Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 2 podřízené organizace.


Založeno 25.07.2007
IČO 27520536
Datová schránka eiefkcs

Skuteční majitelé

Tomáš Gottvald (zapsán 07.03.2019 )
přímý skutečný majitel; null
Vladimír Ninger (zapsán 07.03.2019 )
přímý skutečný majitel; null
 

Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice Pardubického kraje,
Změny i ve 2 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

U většiny smluv netají ceny.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 171 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,30 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 43 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,83 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 13 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,25 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 3 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 161 smluv.

V registru smluv evidujeme 26780 smluv za celkem 20 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 5 588 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -26,46 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 165 smluv, což je celkem 2,95 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (2 mld. Kč), Leciva (830 mil. Kč), Zdravotnictví (670 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (245 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice Pardubického kraje, a.s. dostala 306 dotací v celkové hodnotě 2 988 300 903 Kč.

0 dceřiných společností firmy Nemocnice Pardubického kraje, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. uzavřel 3304 smluv smluv (tj. 12,34 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 50 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 2 podřízené organizace.

Zobrazit další informace