.r.o. Výměna střešní krytiny včetně oplechování střešních prvků, oprav střešní vazby a hromosvodu 1 143 320  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 296 lidí darovalo 811 100 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy