Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 7 podřízených organizací.


Založeno 28.09.1993
IČO 49099451
Datová schránka f7rf9ns
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

TOMÁŠ INDRA (zapsán 26.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
BRONISLAV ŠPIČÁK (zapsán 26.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JOSEF HORINKA (zapsán 26.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DAVID VOTAVA (zapsán 26.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
VLADISLAV RAŠKA (zapsán 26.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Tomáš Indra (zapsán 07.09.2019 - 26.08.2021 )
Znepřístupněno
Bronislav Špičák (zapsán 07.09.2019 - 26.08.2021 )
Znepřístupněno
David Votava (zapsán 07.09.2019 - 26.08.2021 )
Znepřístupněno
Aleš Neruda (zapsán 07.09.2019 - 26.08.2021 )
Znepřístupněno
Stanislav Kryl (zapsán 07.09.2019 - 26.08.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Severočeské vodovody a
Změny i v 7 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 961 smluv z 1309 smluv.

Smlouvy bez zásadních nedostatků.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 936 smluv bez uvedené ceny. Tj. 71,83 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,08 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 43 smluv.

V registru smluv evidujeme 8093 smluv za celkem 1 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 525 smluv za 22 mil. Kč (pokles o -81,84 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 373 smluv, což je celkem 71,05 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Veřejné služby pro energie (19 mil. Kč), Bankovní služby a poplatky (594 513 Kč), Energie (421 579 Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (145 200 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Severočeské vodovody a kanalizace, dostala 15 dotací v celkové hodnotě 18 319 864 Kč.

0 dceřiných společností firmy Severočeské vodovody a kanalizace, nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uzavřel 1121 smluv smluv (tj. 13,85 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 1 471 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 7 podřízených organizací.

Zobrazit další informace