proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. - Další informace

Soukromá firma.


Založeno 02.06.1999
IČO 25768255
Datová schránka hwx5uup


Chci hlídat

Všechny změny o proFem - centrum pro oběti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Informace z dalších databází

  1. Příjemci podpor z registru de minimis ( 11 výsledků)
  2. Faktury ministerstev ČR (jeden výsledek)

Příjemci podpor z registru de minimis

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000490588 proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Podpora služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením - "Podpora pro oběti domácího a sexuálního násilí" 50 000 Kč / 1 873 EUR 13.06.2020
1000329206 proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. podpora v rámci projektu OP Z s reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001871 na budování kapacit příjemce a vzdělávání zaměstnanců 2 028 156 Kč / 75 056 EUR 05.08.2016
1000375640 proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 225 845 Kč / 8 647 EUR 14.08.2017
1000157283 proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Na vzdělávací, přednáškové, výukové akce 8 000 Kč / 308 EUR 16.05.2013
1000447454 proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s. Podpora osob ohrožených sociálním vyloučením 60 000 Kč / 2 323 EUR 24.05.2019


Faktury ministerstev ČR

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1302913 Ministerstvo vnitra
02.04.2014 neuvedeno neuvedeno PROFEM - CENTRUM PRO OBĚTI DOMÁCÍHO A SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ, O. P. S.
2 000 Kč