Firemní sponzoři KSČM v roce 2016

SponzorNaposledy darovalaDary
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 42 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 42 300 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 6 292 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 6 292 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 50 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 40 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 25 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 25 200 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 35 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 4 235 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 4 235 Kč
KONEC IC: 186515262016

Celkem 6 290 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 6 290 Kč
ČESKÝ IC: 102051522016

Celkem 13 996 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 13 996 Kč
KONEC IC: 186515262016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 50 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 5 445 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 5 445 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 2 627 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 2 627 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 8 750 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 8 750 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 50 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 49 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 60 000 Kč
ČESKÝ IC: 102051522016

Celkem 8 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 8 050 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
PRO IC: 157571962016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 10 000 Kč
PRO IC: 157571962016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 2 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 2 250 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 908 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 908 Kč
FOTO IC: 400076932016

Celkem 398 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 398 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 1 500 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 30 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 1 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 21 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 4 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 4 700 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 15 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 1 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 4 235 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 4 235 Kč
MAFRA, a.s. IC: 453133512016

Celkem 18 150 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 18 150 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 2 627 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 2 627 Kč
ČECH IC: 102774472016

Celkem 6 292 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 6 292 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 3 000 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 10 000 Kč
PRO IC: 157571962016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 21 000 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 3 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 3 200 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 49 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 49 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 30 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 5 445 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 5 445 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 17 206 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 17 206 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 35 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 35 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 1 500 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 25 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 25 200 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 13 165 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 13 165 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 13 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 13 600 Kč
OKRESNÍ VÝBOR KSČM IC: 005298182016

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 20 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 50 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 60 000 Kč
OV KSČM IC: 006537302016

Celkem 2 627 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 2 627 Kč
MAFRA, a.s. IC: 453133512016

Celkem 18 150 Kč

 • Sponzor KSČM v 2016, 18 150 Kč