Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00567892

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00567892'

Nalezené veřejné zakázky 134 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2018-039341 09.11.2018 neuvedena Město Kunovice Alfa – COM, s.r.o.
Dodávky tepla pro město Kunovice 4 853 047 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka tepla, zajištění provozu a obsluhy kotelen.
  P21V00000053 14.01.2021 neuvedena Město Kunovice MDP GEO, s.r.o.
Posílení strategického řízení a nákup nástrojů 85 000 Kč
  P19V02019072 26.06.2019 neuvedena Město Kunovice IS Projekt, s.r.o.
Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského 144 300 Kč
  P20V00000045 12.02.2020 neuvedena Město Kunovice Zpracování pasportů majetku a koncepčních odhad.cena 0 Kč
  Z2018-044664 21.12.2018 neuvedena Město Kunovice HRATES a.s.
ÚKLID MĚSTA KUNOVICE 844 545 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V02020090 26.08.2021 neuvedena Město Kunovice Úprava budovy MěÚ Kunovice- 3. NP odhad.cena 0 Kč
  P15V00151015 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Prodloužení vodovodu ul. V Hrabůvkách, Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P18V00000040 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice T.K.S.ku s.r.o.
Údržba travnatých ploch veřejné zeleně ve městě 0 Kč
  213495 06.04.2012 neuvedena Město Kunovice Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr - 1 472 514 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce (vícepráce, méněpráce) nezahrnuté ve smlouvě o dílo, vzniklé v průběhu stavby "Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvůr". Jedná se např. o úpravu řešení přípojky NN, drobné úpravy dispozičního řešení, dodatečné statické zabezpečení stavby, dodávku svítidel do sálů, změnu řešení vodního prvku a venkovních prvků, změnu řešení závlahy, klimatizace místností.
  P14V00000005 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Obnova krajinných struktur - lokální biocentra odhad.cena 0 Kč
  P15V00000024 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Rekonstrukce místní komunikace ul. PANSKÁ odhad.cena 0 Kč
  P20V00031/20 16.03.2020 neuvedena Město Kunovice Rekonstrukce části vyústění objektu ČS 08 odhad.cena 0 Kč
  Z2018-017905 01.06.2018 neuvedena Město Kunovice ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných 3 461 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  644689 16.02.2017 neuvedena Město Kunovice WISS CZECH s.r.o.
Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Kunovice 6 558 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
  P16V00000031 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Demolice rodinného domu na Lidická 427 v odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Město Kunovice Dodávky tepla pro město Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P18V87MCMT18 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice STRABAG a.s.
Rekonstrukce místní komunikace ul. NA ZÁHONECH a 5 885 522 Kč
  P16V00712016 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského odhad.cena 0 Kč
  Z2020-041109 19.11.2020 neuvedena Město Kunovice Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice 15 193 636 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího hřiště.
  P18V029/2018 09.10.2018 neuvedena Město Kunovice SVS – CORRECT, spol. s r.o.
BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY UL. LIDICKÁ, MLÁDEŽNICKÁ – 2 695 125 Kč
  402853 26.11.2014 neuvedena město Kunovice Dodávky tepla pro město Kunovice 4 990 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka tepla, zajištění provozu a obsluhy kotelen v budovách zadavatele.
  P14V00000012 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Stavební úpravy zasedací místnosti MěÚ Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P15V00000022 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město odhad.cena 0 Kč
  Z2021-000439 07.01.2021 neuvedena Město Kunovice Alfa - COM, s.r.o.
Dodávky tepla pro město Kunovice 4 087 918 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky je fyzická dodávka tepla, zajištění provozu a obsluhy kotelen v následujících budovách jednotlivých zadavatelů
  644689 30.09.2016 neuvedena Město Kunovice Velkokapacitní požární cisterna pro JSDH Kunovice odhad.cena 6 237 600 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství.
  P14V00000002 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Kunovice, místní komunikace ulice LUČNÍ odhad.cena 0 Kč
  P16V00000032 14.11.2016 neuvedena Město Kunovice Dodávky tepla pro město Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P17V00036-81 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice PaPP, spol. s r. o.
Rekonstrukce KOTELNY MŠ Kunovice 1 647 720 Kč
  P18V00000036 02.03.2018 neuvedena Město Kunovice ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných 3 461 000 Kč
  P18V00000038 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Dodávky tepla pro město Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P20V00000050 10.11.2020 neuvedena Město Kunovice Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U Pálenice odhad.cena 0 Kč
  P18V00000037 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice GHC Invest, s.r.o.
Výměna pískových filtrů letního koupaliště v 905 763 Kč
  P18V002/2018 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice TRADIX REALIZACE s.r.o.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Pekařská, 1 779 936 Kč
  P16V074/2016 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY ul. V ÚZKÝCH a ulice U odhad.cena 0 Kč
  P17V00291117 22.11.2017 neuvedena Město Kunovice PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
KUNOVICE, dostavba kanalizační sítě - ulice U 5 848 668 Kč
  P14V00000014 neuvedena Město Kunovice CGM Morava s.r.o.
Zateplení objektu MŠ Mládežnická v Kunovicích u 9 596 744 Kč
  P20V00000046 04.05.2020 neuvedena Město Kunovice Microenergy s.r.o.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 0 Kč
  P11V00000004 neuvedena Město Kunovice Výstavba bezbariérových chodníků v Kunovicích odhad.cena 0 Kč
  P14V00000015 neuvedena Město Kunovice Sdružení STAMOS spol. s.r.o. - FAINSTAV, s.r.o.
Zlepšení energetické náročnosti objektu Základní 11 509 004 Kč
  Z2022-006316 11.02.2022 neuvedena Město Kunovice EP ENERGY TRADING, a.s.
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro 4 473 865 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Sdružené služby dodávky elektrické energie
  P15V00011115 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Dodávka interiéru MěÚ Kunovice - 2.NP odhad.cena 0 Kč
  P16VOP16-262 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Dostavba hřbitova Kunovice odhad.cena 0 Kč
  P14V00000013 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Úpravy zpevněných ploch před ZŠ Červená cesta, odhad.cena 0 Kč
  368176 27.09.2013 neuvedena Město Kunovice Pořízení kontejnerů na tříděný odpad
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je nákup 47 ks sklolaminátových a 4 ks vanových kontejnerů na tříděný odpad.
  P15V00003608 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Úprava sociálního zařízení pro žáky ZŠ Červená odhad.cena 0 Kč
  P16V016/2016 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice Kunovice, protipovodňová opatření podél vodního odhad.cena 0 Kč
  P21V00000055 30.06.2021 neuvedena Město Kunovice PaPP, spol. s r. o.
MŠ Kunovice – rekonstrukce 1.PP 3 777 395 Kč
  P14V00000002 neuvedena Město Kunovice Sdružené služby dodávky elektrické energie pro odhad.cena 0 Kč
  P17V11/2017R 15.11.2017 neuvedena Město Kunovice TRADIX REALIZACE s.r.o.
Rekonstrukce veřejného osvětlení Kunovice – nám. 1 936 525 Kč
  P18V00037-31 12.04.2020 neuvedena Město Kunovice PaPP, spol. s r. o.
Rozšíření výuky cizích jazyků ZŠ Pálenice, 3 176 297 Kč