Město Kopřivnice

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Miroslav Kopečný

změna 18.06.2017


Založeno 01.07.1973
IČO 00298077
Datová schránka 42bb7zg

Chci hlídat

Všechny změny o Město Kopřivnice
Změny i v 5 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Neuzavřeli žádné smlouvy o víkendu či svátku.

Skrývá ceny u varujícího počtu 109 smluv z 356 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 80 smluv bez uvedené ceny. Tj. 22,47 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,84 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatny
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,56 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 119 smluv za 80 mil. Kč (pokles o -80,37 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 23 smluv, což je celkem 19,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (59 mil. Kč), Dary a dotace (14 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (1 mil. Kč), Sociální služby (568 230 Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Město Kopřivnice se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Město Kopřivnice dostal 432 dotací v celkové hodnotě 1 316 254 016 Kč.

5 podřízených organizací (z celkem 5) úřadu Město Kopřivnice dostalo dalších 99 dotací v hodnotě 215 115 045 Kč.

Úřad Město Kopřivnice včetně podřízených organizací dostal celkem 531 dotací v celkové hodnotě 1 531 369 062 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Město Kopřivnice se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Město Kopřivnice uzavřel 223 smluv smluv (tj. 13,23 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 22 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací. Je součástí 29 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 745 lidí darovalo 2 143 078 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy