Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.01.1994
IČO 60108631
Datová schránka xsdgx3v

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Martin Staněk (zapsán 11.08.2019 )
Znepřístupněno
Ondřej Výborný (zapsán 11.08.2019 )
Znepřístupněno
FRANTIŠEK BRENDL (zapsán 18.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
IRENA BUREŠOVÁ (zapsán 18.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
ALEŠ HUDEC (zapsán 18.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
LEOŠ MALINA (zapsán 18.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
MICHAL JANEČEK (zapsán 18.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
 

Vymazaní majitelé

Aleš Vavřička (zapsán 11.08.2019 - 18.02.2024 )
Znepřístupněno
Vítězslav Štěpánek (zapsán 11.08.2019 - 18.02.2024 )
Znepřístupněno
Martin Charvát (zapsán 11.08.2019 - 18.02.2024 )
Znepřístupněno
František Weisbauer (zapsán 11.08.2019 - 18.02.2024 )
Znepřístupněno
Jaroslav Kocourek (zapsán 11.08.2019 - 18.02.2024 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Uzavřeli 73 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 57 smluv bez uvedené ceny. Tj. 17,98 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 8 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,52 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,95 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 2074 smluv za celkem 16 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 174 smluv za 374 mil. Kč (pokles o -77,35 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 21 smluv, což je celkem 12,07 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (285 mil. Kč), Doprava a poštovní služby (13 mil. Kč), Osobní vozidla (10 mil. Kč), IT Software (krabicový SW, licence, …) (9 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Pardubice, dostala 97 dotací v celkové hodnotě 2 891 632 159 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. uzavřel 543 smluv smluv (tj. 26,18 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 708 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace