Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Úřad - orgán veřejné moci. Zdravotní pojišťovna (mimo VZP). Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 8 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Vladimír Matta

změna 07.01.2023

Založeno 01.12.1992
IČO 47672234
Datová schránka mk5ab8i

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skutečný majitel

VLADIMÍR MATTA (zapsán 11.01.2023 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Vymazaný majitel

Petr Vaněk (zapsán 05.05.2019 - 11.01.2023 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Česká průmyslová zdravotní
Změny i v jedné podřízené organizaci

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 147 smluv bez uvedené ceny. Tj. 19,24 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 11 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,44 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 6633 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel úřad 301 smluv za 217 mil. Kč (pokles o -31,46 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 0,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby (77 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (57 mil. Kč), Zdravotní péče (23 mil. Kč), Administrativní služby, stravenky (13 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Česká průmyslová zdravotní dostal 24 dotací v celkové hodnotě 1 168 765 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Česká průmyslová zdravotní nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 11 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 8 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace