Sponzorující osoby KSČM v roce 2017

SponzorNaposledy darovalDary
Josef Babka (*1956)2017

Celkem 25 992 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 128 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 128 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 236 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
Radek Belej (*1975)2017

Celkem 67 822 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 071 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 461 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 290 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
Václav Kučera (*1953)2017

Celkem 14 448 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 064 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 064 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 096 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
Ing. Martin Juroška (*1976)2017

Celkem 11 006 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 638 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 684 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 684 Kč
Ivan Hrůza (*1954)2017

Celkem 14 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 600 Kč
RSDr. Karel Kuboš (*1947)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
PaedDr. Mgr. Josef Lukášek (*1952)2017

Celkem 16 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 600 Kč
Stanislav Mackovík (*1967)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Miroslav Jopek (*1958)2017

Celkem 11 006 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 684 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 684 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 638 Kč
Jaroslav Komínek (*1975)2017

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Lubomír Ledl (*1952)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
JUDr. Zdeňka Lišková (*1954)2017

Celkem 16 861 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 579 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 602 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
Jan Látka (*1954)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
František Jurčák (*1948)2017

Celkem 882 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 98 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 98 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 294 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 392 Kč
Václav Beneš (*1953)2017

Celkem 41 230 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 710 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 520 Kč
RNDr. Daniel Borecký, CSc. (*1953)2017

Celkem 21 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 21 000 Kč
Miroslav Behro (*1978)2017

Celkem 12 471 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 151 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 320 Kč
Věra Bartůňková (*1960)2017

Celkem 8 064 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 414 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Jaromír Kohlíček (*1953)2017

Celkem 320 527 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 527 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 250 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Vilém Klapsia (*1977)2017

Celkem 8 424 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 404 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
Božena Kremláčková (*1955)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Ing. Věstislav Křenek (*1951)2017

Celkem 13 591 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 579 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 602 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
Danuta Kwiczalová (*1948)2017

Celkem 11 011 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 011 Kč
Erika Kohoutová (*1953)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
RSDr. Oldřich Jakubek (*1948)2017

Celkem 14 690 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 094 Kč
Jaroslav Borka (*1952)2017

Celkem 97 184 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 640 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 177 Kč
Ing. Hana Aulická -Jírovcová (*1981)2017

Celkem 128 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 000 Kč
Josef Kugler (*1964)2017

Celkem 4 896 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 408 Kč
Oldřich Karásek (*1949)2017

Celkem 3 825 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 825 Kč
Josef Kubičko (*1953)2017

Celkem 2 412 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 206 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 206 Kč
Ing. Justina Kamená (*1954)2017

Celkem 7 322 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 322 Kč
Radmila Krastenicsová (*1967)2017

Celkem 59 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Helena Kobrová (*1961)2017

Celkem 597 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 597 Kč
Ing. arch. Zdeněk Koudelka (*1956)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
RSDr. Mgr. František Hrubeš (*1952)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Ing. Bc. Eva Badinková (*1966)2017

Celkem 14 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 100 Kč
Ing. Jaroslav Kučera (*1947)2017

Celkem 12 660 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 165 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 165 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 165 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 165 Kč
Mgr. Lidmila Kružíková (*1945)2017

Celkem 95 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Leo Luzar (*1964)2017

Celkem 131 497 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 497 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Milan Ladič (*1947)2017

Celkem 2 660 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 058 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 801 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 801 Kč
Ing. Pavel Kroča (*1958)2017

Celkem 23 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 23 500 Kč
Ing. Petr Krátký (*1951)2017

Celkem 4 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
Dalibor Kališ (*1944)2017

Celkem 28 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 16 800 Kč
Jan Kotala, (*1981)2017

Celkem 12 298 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 298 Kč
Kateřina Konečná (*1981)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Dalibor Ledvina, (*1969)2017

Celkem 3 712 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 712 Kč
Marie Knapová, (*1959)2017

Celkem 2 340 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 340 Kč
Ing. Vítěslav Lapčík (*1965)2017

Celkem 14 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Vít Macháček (*1972)2017

Celkem 14 690 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 550 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 140 Kč
Vladimír Koníček (*1964)2017

Celkem 172 150 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 172 150 Kč
Pavel Hubený (*1954)2017

Celkem 67 232 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 35 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 32 232 Kč
Jan Klán (*1982)2017

Celkem 100 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. RSDr. Karel Kvit (*1951)2017

Celkem 8 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 400 Kč
Martin Krajdl (*1980)2017

Celkem 5 921 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 921 Kč
RSDr. Ivana Kalousková (*1952)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Jan Linka (*1947)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Dana Lysáková (*1956)2017

Celkem 19 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 19 000 Kč
Ing. Pavel Kováčik (*1955)2017

Celkem 138 470 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 470 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jaroslav Jirků (*1970)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 400 Kč
Mgr. Zdeněk Janda (*1978)2017

Celkem 3 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová (*1951)2017

Celkem 95 839 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 95 839 Kč
Petr Braný (*1951)2017

Celkem 11 352 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 096 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
Ivana Copková (*1959)2017

Celkem 13 248 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 13 248 Kč
Alena Daňková (*1959)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Jindřich Dlouhý (*1949)2017

Celkem 33 770 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 070 Kč
Alexander Černý (*1953)2017

Celkem 138 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 128 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 500 Kč
Lenka Fialová, DiS. (*1967)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 000 Kč
Jan Foldyna (*1956)2017

Celkem 73 797 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 927 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 340 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 170 Kč
Ing. Zbyněk Coufal (*1954)2017

Celkem 18 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
PhDr Taťána Lankašová (*1953)2017

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 900 Kč
Olga Machová (*1928)2017

Celkem 600 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 000 Kč
Josef Nekl (*1953)2017

Celkem 141 346 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 865 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 25 650 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 825 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 756 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 300 Kč
Mgr. Zdeněk Milata (*1980)2017

Celkem 18 384 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 18 384 Kč
Ladislav Drlý (*1953)2017

Celkem 87 360 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 243 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 037 Kč
Ing. Jiří Novák (*1946)2017

Celkem 50 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Ing. Viktor Pázler (*1945)2017

Celkem 9 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 300 Kč
Luboš Pastor (*1968)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
Václav Melša (*1969)2017

Celkem 18 568 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
Soňa Marková (*1963)2017

Celkem 75 072 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 772 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Oldřich Bubeníček (*1953)2017

Celkem 112 142 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 288 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 356 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 211 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 216 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 867 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 530 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 123 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 273 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 429 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 173 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 282 Kč
Bc. Emil Pernica, DiS. (*1989)2017

Celkem 4 833 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 833 Kč
Ing. Ivan Mařák (*1962)2017

Celkem 10 550 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 165 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 055 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 055 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 055 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 055 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 055 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 110 Kč
Ing. Jaroslav Dubský (*1949)2017

Celkem 73 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
Ivo Pojezný (*1961)2017

Celkem 141 760 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 780 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Martin Nikodém (*1975)2017

Celkem 1 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Ing. Miroslav Marek (*1953)2017

Celkem 19 260 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 490 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 720 Kč
JUDr. Vojtěch Filip (*1955)2017

Celkem 364 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 128 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Jana Bystřická (*1949)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
RSDr. Jaroslav Fišer (*1952)2017

Celkem 7 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
Jiří Dolejš (*1961)2017

Celkem 177 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 150 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 27 000 Kč
Josef Graňák (*1955)2017

Celkem 13 461 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 637 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
Dagmar Dudková (*1967)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Jiřina Fialová (*1950)2017

Celkem 19 029 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 333 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 688 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 908 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
Stanislav Grospič (*1964)2017

Celkem 170 676 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 223 Kč
JUDr. Luboš Dvořák (*1957)2017

Celkem 15 521 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 671 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 385 Kč
Pavel Březina (*1945)2017

Celkem 7 052 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 524 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 258 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 270 Kč
Jiří Březina, (*1947)2017

Celkem 23 750 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 850 Kč
Miroslav Grebeníček (*1947)2017

Celkem 144 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 144 000 Kč
Jana Čepičková, (*1953)2017

Celkem 1 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Mgr. Jan Dvořák (*1967)2017

Celkem 3 675 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 735 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 735 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 735 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 735 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 735 Kč
Jitka Gruntová (*1945)2017

Celkem 5 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Alena Grosová (*1964)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
PhDr. Helena Briardová (*1946)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Soňa Grochalová (*1960)2017

Celkem 15 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
Jaroslav Čech (*1957)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Pavel František Daněk (*1995)2017

Celkem 2 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
Rudolf Carvan (*1955)2017

Celkem 7 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
Mgr. Ivan Cinka (*1957)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 18 000 Kč
Josef Číž (*1954)2017

Celkem 35 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 200 Kč
Ing. Josef Dovolil (*1957)2017

Celkem 27 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 17 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Bc. Irena Ernestová (*1979)2017

Celkem 12 910 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 156 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 306 Kč
Ing. René Číp (*1974)2017

Celkem 120 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 120 000 Kč
Josef Bouda (*1986)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Radek Černý (*1972)2017

Celkem 41 025 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 413 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 873 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 413 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 413 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 413 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 500 Kč
Zdeněk Ondráček (*1969)2017

Celkem 165 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 15 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 400 Kč
Alena Nohavová (*1960)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Josef Murčo (*1951)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Vladimír Petřík (*1954)2017

Celkem 2 844 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 237 Kč
Milan Plodík (*1956)2017

Celkem 8 074 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
Soňa Dosedělová Ryšánková (*1967)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Jitka Hanousková (*1951)2017

Celkem 34 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 100 Kč
Marie Jarošová (*1947)2017

Celkem 5 886 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 886 Kč
Blanka Indráková (*1955)2017

Celkem 40 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Alois Havrda (*1946)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Jitka Hanusová (*1971)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Václav Homolka (*1955)2017

Celkem 95 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 50 000 Kč
Zdeněk Pospíšil (*1947)2017

Celkem 4 332 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 361 Kč
Dana Janurová (*1953)2017

Celkem 550 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 550 Kč
Pavel Hojda (*1952)2017

Celkem 14 365 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 715 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 240 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
Pavel Hastík (*1965)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Svatomír Recman (*1952)2017

Celkem 16 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Bc. Daniel Pawlas (*1975)2017

Celkem 20 550 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 550 Kč
Pavel Hodáč (*1969)2017

Celkem 9 108 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 202 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 202 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 202 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 202 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
Bohuslava Hajská (*1954)2017

Celkem 14 392 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 741 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
Břetislav Passinger (*1952)2017

Celkem 3 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 200 Kč
PhDr. Mgr. Zdeněk Musil (*1943)2017

Celkem 8 841 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 954 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 954 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 105 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 028 Kč
Ing. Rostislav Maleňák, (*1947)2017

Celkem 1 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 700 Kč
František Hlásek (*1959)2017

Celkem 25 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
Jaroslav Horák (*1950)2017

Celkem 41 970 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 874 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 347 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 414 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 415 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 185 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 830 Kč
Ing. Petr Havránek (*1977)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Zdeněk Maršíček (*1956)2017

Celkem 9 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 800 Kč
Mgr. Jaromír Petelík (*1983)2017

Celkem 20 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 17 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Alexandra Nágrová (*1953)2017

Celkem 19 978 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 19 978 Kč
Jana Pohludková (*1961)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Marek Nevoral (*1976)2017

Celkem 8 074 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 468 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 734 Kč
RSDr. Miroslav Opálka (*1952)2017

Celkem 124 812 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 450 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 115 362 Kč
Eva Mohylová (*1983)2017

Celkem 13 292 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 947 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 947 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 947 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 947 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 188 Kč
Monika Matějů (*1972)2017

Celkem 13 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 13 050 Kč
Jiří Hráček, (*1986)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Gabriela Hubáčková (*1975)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Bc. Monika Havlíčková (*1968)2017

Celkem 26 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 26 100 Kč
Mgr. Hana Hemzáčková (*1985)2017

Celkem 26 701 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 13 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 888 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 613 Kč
PaedDr. Hana Horská (*1963)2017

Celkem 8 939 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 865 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 037 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 037 Kč
RSDr. Josef Hála (*1953)2017

Celkem 7 807 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 761 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 046 Kč
Marta Hartmannová (*1974)2017

Celkem 13 134 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 194 Kč
Kateřina Pavlíková (*1974)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
MUDr. Jiří Maštálka (*1956)2017

Celkem 80 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 80 000 Kč
Stanislav Mandát (*1953)2017

Celkem 5 292 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 441 Kč
Martin Mareš (*1969)2017

Celkem 360 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 180 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 180 Kč
Eva Muchová (*1947)2017

Celkem 5 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 050 Kč
PaedDr. Milada Halíková (*1950)2017

Celkem 148 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 148 000 Kč
Ing. Miroslav Hajdušík (*1984)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Milan Hajšman (*1977)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
Karel Hermann (*1973)2017

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
Václav Heřman (*1973)2017

Celkem 3 308 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 308 Kč
Dana Holeksová (*1949)2017

Celkem 28 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 28 000 Kč
Stanislav Navrkal (*1941)2017

Celkem 48 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Pavlína Nováková Hrabálková (*1960)2017

Celkem 5 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 500 Kč
František Pavelka (*1940)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
Ing. Libor Pečonka (*1952)2017

Celkem 1 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 800 Kč
Ing. Zdeněk Švec (*1955)2017

Celkem 10 186 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 186 Kč
Jitka Sachetová (*1954)2017

Celkem 76 290 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 720 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 238 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 896 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 072 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 245 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 265 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 004 Kč
Marta Soušková (*1941)2017

Celkem 22 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 22 500 Kč
Eva Valjentová (*1964)2017

Celkem 16 748 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 468 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 056 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
Radek Springer (*1971)2017

Celkem 9 600 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 702 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 290 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 290 Kč
Ing. Eliška Stránská (*1958)2017

Celkem 14 528 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 877 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 723 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
Ing. Václav Štekl (*1976)2017

Celkem 124 674 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 806 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 806 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 158 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 241 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
Zdeněk Tesařík (*1966)2017

Celkem 4 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
JUDr. Helena Sýkorová (*1955)2017

Celkem 30 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Ing. Michal Symerský (*1976)2017

Celkem 13 685 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 499 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 093 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 093 Kč
Ing. Hana Tůmová (*1981)2017

Celkem 12 465 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 113 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
Ing. Ivan Strachoň (*1972)2017

Celkem 18 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Lubomír Škarda (*1953)2017

Celkem 8 210 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 210 Kč
Josef Šenfeld (*1961)2017

Celkem 139 050 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 76 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 62 100 Kč
Ing. Václav Šmíd (*1951)2017

Celkem 36 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Pavel Šlechtický (*1944)2017

Celkem 2 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 200 Kč
PaedDr. Miroslav Skácel (*1947)2017

Celkem 10 513 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 513 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Zdeněk Trefil (*1976)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
Jiří Viták (*1953)2017

Celkem 4 467 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 790 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 790 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 606 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 281 Kč
Martin Říha (*1969)2017

Celkem 20 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Radomír Silber (*1960)2017

Celkem 28 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 250 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 250 Kč
Yveta Sekeráková (*1964)2017

Celkem 13 462 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 182 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 228 Kč
Karel Suda (*1949)2017

Celkem 2 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 750 Kč
Ivan Štefek (*1951)2017

Celkem 13 886 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 340 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 54 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 340 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
Ing. Zbyněk Šebesta (*1953)2017

Celkem 15 280 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 340 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 394 Kč
Karel Šidlo (*1957)2017

Celkem 172 024 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 25 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 272 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 76 908 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 51 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 568 Kč
RSDr. Stanislav Rybák (*1948)2017

Celkem 104 220 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 220 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 000 Kč
Václav Snopek (*1951)2017

Celkem 159 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 65 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 40 000 Kč
Ing. Zdenka Szukalská (*1959)2017

Celkem 12 789 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 898 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 891 Kč
Petr Šimůnek (*1965)2017

Celkem 42 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Mgr. Táňa Šormová (*1956)2017

Celkem 23 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 13 100 Kč
JUDr. Václav Sloup (*1949)2017

Celkem 19 804 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 468 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 528 Kč
Lubomír Štěpán (*1954)2017

Celkem 9 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Daniela Trojanová (*1952)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Ludmila Tomaníková (*1945)2017

Celkem 3 300 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 300 Kč
Václav Šenkýř (*1941)2017

Celkem 2 160 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 160 Kč
Bohumil Smutný (*1978)2017

Celkem 4 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 400 Kč
PaedDr. Jaroslav Šlambor (*1949)2017

Celkem 40 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 750 Kč
Jiří Valenta (*1965)2017

Celkem 149 599 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 865 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 11 865 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 818 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 12 675 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 650 Kč
Marta Semelová (*1960)2017

Celkem 158 121 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 18 166 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 35 235 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 35 235 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 600 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 15 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 44 835 Kč
Bc. Aneta Svobodová (*1989)2017

Celkem 11 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 950 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
JUDr. Jozef Rozsár (*1961)2017

Celkem 130 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 30 000 Kč
Jana Švejdová (*1966)2017

Celkem 21 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 13 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 200 Kč
Bc. Petr Šikýř (*1962)2017

Celkem 16 930 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 693 Kč
Jan Švestka (*1973)2017

Celkem 3 432 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 286 Kč
Jana Svobodová (*1950)2017

Celkem 9 143 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 143 Kč
Kamil Veselý (*1967)2017

Celkem 2 543 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 543 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
RSDr. Šárka Truparová (*1952)2017

Celkem 10 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 800 Kč
Bc. Marcela Sladká (*1973)2017

Celkem 10 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Zdeněk Štefek (*1974)2017

Celkem 26 092 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 892 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 892 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 892 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 892 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 532 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 800 Kč
Kamil Vejvoda (*1972)2017

Celkem 6 650 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 650 Kč
Iva Řezníčková (*1974)2017

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
Tomáš Škorupa (*1982)2017

Celkem 9 839 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 9 839 Kč
Vojtěch Tesař (*1948)2017

Celkem 7 837 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 037 Kč
RSDr. Ing. Otakar Ruml (*1950)2017

Celkem 41 250 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 750 Kč
Roman Slejška (*1964)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Ludvík Šulda (*1979)2017

Celkem 82 815 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 18 015 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 14 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 200 Kč
Stanislav Šmíd (*1964)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Mgr. Soňa Staňková (*1956)2017

Celkem 9 904 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 554 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 850 Kč
Monika Magdaléna Štefanová (*1969)2017

Celkem 12 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Miloslav Švantner (*1947)2017

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
František Trhlík (*1955)2017

Celkem 16 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 570 Kč
Jiří Vítek (*1949)2017

Celkem 2 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Libuše Zmátlová (*1946)2017

Celkem 15 168 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 264 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 304 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 200 Kč
Vladimír Zima (*1963)2017

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Dr. Jiří Zima (*1960)2017

Celkem 11 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Iva Mišičáková (*1959)2017

Celkem 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Dagmar Švendová (*1977)2017

Celkem 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Josef Vondrášek (*1950)2017

Celkem 60 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 60 000 Kč
JUDr. Tomeš Vytiska (*1954)2017

Celkem 12 384 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 064 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 032 Kč
Jiří Pavlík (*1947)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Miloslava Vostrá (*1965)2017

Celkem 155 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 145 200 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 10 000 Kč
Emil Plavec (*1947)2017

Celkem 3 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Miroslav Šustek (*1963)2017

Celkem 3 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 3 000 Kč
Josef Zahradníček (*1957)2017

Celkem 137 640 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 51 400 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 620 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 4 620 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 77 000 Kč
Pavel Vodseďálek (*1955)2017

Celkem 83 785 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 750 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 800 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 050 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 885 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 900 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 300 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 300 Kč
Mgr. Petr Vomáčka (*1947)2017

Celkem 24 373 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 440 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 873 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 150 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 710 Kč
Vlastimil Waic (*1962)2017

Celkem 18 570 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 443 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 557 Kč
Zdeněk Veselý (*1952)2017

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Helena Vrzalová, (*1970)2017

Celkem 12 624 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 052 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 104 Kč
Barbora Vojtová, (*1973)2017

Celkem 800 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
RSDr. Eva Vlčková, (*1947)2017

Celkem 8 400 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 100 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
Filip Zachariaš, (*1993)2017

Celkem 27 350 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 7 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 20 000 Kč
Doc. PhDr. Alois Zlatníček, CSc. (*1935)2017

Celkem 4 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 2 000 Kč
Emil Vítek (*1958)2017

Celkem 6 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 6 000 Kč
Mgr. Miroslav Žítek (*1956)2017

Celkem 8 676 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 8 676 Kč
JUDr. Petr Všetečka (*1948)2017

Celkem 5 130 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 5 130 Kč
Doc. Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (*1948)2017

Celkem 700 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 700 Kč
Mgr. Petr Zika (*1957)2017

Celkem 1 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 500 Kč
František Znamenáček (*1948)2017

Celkem 4 200 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 350 Kč
Bohuslav Mareček (*1959)2017

Celkem 21 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 21 Kč
Josef Vojta (*1949)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jindřich Zachař (*1942)2017

Celkem 21 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 21 Kč
JUDr. Jaroslav Baťka (*1994)2017

Celkem 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Jan Lipár (*1934)2017

Celkem 100 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 100 Kč
Filip Olejník (*1996)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Mgr. Helena Plavcová (*1947)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Jan Kotáb (*1989)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Monika Jordánová (*1966)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Helena Šeráková (*1996)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Zuzana Danielová (*1972)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Petra Frajová (*1953)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Josef Jordán (*1992)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč
Veronika Mirovská (*1970)2017

Celkem 1 000 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 1 000 Kč
Jan Uhrecký (*1955)2017

Celkem 500 Kč

 • Sponzor KSČM v 2017, hodnota daru 500 Kč