Informace o úřadu Statutární město Jihlava

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
12.06.1991
IČO 00286010
Datová schránka jw5bxb4
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Jednotná kontaktní místa v agendě volný pohyb služeb 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Matriční úřady příslušné k přijetí prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 25.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město Jihlava v celém Hlídači
Hlídat změny i v 16 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město Jihlava
od 2016
5345 smluv za celkem 5 mld. Kč
19,9 % smluv se skrytou cenou
0,9 % smluv se skrytou smluvní stranou
11,6 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (16)
od 2016
8124 smluv za celkem 8 mld. Kč
19,8 % smluv se skrytou cenou
0,7 % smluv se skrytou smluvní stranou
9,4 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 45 9,05 % 29 mil. Kč 4,47 %
2017 134 12,10 % 49 mil. Kč 4,93 %
2018 176 12,39 % 218 mil. Kč 14,36 %
2019 161 12,08 % 106 mil. Kč 9,83 %
2020 106 10,74 % 51 mil. Kč 5,88 %
Celkem 622 8,83 % 453 mil. Kč 8,83 %
Veřejné zakázky

Statutární město Jihlava se vyskytuje v 516 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město Jihlava jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Statutární město Jihlava dostal 431 dotací v celkové hodnotě 2 984 116 209 Kč.

14 podřízených organizací (z celkem 16) úřadu Statutární město Jihlava dostalo dalších 660 dotací v hodnotě 599 532 626 Kč.

Úřad Statutární město Jihlava včetně podřízených organizací dostal celkem 1091 dotací v celkové hodnotě 3 583 648 835 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město Jihlava se vyskytuje v 16 insolvencích jako věřitel.

Statutární město Jihlava není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město Jihlava není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město Jihlava jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91
PROfi Jihlava spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
FORTIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
CARLITA s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Ing. Daniel Sadílek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
SDZprofin, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41
PRISMA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
VSM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
HC Dukla Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28
PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
UNIST, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Miroslav Přibyl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
PAROLAART, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
WIDMANN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
TB - finance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Ing. Libor Bílek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
IS MONT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
SPA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Josef Eckert detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
GridServices, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
DOC.DREAM services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Vysplan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Ing.arch. HRUBEŠOVÁ ZUZANA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
ATELIER ALFA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Podzimek a synové s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
MÁCA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Ing. Zbyněk Pecina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Sportovní klub Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Tomáš Drdla detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Miroslav Kittler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
TERNI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
DUKLA Jihlava - mládež, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FABES s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
IPOS PS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
D-cinema, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
STORK střechy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
DKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Global, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ATD Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
TRIALOG, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
iMi Partner, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Společnost pro FSU, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
SYPSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
PROGEO Jihlava spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
VHS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SPEED PRESS Plus a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SKORI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jaroslav Hamáček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Středisko křesťanské pomoci Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ENVItech Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ivan Mařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jaromír Landa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Filharmonie G.Mahlera, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vysočina EVENTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
DS Stříbrné Terasy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Atletika Jihlava z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Královská kanonie premonstrátů na Strahově detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Andrea Marcinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
PIXEL Inovation, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
PATRIOT, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
KVAS o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Opera mladých z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
LANDWEALTH CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
BAJER group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
STANER CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
STAVOSPOL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
VOTOP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MODETA STYLE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Základní škola Jihlava,Křížová 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Růžička Martin, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ivo Toman detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Obec Věžnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Obec Hodice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Město Třešť detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ALPINE Bau CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Otakar Marcin detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
NA FRANTIŠKU I, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jaroslav Šimánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Bytservis, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
CTB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sberbank CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SATES ČECHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
S.O.K. real, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
OKNOPLAST - MP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LS MONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SAFETY PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing. Barbora Toušková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ICOM transport a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
J&T BANKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Gymnázium Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TVRDÝ-I.M.S., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pěvecké sdružení Campanula, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ladislav Hink detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Město Brtnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ing. Jakub Hanák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Advokátní společnost Ševčík s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Otakar Marcin detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Road M.A.A.T., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
F POINT z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ivo Materna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
První telefonní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PAROLA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Hotch-Potch z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Agumont, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
POST BELLUM, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Atelier M.A.A.T., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Plavecká škola Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
GEOtest, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VHZ-DIS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MUSIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
M - SOFT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Karel Dreveňák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VOR Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jihlavský havířský průvod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Petr Poltavec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Obec Jamné detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Městys Luka nad Jihlavou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Suchá detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihlavská unie sportu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Cejle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Malý Beranov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Petr Došek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
život památkám o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Elitavers - Sportovní akademie Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DAICO stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
NART DANCE SCHOOL , z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DUHA-COLOR DV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Leo Válek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Karel Vacka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jaroslav Berka - JAVAB detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pavel Netolický detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Kominické družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DERATEX, spol.s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Golf Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PSJ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PK OSSENDORF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Společnost I & T s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AS PROJECT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RENTEL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
COLAS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Divadlo T.E.J.P., z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AlternativaPro, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
JHS clean servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jazyková škola U Pivovaru, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SK VODOMÍLEK, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Bonita Group Service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ATELIER RAW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ENERGO-ENVI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Novotný Josef, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Čížov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Jezdovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRAGOPROJEKT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Advokátní společnost Pánek, Beránek, Melichar, v.o.s detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AQUATIS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
STATUS stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRIMONT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Anna Doležalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Marek Eckert detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Basketbalový klub Jihlava z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Richard Langer detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
STAVIS-stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Občanská poradna Jihlava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Bořivoj Šťáva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sdružení obcí Vysočiny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Lukáš Kondrát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městys Kamenice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Obec Kostelec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Obec Bílý Kámen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Bc. Martin Kochánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MUGS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SVIŽN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
4 Lighting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mirka Bártová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Okna Láník s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
7S Pebble One, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mgr. LUKÁŠ HOJDN, LL.B., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SLD Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CAMEA Technology, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KČT, oblast Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nultá generace, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AQUECON a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Stanislav Řehoř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Omnium, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mokřady z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
STEMBO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Renot s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SMART Comp. a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kadlec - elektronika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ZLINPROJEKT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Stavointerier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KOMO-COM, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Urbania, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Neosolar,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VZD INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Florbalová škola Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Asseco Central Europe, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Znalecký ústav stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
551 mil. Kč
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
471 mil. Kč
Podzimek a synové s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 mil. Kč
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
201 mil. Kč
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 mil. Kč
HC Dukla Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 mil. Kč
Ing. Josef Chybík, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 mil. Kč
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 mil. Kč
ALPINE Bau CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
VHS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 mil. Kč
STATUS stavební a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 mil. Kč
J&T BANKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
PKS stavby a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
PORR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
VHZ-DIS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
PSJ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
DUKLA Jihlava - mládež, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
Mgr. LUKÁŠ HOJDN, LL.B., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
TERNI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Edenred CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
MODETA STYLE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
FORTIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
SDZprofin, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
VSM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
MCA atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
STANER CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
DS Stříbrné Terasy o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Fotbalový klub mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
IS MONT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
DIXIT Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Ing. Daniel Sadílek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
F POINT z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
COLAS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Stavební firma HOBST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SATES ČECHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Středisko křesťanské pomoci Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
PROfi Jihlava spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
UNIST, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
DOC.DREAM services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Sportovní klub Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
PK OSSENDORF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
SYPSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
IPOS PS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
TB - finance s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ATALIAN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Královská kanonie premonstrátů na Strahově detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
PRISMA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
DS-DRYWALL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Agumont, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Lubomír Dvořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
SKORI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Iva Dvořáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
D-cinema, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
JM Demicarr s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
PRAGOPROJEKT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Město Brtnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
MÁCA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Vlastimil Zelený detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Linhart spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Horácká galerie v Novém městě na Moravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
DACH-IZOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AF-CITYPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ScioŠkola Jihlava - základní škola, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Filharmonie G.Mahlera, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
CHLAZENÍ CHOCEŇ - MONTÁŽE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Občanské sdružení Mahler 2000 - Společnost Gustava Mahlera z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
PROFIL NÁBYTEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
CARLITA s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
STEMBO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Global, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ATELIER RAW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
PATRIOT, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
E.ON Česká republika, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Miroslav Přibyl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
TENISOVÝ KLUB SPARTAK JIHLAVA, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Město Třešť detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Josef Eckert detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
CTB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Andrea Marcinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
STORK střechy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Atelier Štěpán s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Dirty Parks s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
LB 2000, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Atelier M.A.A.T., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DAICO stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Atletika Jihlava z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Vysplan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Stavební firma Škrabal, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Stavointerier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AŽD Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DAFE - PLAST Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SPA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
První telefonní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ATELIER ALFA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MAFRA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AVL cars, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TeS, spol. s r. o. Chotěboř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BAJER group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
STAVOSPOL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Miroslav Kittler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BENJAMÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Bartolini s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Zbyněk Pecina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Thi Huong Ngo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HOKO-VH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BIM Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DHI a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PB SCOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Plavecká škola Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Bořivoj Šťáva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Jan Zelenka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. HRUBEŠOVÁ ZUZANA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
INVENTE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CAMEA Technology, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SVIŽN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Rehwaldt Till detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jihlavský havířský průvod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ELEKTRO-LUMEN, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZMES, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Michal Hecht detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TRIALOG, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Otakar Marcin detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
INVIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Společnost pro FSU, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jihlavský plavecký klub AXIS, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Lesní družstvo ve Štokách detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OKNOPLAST - MP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ladislav Hink detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Truhlářství Urban, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SOVT - RADIO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AS PROJECT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TOPSOFT JKM spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SAFETY PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AGOS stavební a.s. Pelhřimov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PARK - sadovnické a krajinářské úpravy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Basketbalový klub Jihlava z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DIS projekt, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VOTOP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ENVItech Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ATD Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PAROLAART, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
STAVGAZ Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PIXEL Inovation, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Opera mladých z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jihlavská unie sportu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PATROL group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SYZA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DAITE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ING-FOREST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Tomáš Drdla detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jan Řehoř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Lukáš Rychtecký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PROGEO Jihlava spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KVAS o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
OptoNet Communication, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PLASTIKOV, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ARBYD CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Road M.A.A.T., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Občanská poradna Jihlava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
iMi Partner, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GEOtest, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CONTIMADE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jaromír Landa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VOR Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
LS MONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Nadační fond regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
WIDMANN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Radim Reniers detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Velkoobchod ŠAS,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DERATEX, spol.s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. David Jánošík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jan Strnad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Biskupství českobudějovické detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TIPATOUR zájezdy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TROJSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ENERGOSTAR Tábor s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KS - program, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
962 698 Kč
Bc. Martin Kochánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
959 007 Kč
Malá kopaná Jihlava zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
937 950 Kč
Obec Věžnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
935 871 Kč
Jaroslav Hamáček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
933 759 Kč
Petr Došek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
931 791 Kč
Obec Cejle detail o subj
smlouvy mezi subjekty
930 925 Kč
VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
928 540 Kč
Procházka Pavel, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
902 592 Kč
SPEED PRESS Plus a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
889 941 Kč
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
883 300 Kč
Ing. Jakub Hanák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
875 800 Kč
Růžička Martin, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
867 401 Kč
ELEKTRO MICHALIČKA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
866 820 Kč
Ing.arch. Jan Horký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
862 772 Kč
TVRDÝ-I.M.S., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
862 718 Kč
FORCORP GROUP spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
854 802 Kč
Urbania, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
838 832 Kč
AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
835 000 Kč
Vysočina EVENTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
828 433 Kč
PENTA PROJEKT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
822 800 Kč
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
813 879 Kč
Marcin Otakar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
809 791 Kč
Obec Čížov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
808 183 Kč
MUSIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
801 868 Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
796 458 Kč
IČO:34132333 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
792 545 Kč
Ing.arch. Vohralík Jiří detail o subj
smlouvy mezi subjekty
778 030 Kč
Petr Poltavec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
771 480 Kč
POST BELLUM, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 600 Kč
Renot s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
763 000 Kč
MOS kovo s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
749 192 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bedřichov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
733 498 Kč
GARANT GAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
726 847 Kč
KOMO-COM, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 214 Kč
Sdružení obcí Vysočiny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
710 136 Kč
Ivo Toman detail o subj
smlouvy mezi subjekty
707 352 Kč
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
700 900 Kč
Divadlo T.E.J.P., z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
700 000 Kč
život památkám o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
698 860 Kč
Kamil Cifera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
697 227 Kč
FABES s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
689 700 Kč
MICHÁLEK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
689 700 Kč
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
670 000 Kč
Kominické družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
662 112 Kč
VZD INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
655 820 Kč
Obec Hodice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
655 535 Kč
Stavební práce - Zdeněk Obůrka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
652 556 Kč
7S Pebble One, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
650 000 Kč
Vanderlaan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
646 529 Kč
Kadlec - elektronika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
645 535 Kč
OPTOKON, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
641 820 Kč
Prostor 008, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
641 300 Kč
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
640 000 Kč
YASHICA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
639 040 Kč
Ing. Barbora Toušková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
636 460 Kč
GRASS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
633 400 Kč
S A P spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
627 990 Kč

Statutární město Jihlava jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
125
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
BOSCH DIESEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
VOR Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
HC Dukla Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
F POINT z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
EUROFARMS JIHLAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MODETA STYLE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Psychiatrická nemocnice Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum multikulturního vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Svaz měst a obcí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lesní družstvo ve Štokách detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zemědělské družstvo Velký Beranov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vlastimil Matula detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PSJ CONCRETE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Pohanka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SALIX INTEGRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FABES s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FCC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Středisko křesťanské pomoci Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Rieder Beton, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zdeňka Krejčová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Thanh Tan Ta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Statutární město Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Domov pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sportovní klub Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Iva Vrchotická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Oční studio Optix, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Agroserv Ltd. - organizační složka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jan Kožich detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Věra Vyšná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Delta Bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Stomatologie MDDr. Zdeněk Klimeš s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiří Šoulák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
František Hubený detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
"FAMILY COMPANY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Českomoravský štěrk, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ALBISA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GEOSAN GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VÍCHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SEDEA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MÁCA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Družstvo vlastníků Batelov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TESCOMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
FARMAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
"ATIS Jihlava spol. s r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
StartInvest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Konstantinos Alexandros Charakleias detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Cong Vien Le detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pavel Veselý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SWED-EX, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Van Hai Vuong detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Marousková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Luboš Withalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Šárka Moravová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola Jihlava,Křížová 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jan Babic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Horácká galerie v Novém městě na Moravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RENCAR PRAHA, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
outdoor akzent s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HPR Invest SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SELOTOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Papoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Andrea Kampe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EPOS TAPE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rezidence Vrchlického s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Van Hieu Nguyen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SVIŽN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tereza Černá detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oční optik Žilka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Agentura IPSUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Thu Ha Vuongová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
7S Pebble One, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Alena Kuchtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Elena Ďurišová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FND Auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NA FRANTIŠKU I, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SLD Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdenka Schleisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Neffito cafe s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Marešová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kubík Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Active Lions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SYPSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GriToN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslav Rychlý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vološčuk gastro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Anelia Sasheva Rusanova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Daniel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Milena Vlčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VEGA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SEPOS, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DELVITA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
První telefonní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KEKR, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GPD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sberbank CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKO-KOM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tepiz, v.o.s. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PSJ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
S.O.K. real, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CHVALIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SMART Comp. a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ŠÉM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AS PROJECT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Českomoravský cement, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Štefánikovo nám. 1974/1, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Sokolovská 3046/115, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Tolstého 1569/9, 1568/11, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Filharmonie G.Mahlera, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Florbalová škola Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Požární bezpečnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DARON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PFF & PARTNERS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Mrštíkova 1176/1, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Nad Plovárnou 3767/8, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČD Cargo, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pančava invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Van Hung Vuong detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Reload Sigma Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Via Vysočina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Cetimum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SUR LIE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu č.p. 3735, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Plavecká škola Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PPM Investment a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Jaroslav Drejček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Josef Sklenář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KATRES spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Billa Reality spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Květoslava Zelená detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LAPEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Jiří Suchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ICOM transport a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Uhelné sklady Jihlava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JIHLAVAN, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PENAM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petra Zamastilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Marcela Šternová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejvyšší kontrolní úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hynek Blažek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Ježek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KNIHKUPECTVÍ O.P., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Družstevní Asociace České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Auto Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Horácká spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Štancl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karel Prchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pojišťovna Patricie a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KRONOSPAN CR,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Trong Luat Nguyen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Milan Man detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CZ Logistics, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Brazzale Moravia a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střelecký spolek HOSTINKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jindřiška Veselá detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Těšínský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DELON mode s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Miloš Vostrý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AMK Přátelé 4x4 - Jihlava,z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Leoš Hrdlička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Bc. Robert Kohn detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Iva Staňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libor Pospíchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vít Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Kuchtík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond rozvoje bydlení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZO ČSOP Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřina Kubísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kamil Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jakub Dokulil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Med detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Monika Heralecká detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lenka Čechová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karol Tóth detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
202 mil. Kč
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 mil. Kč
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 mil. Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Diecézní charita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
HC Dukla Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
KNIHKUPECTVÍ O.P., spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Středisko křesťanské pomoci Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Auto Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
E.ON Distribuce, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Tepiz, v.o.s. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Horácká galerie v Novém městě na Moravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
7S Pebble One, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Lesní družstvo ve Štokách detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Cong Vien Le detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Luboš Withalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
TESCOMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SALIX INTEGRA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ing. Miloš Vostrý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BOSCH DIESEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Rieder Beton, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Josef Pohanka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RENCAR PRAHA, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Českomoravský štěrk, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MODETA STYLE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ČD Cargo, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Via Vysočina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kubík Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SÁDROKARTONY Vysočina s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Zdeňka Krejčová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Družstvo vlastníků Batelov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Karol Tóth detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DARON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
FCC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ALBISA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DELVITA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Oční optik Žilka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Tereza Černá detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Vít Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
950 000 Kč
STAVMAT STAVEBNINY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
905 444 Kč
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
874 771 Kč
VÍCHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
863 430 Kč
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
835 785 Kč
EUROFARMS JIHLAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
811 143 Kč
Konstantinos Alexandros Charakleias detail o subj
smlouvy mezi subjekty
804 200 Kč
Karel Prchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
754 615 Kč
Vlastimil Matula detail o subj
smlouvy mezi subjekty
750 000 Kč
Hynek Blažek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
749 430 Kč
Active Lions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
728 195 Kč
Jana Marousková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
691 798 Kč
Van Hung Vuong detail o subj
smlouvy mezi subjekty
676 500 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
668 413 Kč
Thu Ha Vuongová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
660 000 Kč
Van Hai Vuong detail o subj
smlouvy mezi subjekty
660 000 Kč
"ATIS Jihlava spol. s r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
656 085 Kč
JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
638 638 Kč
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Sokolovská 3046/115, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
615 640 Kč
PPM Investment a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
606 840 Kč
FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 975 Kč
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Tolstého 1569/9, 1568/11, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
598 800 Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
595 440 Kč
Květoslava Zelená detail o subj
smlouvy mezi subjekty
563 750 Kč
Thanh Tan Ta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 000 Kč
Oční studio Optix, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
545 000 Kč
Zdenka Schleisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
532 380 Kč
Horácká spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
532 380 Kč
Jaroslav Rychlý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
525 000 Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
497 778 Kč
ICOM transport a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
492 060 Kč
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
490 145 Kč
VOR Jihlava, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
486 451 Kč
FARMAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
486 420 Kč
RENGL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 569 Kč
Anelia Sasheva Rusanova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
475 000 Kč
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
460 875 Kč
Psychiatrická nemocnice Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
449 285 Kč
HPR Invest SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
427 243 Kč
Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
405 100 Kč
CHVALIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
386 100 Kč
Jaroslava Marešová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
377 190 Kč
Zemědělské družstvo Velký Beranov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
360 725 Kč
Michal Daniel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
350 000 Kč
Družstevní Asociace České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
342 904 Kč
KRONOSPAN CR,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
342 436 Kč
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB detail o subj
smlouvy mezi subjekty
341 220 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Bedřichov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
326 370 Kč
Plavecká škola Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
320 000 Kč
HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
316 850 Kč
Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
311 213 Kč
Van Hieu Nguyen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
310 405 Kč
SLD Jihlava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
304 000 Kč
VEGA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 741 Kč
CZ Logistics, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 500 Kč
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300 000 Kč
Zdeněk Štancl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
293 100 Kč
GPD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
278 542 Kč
FND Auto s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
271 343 Kč
SMART Comp. a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
266 006 Kč
Neffito cafe s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 500 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
262 119 Kč
itself s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 499 Kč
SEPOS, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
256 800 Kč
StartInvest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
255 000 Kč
GriToN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
247 100 Kč
Věra Vyšná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
246 710 Kč
"FAMILY COMPANY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
245 380 Kč
MÁCA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 000 Kč
Stomatologie MDDr. Zdeněk Klimeš s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 705 Kč
NA FRANTIŠKU I, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 000 Kč
F POINT z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
217 680 Kč
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Nad Plovárnou 3767/8, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
216 720 Kč
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
205 600 Kč
Sberbank CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
196 020 Kč
Pančava invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
191 664 Kč
EPOS TAPE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184 660 Kč
DELON mode s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
182 105 Kč
AS PROJECT CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 047 Kč
SWED-EX, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 483 Kč
PSJ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
154 457 Kč
Leoš Hrdlička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
151 825 Kč
EKO-KOM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Libor Pospíchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
KATRES spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
146 531 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 829 Kč
Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135 230 Kč
Nejvyšší kontrolní úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 389 Kč
Centrum multikulturního vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 853 Kč
Ing. Jaroslav Drejček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 225 Kč
Požární bezpečnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 750 Kč
Martin Ježek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 555 Kč
SVIŽN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
126 329 Kč
Pavel Veselý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 750 Kč
Andrea Kampe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 375 Kč
Kamil Petr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 585 Kč
Společenství vlastníků domu č.p. 3735, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 360 Kč
Jan Kožich detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 490 Kč
Uhelné sklady Jihlava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
104 403 Kč
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
S.O.K. real, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 554 Kč
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Štefánikovo nám. 1974/1, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 000 Kč
Delta Bloc Deutschland GmbH, odštěpný závod DELTABLOC CZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 034 Kč
JIHLAVAN, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 971 Kč
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 403 Kč
Elena Ďurišová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 775 Kč
Agroserv Ltd. - organizační složka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 864 Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 623 Kč
Baseballový klub Ježci Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 600 Kč
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Mrštíkova 1176/1, Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 719 Kč
Pojišťovna Patricie a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 340 Kč
Jiří Těšínský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 878 Kč
Jan Babic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 600 Kč
Rezidence Vrchlického s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 010 Kč
PFF & PARTNERS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 057 Kč
Pavel Kuchtík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 130 Kč
GEOSAN GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 867 Kč
SELOTOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
Skanska a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 017 Kč
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
František Hubený detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 000 Kč
První telefonní společnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 382 Kč
Mgr. Bc. Robert Kohn detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 000 Kč
Petra Zamastilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 685 Kč
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
Svaz měst a obcí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 000 Kč
KEKR, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 500 Kč
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 000 Kč
SYPSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 815 Kč
Sportovní klub Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 400 Kč
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 800 Kč
Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
Filharmonie G.Mahlera, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 420 Kč
AMK Přátelé 4x4 - Jihlava,z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 000 Kč
Českomoravský cement, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 950 Kč
Josef Sklenář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 355 Kč
SEDEA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 200 Kč
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 000 Kč
Mgr. Iva Vrchotická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 900 Kč
Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 899 Kč
Střelecký spolek HOSTINKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
ZO ČSOP Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Agentura IPSUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 100 Kč
Florbalová škola Jihlava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 600 Kč
Milena Vlčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 000 Kč
Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 Kč
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
900 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Domov pro seniory Jihlava-Lesnov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
outdoor akzent s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Michal Papoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Alena Kuchtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PSJ CONCRETE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vološčuk gastro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jiří Šoulák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ŠÉM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
FABES s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Reload Sigma Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Cetimum s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SUR LIE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Billa Reality spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
LAPEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing. Jiří Suchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PENAM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola T. G. Masaryka, Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Marcela Šternová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Trong Luat Nguyen detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Milan Man detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Brazzale Moravia a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jindřiška Veselá detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Iva Staňková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Šárka Moravová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Státní fond rozvoje bydlení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pionýr, z. s. - Krajská organizace Kraje Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava,Křížová 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kateřina Kubísková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jakub Dokulil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pavel Med detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Monika Heralecká detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Lenka Čechová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město Jihlava s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město Jihlava uzavřel 135 smluv takových smluv, což je 2,51 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město Jihlava uzavřel takových smlouv za 105 mil. Kč, což je 2,1 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. TERNI s.r.o. - 3 smlouvy za celkem 24 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Hink (*1957)
   
 2. PORR a.s. - 7 smluv za celkem 17 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Petr Cech (*1980), Václav Šafář (*1971)
   
 3. FORTIS spol. s r.o. - 18 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček (*1961), František Bláha (*1962)
   
 4. DS Stříbrné Terasy o.p.s. - 3 smlouvy za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Vítězslav Schrek (*1970), Bc. Jiří Vondráček (*1956), Marie Veselá (*1959)
   
 5. VHS stavby a.s. - 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Petr Myška (*1967), Martin Borovička (*1966)
   
 6. PK OSSENDORF s.r.o. - 1 smlouva za celkem 8 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Tomáš Sláma (*1964), David Krása (*1961)
   
 7. AUTOCONT a.s. - 4 smlouvy za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 8. Tělocvičná jednota Sokol Jihlava - 8 smluv za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Karolína Koubová (*1985), Ing. Oldřich Lomecký (*1957), Jan Materna (*1967), Václav Plánka (*1941)
   
 9. Global, spol. s r.o. - 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Bílek (*1961)
   
 10. TENISCENTRUM JIHLAVA, a.s. - 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jaroslav Vymazal (*1955), Jaromír Kalina (*1965), Rudolf Chloupek (*1951), Eva Krpálková (*1955), MUDr. Jan Procházka (*1960), Pavel František Daněk (*1995), Kryštof Kothbauer (*1989)
   
 11. CETIN a.s. - 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 12. E.ON Distribuce, a.s. - 24 smluv za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Havel (*1951)
   
 13. PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r.o. - 6 smluv za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jitka Dobrovolná (*1957)
   
 14. FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. - 2 smlouvy za celkem 1 000 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jaroslav Vymazal (*1955), Jaromír Kalina (*1965), Rudolf Chloupek (*1951), Vratislav Výborný (*1953), Jaroslav Jirkovský (*1953), Jarmila Vaculíková (*1959), Miroslav Horňák (*1961)
   
 15. AF-CITYPLAN s.r.o. - 3 smlouvy za celkem 986 513 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Košan (*1981)
   
 16. AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o. - 1 smlouva za celkem 835 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kyselý (*1958)
   
 17. GEOtest, a.s. - 2 smlouvy za celkem 580 800 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Lubomír Procházka (*1951), RNDr. Lubomír Klímek (*1959)
   
 18. Okresní hospodářská komora Jihlava - 1 smlouva za celkem 550 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Dr. Ing. arch. Jaroslav Huňáček (*1961), Eva Krpálková (*1955)
   
 19. TRIALOG, spol. s r.o. - 4 smlouvy za celkem 489 264 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 5 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 5 000 Kč ( zdroj)
   
 20. PAROLAART, s.r.o. - 5 smluv za celkem 452 500 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Eva Krpálková (*1955)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 17963/2018
PSJ, a. s. IČ:25337220
a dalších 667 věřitelů
5.11.2018 25.09.2020 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 19298/2018
CCMA s.r.o. IČ:29030692
Ing. Luboš Rezner (*1965)
a dalších 10 věřitelů
27.11.2018 24.09.2020 Konkurs Městský soud v Praze
 INS 14242/2019
a dalších 13 věřitelů
26.07.2019 24.09.2020 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 14518/2014
CGM Czech a.s. IČ:49973215
HŠBETON s.r.o. IČ:26087472
a dalších 369 věřitelů
27.05.2014 23.09.2020 Konkurs Krajský soud v Hradci Králové
 INS 14133/2013
Alena Štěpánová (*1973)
Naďa Čižíková (*1966)
a dalších 95 věřitelů
20.05.2013 7.09.2020 Konkurs Krajský soud v Brně

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-027361 4. 8. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě-II. etapa, 15 mil. Kč
 Z2020-027316 4. 8. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava Heroltice - oprava stávající kanalizace 6 mil. Kč
 Z2020-029741 25. 8. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava ARBYD CZ s.r.o.
„Rozvoj odborných výukových prostorů včetně 980 791 Kč
 Z2020-025788 24. 7. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
„Rozvoj odborných výukových prostorů včetně 3 mil. Kč
 P20V10000142 18. 3. 2020 neuvedena Statutární město Jihlava C SYSTEM CZ a.s.
Dodávka výpočetní techniky pro školy a MMJ 3 mil. Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S231/01 I. 01.03.2002 Statutární město Jihlava
Dodávka a implementace komplexního informačního systému pro Magistrát města Jihlavy Veřejná zakázka
ÚOHS-S295/2015/VZ-17 I. 11.04.2016 Statutární město Jihlava
VITA software, s.r.o.
Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy Veřejná zakázka
ÚOHS-2R042/06-Hr II. 25.08.2006 Statutární město Jihlava
městské kulturní středisko Veřejná zakázka
ÚOHS-S187/2011/VZ-13 I. 14.09.2011 statutární město Jihlava
Gardenline s.r.o.
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
Treewalker, s.r.o.
Revitalizace městské zeleně v Jihlavě Veřejná zakázka
ÚOHS-S431/2012/VZ-16 I. 10.10.2012 Statutární město Jihlava
Mopos Communications, a.s.
SOVT – RADIO spol. s r.o.
Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2016-Z-7526 Ministerstvo kultury ČR
05.12.2016 19.12.2016 08.12.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
485 000 Kč
2018-Z-6644 Ministerstvo kultury ČR
08.10.2018 22.10.2018 10.10.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
2 040 000 Kč
2013-Z-5780 Ministerstvo kultury ČR
17.10.2013 31.10.2013 21.10.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
400 000 Kč
2018-Z-6644 Ministerstvo kultury ČR
08.10.2018 22.10.2018 10.10.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
2 040 000 Kč
2016-Z-7527 Ministerstvo kultury ČR
05.12.2016 19.12.2016 08.12.2016 STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
330 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Petr Marek Obec Milíčov starosta
Detail Martin Novák Obec Hojkov starosta
Detail Ing. arch. David Beke Statutární město Jihlava člen Rady
Detail Mgr. Štěpán Komárek Obec Černíč starosta
Detail Petr Procházka Městys luka nad Jihlavou člen Rady

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 521 lidí darovalo 1 450 873 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy