Knihovny podle K–Indexu pro rok 2021

Žebříček pro další roky: 2017 2018 2019 2020 2021


Pořadí Známka Firma Body
1. Národní technická knihovna 3,74
2. Městská knihovna v Praze 4,82
3. Moravská zemská knihovna v Brně 7,81
4. Národní knihovna České republiky 8,29
5. Knihovna Kutná Hora 14,75

K-Index nebyl spočítán pro organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace