Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:25013891

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:25013891'

Nalezené veřejné zakázky 83 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  371180 25.10.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Neznámý
  P20V00169430 05.02.2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 odhad.cena 0 Kč
  P12V00000004 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Zavedení úhrad jízdného prostřednictvím SMS zpráv odhad.cena 0 Kč
  P12V00000007 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Opravy trolejbusů Škoda v rozsahu "Velké odhad.cena 0 Kč
  P12V00000005 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Odkup pohledávek z přepravní kontroly, u kterých odhad.cena 0 Kč
  103900 20.02.2014 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. NÁKUP 16 KUSŮ NÍZKOPODLAŽNÍCH KAPACITNÍCH 333 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem této veřejné zakázky je dodání 16 kusů homologovaných (schválených) nízkopodlažních kapacitních trolejbusů délky do 15 m a 10 kusů homologovaných (schválených) nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky do 18 m k provozování trolejbusové dráhy na území Statutárního města Ústí nad Labem, (dále jen „trolejbusy“). Předmět veřejné zakázky bude zadavateli dodáván na základě písemné rámcové kupní smlouvy (dále též jen „rámcová smlouva“ nebo „smlouva“). V daném případě se nejedná o rámcovou smlouvu ve smyslu ust. § 11 ZVZ, nýbrž o rámcovou smlouvu ve smyslu obchodního zákoníku. Jednotlivé dílčí kupní smlouvy uzavírané na základě rámcové smlouvy nebudou uzavírány na základě výběrových řízení (jednací řízení bez uveřejnění). Bližší podmínky rámcové kupní smlouvy jsou specifikovány dále v zadávací dokumentaci (dále jen"ZD"). Základní minimální technické podmínky a funkční požadavky na...
  238699 21.03.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů CNG nízkopodlažních autobusů, 17 395 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie délky 12 m a 1 kusu nízkopodlažního kloubového autobusu, kategorie délky 18 m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem s pohonem na CNG. Autobusy musí být homologovány pro provoz v EU.;Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží přímým odkupem nebo na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).;Zadavatel požaduje nabídnout společně s dodávkou vozidel financování jejich nákupu prostřednictvím úvěru (koupě zboží na splátky) nebo leasingu (nájmu zboží s právem následné koupě) s rovnoměrnými měsíčními splátkami v délce 60 měsíců. Uchazeč má právo podat jednu nebo obě varianty financování nákupu vozidel, každá z variant bude hodnocena samostatně. Zadavatel si nepodmiňuje zpracování obou variant.
  P15V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného odhad.cena 0 Kč
  238813 12.02.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2ks částečně nízkopodlažních autobusů (Low odhad.cena 14 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie 15 metrů, pro provoz MHD v Ústí nad Labem. Autobusy musí být homologizovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou přímého odkupu, koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  60065082 24.01.2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů CNG nízkopodlažních kloubových 16 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodání 2 kusů nových nebo předváděcích, schválených CNG (s pohonem na stlačený zemní plyn) nízkopodlažních kloubových autobusů pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. V případě nabídky předváděcích autobusů musí být tyto autobusy poprvé registrovány pro provoz v roce 2011, najeto max. do 30 tis. km a musí být v majetku uchazeče.
  215319 05.02.2019 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P13V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Plnící stanice CNG odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění TDS a odhad.cena 0 Kč
  352864 03.05.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů 12 670 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů částečně nízkopodlažních autobusů (Low Entry), kategorie 15 m, pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem s pohonem na CNG. Autobusy musí být homologovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží přímým odkupem nebo na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Zadavatel požaduje nabídnout společně s dodávkou vozidel financování jejich nákupu prostřednictvím úvěru (koupě zboží na splátky) nebo leasingu (nájmu zboží s právem následné koupě) s rovnoměrnými měsíčními splátkami v délce 60 měsíců.;Uchazeč má právo podat jednu nebo obě varianty financování nákupu vozidel, každá z variant bude hodnocena samostatně. Zadavatel si nepodmiňuje zpracování obou variant.
  507153 05.02.2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nové financování projektů IPRM Mobilita II 12 073 824 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěru na financování projektů Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Mobilita zadavatele. Smlouvou o úvěru se dodavatel jako úvěrující zavázal, že zadavateli jako úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do výše 223.105.082,- Kč (dvě stě dvacet tři milionů sto pět tisíc osmdesát dva korun českých) a zadavatel se jako úvěrovaný zavázal poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.
  Z2021-019972 07.06.2021 06.07.2021 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rámcová dohoda na dodávku až 20 ks autobusů s odhad.cena 390 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky, která bude zadávána na základě rámcové dohody, je dodávka až 20 ks (dvaceti kusů) autobusů s vodíkovým pohonem dle technické specifikace, která tvoří přílohu C návrhu rámcové dohody dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z návrhu rámcové dohody, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, včetně jejích příloh A až C.
  229754 29.08.2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. nákup 2ks vozidel odtahové služby
Předběžné oznámení koupě 2 ks nákladních automobilů s pohonem 4x2 a výstupem pomocného pohonu od motoru vozidla pro agregát plošiny; motor splňující požadavky EURO5; celková hmotnost vozidla do 12t; vhodný rozvor pro montáž kabiny, plošiny pro převoz nových a havarovaných vozidel a dalších nástaveb (hydraulický jeřáb, hydraulický polootočný rotátor); výbava doplněná o výstražná světla
  P12V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních odhad.cena 0 Kč
  Z2018-027648 20.12.2018 19.09.2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ZLINER s.r.o.
Dodávka 9 ks nízkopodlažních nízkoemisních 66 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky byla dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) nízkopodlažních nízkoemisních autobusů s pohonem CNG dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky byly dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  Z2017-000932 03.03.2017 22.02.2017 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU DPMÚL A.S. odhad.cena 13 243 913 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je zlepšením tepelně-izolačních vlastností stavebních konstrukcí budov areálu v ul. Jateční č p. 426, který se skládá ze čtyř staveb (společenský sál, správní budova, dispečink, mincovna), a to změnou konstrukce obvodového pláště (náhrada tzv. boletických panelů), výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením střechy, rekonstrukcí resp. vyregulováním otopné soustavy a dalšími souvisejícími pracemi.
  524765 19.10.2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výměna technologie měníren
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie následujících tří měníren: (a) Měnírna Ústí nad Labem – Bratislavská, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem; (b) Měnírna Ústí nad Labem – Předlice, umístěná ve stavbě technického vybavení, která je součástí parcely č. 218/3 v katastrálním území Předlice, a (c) Měnírna Ústí nad Labem – V Podhájí, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 395/2 v katastrálním území Klíše, to vše v obci Ústí nad Labem.
  P20V00168255 25.05.2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 odhad.cena 0 Kč
  P12V00000010 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Oznámení věřejné zakázky na "nákup 2ks vozidel odhad.cena 0 Kč
  P14V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nákup 16 kusů nízkopodlažních kapacitních odhad.cena 0 Kč
  Z2017-006915 26.06.2017 25.04.2017 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. HARTEX CZ s.r.o.
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU II DPMÚL 9 865 577 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je zlepšením tepelně-izolačních vlastností stavebních konstrukcí budov areálu v ul. Jateční č p. 426, který se skládá ze čtyř staveb (společenský sál, správní budova, dispečink, mincovna), a to změnou konstrukce obvodového pláště (náhrada tzv. boletických panelů), výměnou výplní stavebních otvorů, zateplením střechy, rekonstrukcí resp. vyregulováním otopné soustavy a dalšími souvisejícími pracemi.
  Z2016-006766 16.12.2016 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodavatel dosud nebyl vybrán
Dodávka systému na zavedení úhrad jízdného 9 112 000 Kč
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante Předmětem zakázky je dodávka platebního systému jízdného v městské hromadné dopravě prostřednictvím SMS zpráv včetně kompletní zajištění správy celého systému včetně finančních prostředků přijatých v rámci úhrad formou elektronické jízdenky, a dále dodávka 30 ks mobilních telefonů včetně pouzder. Podrobné vymezení předmětu zakázky je obsaženo v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
  P17V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Snížení energetické náročnosti provozu DPMÚL a.s. odhad.cena 0 Kč
  P20V00170317 24.02.2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Louda Auto a.s.
Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 0 Kč
  359286 03.07.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Poskytnutí úvěrového financování obnovy vozového
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí úvěrového financování obnovy vozového parku vozidel MHD Dopravního podniku města Ústí nad Labem, a.s., dle finančního a časového harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 ZD. Předpokládaná výše úvěru činí až 150.000.000,- Kč. Úvěr bude využit na nákup vozidel MHD dle požadavků zadavatele.
  220122 16.10.2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 14 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie 15 m, pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Autobusy musí být homologizovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  P13V00000006 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů odhad.cena 0 Kč
  239902 21.03.2013 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních 8 878 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů provozovaných nízkopodlažních kloubových autobusů, schválených s pohonem CNG (s pohonem na stlačený zemní plyn) pro provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem.;Autobusy musí být poprvé registrovány pro provoz nejdříve v r. 2005, najeto maximálně do 200 tis. km a musí být v majetku uchazeče. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží přímým odkupem nebo na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing). Zadavatel požaduje nabídnout společně s dodávkou vozidel financování jejich nákupu prostřednictvím úvěru nebo leasingu s rovnoměrnými měsíčními splátkami v délce 60 měsíců.;Uchazeč má právo podat jednu nebo více variant financování nákupu vozidel, každá z variant bude hodnocena samostatně. Zadavatel si nepodmiňuje zpracování obou variant.
  P14V00000004 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, odhad.cena 0 Kč
  220117 16.10.2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů provozovaných nízkopodlažních odhad.cena 8 000 000 Kč
Neznámý Předmětem VZ je dodání 2 ks provozovaných nízkopod. kloub. autobusů, schválených s pohonem CNG pro provoz MHD v Ústí nad Labem. První registrace pro provoz nejdříve v roce 2005, najeto max. do 200 tis. km a musí být v majetku uchazeče. Předmětem VZ na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  493915 05.08.2014 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je dobudování obratiště a točny na trolejbusové dráze, která slouží k provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Dobudováním obratiště a točny budou dotčeny parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem (ulice Panská-Klíšská, ulice Mezní).
  P13V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výzva k podání nabídek na kompletní administraci odhad.cena 0 Kč
  P15V00000005 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výměna technologie měníren odhad.cena 0 Kč
  520938 26.08.2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem – 154 489 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné práce dle Změnového listu č. 1 nezbytné pro dobudování obratiště a točny na trolejbusové dráze, která slouží k provozu městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem. Dobudováním obratiště a točny budou dotčeny parcely č. 4248/1, 4249/1, 2581/6, 2581/13, 4245, 4242/1, 4244, 4205/1, 4205/2, 160/2, 4243, 4204/1, 4204/2, 617/2, 4185/1, 4949/318, 4949/308, 4949/699, 4949/754 a 4949/755 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem (ulice Panská-Klíšská, ulice Mezní).
  P14V00000003 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Rekonstrukce střechy objektu oprav autobusů odhad.cena 0 Kč
  P13V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výzva k podání nabídek na administraci výběrového odhad.cena 0 Kč
  P12V00000006 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Předběžné oznámení o záměru veřejné zakázky odhad.cena 0 Kč
  220114 23.10.2012 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. Nákup 2 kusů nízkopodlažních autobusů, kategorie odhad.cena 19 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks nízkopod. autobusů, kat. délky do 12m a 1 ks nízkopod. kloub. autobusu délky do 18m, pro provoz MHD v Ústí nad Labem. Autobusy musí být homologizovány pro provoz v EU. Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení uvedených autobusů formou koupě zboží na splátky nebo formou nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).
  P16V00000002 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Výzva k podání nabídek do veřejné soutěže o odhad.cena 0 Kč
  491958 28.08.2015 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 30 ks plně nízkopodlažních 12 m autobusů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00169430 25.05.2020 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks elektromobilu kategorie N1 odhad.cena 0 Kč
  Z2018-027649 26.11.2018 24.09.2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ŠKODA ELECTRIC a.s.
Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů II 152 370 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky byla dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky byly dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  P14V00000007 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dobudování obratiště a točny Ústí nad Labem odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nové financování projektů IPRM Mobilita II odhad.cena 0 Kč
  Z2018-009358 04.06.2018 03.05.2018 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Dodávka 1 ks nízkopodlažního nízkoemisního odhad.cena 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 1 ks (jednoho kusu) nízkopodlažního nízkoemisního minibusu s pohonem CNG o délce 8 m dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, anebo z návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  P14V00000006 neuvedena Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. Nové financování projektů IPRM Mobilita odhad.cena 0 Kč