Statutární město Plzeň

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 107 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Roman Zarzycký

změna 27.10.2022

Založeno 01.01.1991
IČO 00075370
Datová schránka 2dibh62, 4ifa947, 59tastc, 6iybfxn, 6xib4ax, aupa97w, egwbyju, gjvwtev, mcyb4a9, u98b2yk, ufxbt4h, v59b4a5
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Statutární město Plzeň
Změny i v 107 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory.

Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 145 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,99 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 31 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,64 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,06 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 39 smluv.

V registru smluv evidujeme 30851 smluv za celkem 111 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel úřad 1 245 smluv za 3 mld. Kč (pokles o -52,48 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 86 smluv, což je celkem 6,91 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (2 mld. Kč), Stavebnictví (185 mil. Kč), Dary a dotace (104 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (57 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Statutární město Plzeň se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Statutární město Plzeň dostal 1750 dotací v celkové hodnotě 7 455 251 541 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Statutární město Plzeň nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Statutární město Plzeň se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 97 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 107 podřízených organizací. Je součástí 40 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace