Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:02795281

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:02795281'

Nalezené veřejné zakázky 122 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000001 27.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. RSOF s.r.o.
Pořízení, instalace a implementace SW vybavení pro 1 840 000 Kč
  Z2021-017334 13.05.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Umotional s.r.o.
Software pro intermodální plánování trasy 4 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2020-016768 07.08.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Principal engineering s.r.o.
Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007225 26.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace služeb a technologií nezbytných pro fungování centrálního systému pro elektronickou identifikaci (dále jen „Systém“) a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“).
  P22V00000024 16.09.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. ASKON INTERNATIONAL s.r.o.
Dodávka HSM serverů a obslužného SW 1 573 816 Kč
  P20V00000045 04.11.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. KH servis a.s.
Podpora a servis systému Camview v Městském 2 000 000 Kč
  P20V00000041 30.07.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytnutí odborných kapacit v oblasti správy a odhad.cena 0 Kč
  P20V00000037 04.05.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače odhad.cena 0 Kč
  P21V00000028 12.11.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Slovanet, a.s.
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové 2 512 560 Kč
  P20V00000043 05.08.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. BDO Audit s.r.o.
Poskytování služeb interního auditu 0 Kč
  P21V00000009 22.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. CHAPS spol. s r.o.
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro 2 000 000 Kč
  631284 01.02.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. Služby související s komplexní podporou JES na
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dílčích služeb nutných ke komplexnímu zajištění podpory části JES na platformě GINIS Express ve prospěch hl. m. Prahy ze strany zadavatele v souladu se schváleným záměrem Rady hl. m. Prahy, a to v rozsahu, v jakém zadavatel nebude disponovat oprávněními k poskytování těchto dílčích služeb vlastními silami.
  P22V00000003 18.02.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Sensority, s.r.o.
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové 0 Kč
  P20V00000047 06.11.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. R ALTRA spol. s r.o.
Monitoring dopravního značení 959 845 Kč
  P16V00000002 12.10.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. Pořízení, instalace a implementace softwarového odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 18.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování odborné podpory při naplňování odhad.cena 0 Kč
  Z2017-003331 24.04.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka čipových karet a služeb grafické a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000004 10.07.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění provozu klíčových komponent produkčního odhad.cena 0 Kč
  P20V00000040 18.05.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících odhad.cena 0 Kč
  Z2021-044385 12.05.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Vybrané služby k systému Portál MKS odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P20V00000049 18.11.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování vývojářských služeb backendu a odhad.cena 0 Kč
  P19V00000005 25.07.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Validační zařízení pro Prague Visitor Pass odhad.cena 0 Kč
  Z2019-009703 05.09.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  P22V00000031 17.10.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. BSS Praha s.r.o.
Služby standardní provozní podpory serveru 569 000 Kč
  P21V00000038 08.12.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. DNS a.s.
Dodávka přepínačů pro datové centrum 197 000 Kč
  P18V00000009 12.11.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní odhad.cena 0 Kč
  P16V00000009 27.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Nákup kancelářského nábytku odhad.cena 0 Kč
  P20V00000054 09.12.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. COM Electric s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku wallboxů včetně 0 Kč
  P16V00000008 19.12.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. SOITRON s.r.o.
Zavedení centrálního Service Desku OICT 1 567 700 Kč
  P19V00000045 22.11.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů odhad.cena 0 Kč
  P22V00000032 19.10.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. DNS a.s.
Rozšíření HW serverů pro IPT a podpůrný SW 2 347 960 Kč
  P23V00000001 06.01.2023 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro odhad.cena 0 Kč
  P22V00000023 08.09.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování služeb mzdového účetnictví odhad.cena 0 Kč
  P22V00000025 20.09.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka personálního, mzdového a docházkového odhad.cena 0 Kč
  Z2019-040413 12.11.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Standardní cloudové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000005 16.03.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Personální služby odhad.cena 0 Kč
  P21V00000013 21.04.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. KRUCEK, s.r.o.
Zavedení systému protikorupčního managementu podle 1 000 000 Kč
  Z2018-002554 23.01.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Simac Technik ČR, a.s.
Datová platforma hl. m. Prahy 2 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00000035 11.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. LEEF Technologies s.r.o.
Rozvoj dobíjecí infrastruktury v hlavním městě 500 000 Kč
  Z2022-006808 14.11.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Slovanet, a.s.
Sensority, s.r.o.
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-041564 01.03.2021 20.01.2021 Operátor ICT, a.s. Poskytnutí MS licencí a software assurance odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je úplatné nabývání licenčních práv k produktům Windows Server, SQL Server Enterprise a Visual Studio a poskytování dalších služeb, zejména software assurance, a to dle objednávek uzavíraných na základě rámcové dohody.
  P17V00000006 09.11.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Oyster Consulting s.r.o.
B Solution, s.r.o.
Personální služby 0 Kč
  P20V00000052 03.12.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Podpora a servis programového vybavení MKS ve odhad.cena 0 Kč
  P20V00000053 07.12.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. KH servis a.s.
Podpora a servis technologií Geutebrűck v Městském 2 000 000 Kč
  P21V00000036 02.12.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Vybrané služby a správa sítě Ethernet v rámci odhad.cena 0 Kč
  P17V00000004 23.02.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka přenosného zařízení pro kontrolu jízdních odhad.cena 0 Kč
  P21V00000005 04.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Z.L.D. s.r.o.
Podpora a servis programového vybavení IKS ve 5 350 000 Kč
  Z2017-010865 26.04.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování odborné podpory při naplňování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je projektová a odborná podpora při naplňování konceptu Smart Cities v rámci hl. m. Prahy.
  P16V00000007 19.12.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. ICZ a.s.
Pořízení, instalace a implementace softwarového 1 871 980 Kč
  P22V00000015 29.06.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. DIOMONTA, s.r.o.
Stavební úprava kanceláří OICT 648 664 Kč