Hlídač veřejných zakázek: Hledání icododavatel:05082382

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icododavatel:05082382'

Nalezené veřejné zakázky 4 výsledky


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00000002 19.04.2023 neuvedena Statutární město Chomutov Pavlína Nevrlá
Šéfredaktor a grafik Chomutovských novin 2019 - 1 067 000 Kč
  P20V00000088 22.04.2023 neuvedena Statutární město Chomutov Pavlína Nevrlá
Šéfredaktor a grafik Chomutovských novin 2021 - 1 164 000 Kč
  Z2022-051861 19.12.2022 neuvedena Statutární město Chomutov Pavlína Nevrlá
Šéfredaktor a grafik Chomutovských novin 2023 582 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb šéfredaktora a grafika periodika Chomutovské noviny. Chomutovské noviny vychází 1x měsíčně (vždy první středu v měsíci) v nákladu 22 600 kusů, o rozměru 210 x 297 mm s hmotností jednoho výtisku do 70 g (gramáž papíru 90 g/m2), v rozsahu 24 stran. - odpovědnost za zachování grafických a vizuálních standardů současné podoby novin, - úprava fotografií pro tisk (požadované rozlišení min. 300 dpi), - tvorba tiskového PDF a jeho nahrání na server tiskárny, - zajištění propojení informačních toků OBSAHOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ŠÉFREDAKTORA A GRAFIKA - organizační zajištění tvorby Chomutovských novin (dále jen „noviny“), - organizační zajištění tisku a distribuce v termínech dle smluvních vztahů se zhotovitelem tisku, - svolávání a řízení redakční rady, - výroba článků a fotodokumentace k nim, - zajištění korektur článků a grafiky, - grafické zpracování...
  P22V00000123 17.02.2024 neuvedena Statutární město Chomutov Pavlína Nevrlá
Šéfredaktor a grafik Chomutovských novin 2023 582 000 Kč