Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 08.11.1993
IČO 49451871
Datová schránka uk9gx2j

Skuteční majitelé

Ladislav Lejsal (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Jaroslav Němec (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Karel Holík (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Hugo Strachvic (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Vratislav Krejčíř (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Lumír Francek (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
Miroslav Štěpánek (zapsán 15.09.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Smlouvy bez zásadních nedostatků.

Uzavřeli 12 smluv o víkendu nebo svátku.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 39 smluv bez uvedené ceny. Tj. 17,65 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,90 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V roce 2022 uzavřel subjekt 78 smluv za 24 mil. Kč (pokles o -96,12 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 27 smluv, což je celkem 34,62 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (13 mil. Kč), Pojišťovací služby (6 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (1 mil. Kč), Průmyslové stroje (633 928 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, dostala 43 dotací v celkové hodnotě 731 170 022 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. uzavřel 182 smluv smluv (tj. 14,69 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 12 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace