Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:25702556

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:25702556'

Nalezené veřejné zakázky 537 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00132217 04.12.2017 neuvedena ČEPS, a.s. Výroba a dodávka ocelových příhradových odhad.cena 0 Kč
  Z2018-009800 22.11.2018 30.04.2018 ČEPS, a.s. Siemens, s.r.o.
Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 46 465 937 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV a 420 kV se zhášecím médiem SF6
  478599 15.01.2014 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č. 4 ke smlouvě TR Babylon - projektová 27 272 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodatek č. 4 ke smlouvě TR Babylon - projektová dokumentace, výkon funkce generálního projektanta a výkon autorsk. dozoru. Dodatkem č. 4 se doplňuje projektová dokumentace.
  505142 05.01.2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodatek č.8-Poskytování služeb souvisejících s 25 135 150 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Služby související s obsluhou a provozem zařízení PS, a to podle pokynů Dispečinku ČEPS a podle požadavků pověřených pracovníků PS v souladu s DŘ, ČSN a PNE a platnou legislatiovou s cílem zabezpečení spolehlivého a bezpečného chodu PS. Jedná se o výkon činností provozovatel na zařízení PS ve smyslu ČSN EN 50110-1 e.2 a PNE 33 0000-6 v platném znění. Působnost v oblasti Střed a Východ - dodatek číslo 6 ke smlouvě 1800000736 platný pro rok 2015.
  P15V00033590 17.08.2019 neuvedena ČEPS, a.s. SERW, spol. s r.o.
Dodávka odpojovačů a podpěrných izolátorů pro pole 3 630 456 Kč
  Z2021-008822 15.03.2021 neuvedena ČEPS, a.s. TSFO - Obnova kamer - I. Etapa odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P17V00125351 03.07.2017 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
VIT-nová rozvodna 420kV 404 850 000 Kč
  Z2017-022918 05.01.2018 neuvedena ČEPS, a.s. COM PLUS CZ a.s.
Servis Telco ČEPS 2018 - 2023 128 902 423 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  365221 30.08.2013 neuvedena ČEPS, a.s. TR HORNÍ ŽIVOTICE - Horní Životice I, stavební a 330 927 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR HORNÍ ŽIVOTICE - Horní Životice I, stavební a technologické práce - dod. č. 4 - úpravy a rozšíření předmětu díla, se kterými původní projekt neuvažoval a které se v průběhu realizace stavby ukázaly jako nezbytně nutné.
  522492 17.09.2015 neuvedena ČEPS, a.s. MMS ČEPS - Informační systém pro podporu obchodu a 257 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Zhotovení nového díla "MMS ČEPS - Informační systém pro podporu obchodu a služeb ČEPS, a.s." a jeho následný servis a rozvoj.
  479495 24.01.2014 neuvedena ČEPS, a.s. TR Chodov - Modernizace ŘS, Transformátor T403 - 29 606 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Chodov: Modernizace ŘS, Transformátor T403 - nový (Zprac. dokument. pro vydání rozhodnutí o umístění staveb; projektová dokument. pro stav. povolení; projektové dokument. pro provádění staveb; plán organizace výstavby; výkon funkce generál. projektanta; výkon autor. dozoru; projektová dokumentace skuteč. provedení staveb; aktual. provoz. dok. a místních provozních předpisů)
  P16V00036312 12.04.2020 neuvedena ČEPS, a.s. DODÁVKA DATOVÉHO ÚLOŽIŠTĚ EŘIS ČEPS odhad.cena 0 Kč
  Z2019-016723 09.12.2019 neuvedena ČEPS, a.s. ELCON BRATISLAVA, a.s.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
V401 – modernizace (P.0475), stavebně - montážní 1 172 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P16V00114625 12.04.2020 neuvedena ČEPS, a.s. 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.
E13 SERVICES s.r.o.
+6 dalších dodavatelů
ÚDRŽBA OCHRANNÉHO PÁSMA VEDENÍ ELEKTROENERGETICKÉ 46 110 230 Kč
  226461 15.03.2013 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka venkovních třípólových vypínačů 245 kV 14 800 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 12 ks venkovních třípólových vypínačů napěťové úrovně 245 kV s izolací vzduchem a zhášecím médiem SF6, s jednou zhášecí komorou na pól (bez řídicího kondenzátoru) a s pružinovým pohonem včetně dodávky nosné konstrukce a propojovacích kabelů, včetně poskytnutí služby šéfmontáže, v letech 2013 - 2016.
  484160 25.03.2014 neuvedena ČEPS, a.s. Poskytování služeb souvisejících s provozem 21 374 304 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Služby související s obsluhou a provozováním zařízení přenosové soustavy, a to podle pokynů Dispečinku ČEPS a podle požadavků pracovníků přenosové soustavy v souladu s dispečerským řádem, ČSN, PNE a závaznými právními předpisy s cílem zabezpčení spolehlivého a bezpečného chodu přenosové soustavy. Jedná se o výkon činností provozovatele na zařízení přenosové soustavy ve smyslu ČSN EN 50110-1 e2 a PNE 33 0000-6 v platném znění. Působnost v oblasti Západ, Střed a Východ - dodatek č. 6 ke smlouvě 1800001015 platný pro rok 2014 .
  227108 08.08.2012 neuvedena ČEPS, a.s. TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, 511 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, stavebně – montážní práce
  342668 10.01.2013 neuvedena ČEPS, a.s. TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, 550 772 438 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, stavebně – montážní práce - Dodatek č. 1
  509553 25.01.2018 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka venkovních třípólových vypínačů 420 kV a
Oprava Dodatek č. 1 Dodávka venkovních třípólových vypínačů 420 kV a 245 kV s izolací SF - vícepráce
  524117 09.10.2015 neuvedena ČEPS, a.s. TR Čechy střed - Čechy střed I ,TR Čechy střed - 66 175 220 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Čechy střed - Čechy střed I ,TR Čechy střed - přeúst. vedení - Dodatek č.6;Dodatek č.6 - Dodatek zahrnuje objednatelem dodatečně požadované projektové práce;VÍCEPRÁCE - navýšení Dodatkem č. 6 o 451 500,- Kč, cena díla celkem 66 175 220,- Kč
  220303 12.10.2012 neuvedena ČEPS, a.s. Vedení 400 kV V413 - Smyčka HBM - zhotovení 24 600 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Vedení 400 kV V413 - Smyčka HBM, zhotovení proj. dok. (DUR-PD pro vydání rozh. o umístění stavby, DSP-PD pro stav. povol, TDW-tendrová dok. pro výběr zhotovitele stavby, návrh hmg. výstavby), výkon funkce gen. projektanta. V SoD bude klauzule, že část plnění VZ nesmí být zajišť. subdodavatelem.
  P18V00140405 25.05.2018 neuvedena ČEPS, a.s. O2 Czech Republic a.s.
Hlasové a datové služby skupiny ČEPS 22 635 909 Kč
  P21V00195696 04.06.2021 neuvedena ČEPS, a.s. NEZ - obnova ŘS (P.0507), stavebně-montážní práce odhad.cena 0 Kč
  P16V00113335 neuvedena ČEPS, a.s. Metrostav a.s.
BHD-budova D (P.0359) - BHD-demolice, venkovní 339 000 000 Kč
  509553 13.03.2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka venkovních třípólových vypínačů 420 kV a 51 122 300 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka venkovních třípólových vypínačů 420 kV a 245 kV s izolací SF6;Dodatek č. 1 - vícepráce (+1.222.300,-)
  103973 27.06.2012 neuvedena ČEPS, a.s. TR Mírovka - Mírovka, stavebně-montážní práce 734 980 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Mírovka - Mírovka, stavebně-montážní práce
  P14V00026958 12.04.2020 neuvedena ČEPS, a.s. KLEMENT a.s.
PROFI EMG s.r.o.
+7 dalších dodavatelů
HRA - PST (P.0360) 4 634 991 000 Kč
  Z2022-010260 28.04.2022 neuvedena ČEPS, a.s. Zajištění úklidových prací a služeb pro ČEPS v
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací ve vnitřních a venkovních prostorách objektu Bohdalec (dále jen „BHD“). Přesné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
  P19V00160440 25.05.2020 neuvedena ČEPS, a.s. MITAŞ ENERGY AND METAL CONSTRUCTION INC.
V401 - modernizace (dodávka ocelových konstrukcí) 76 963 327 Kč
  Z2017-027053 19.02.2018 neuvedena ČEPS, a.s. GAPP System, spol. s r.o.
Licence pro provoz datového úložiště ČEPS, a.s. 38 483 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  Z2018-009289 24.11.2020 26.04.2018 ČEPS, a.s. PROFI EMG s.r.o.
OMEXOM GA Energo s.r.o.
+1 dodavatel
VYS_rozšíření rozvodny (P.0319), stavebně_montážní 199 400 000 Kč
Oznámení o změně VYS – rozšíření rozvodny (P.0319), stavebně-montážní práce
  P21V00195207 28.05.2021 neuvedena ČEPS, a.s. DET - nová R420 kV (P.0412), stavebně-montážní odhad.cena 0 Kč
  349081 27.03.2013 neuvedena ČEPS, a.s. Poskytování služeb souvisejících s provozem 26 119 450 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Služby související s obsluhou a provozem zařízení PS, a to podle pokynů Dispečinku ČEPS a podle požadavků pověřených pracovníků PS v souladu s DŘ, ČSN a PNE a platnou legislatiovou s cílem zabezpečení spolehlivého a bezpečného chodu PS. Jedná se o výkon činností provozovatel na zařízení PS ve smyslu ČSN EN 50110-1 e.2 a PNE 33 0000-6 v platném znění. Působnost v oblasti Střed a Východ - dodatek číslo 6 ke smlouvě 1800000736 platný pro rok 2013.
  516779 18.01.2018 neuvedena ČEPS, a.s. Vedení 400 kV V406/407-Nové dvojité vedení
Oprava aktualizace dokumentace pro vydání rozh. o umístění stavby
  Z2018-013218 25.05.2020 neuvedena ČEPS, a.s EGEM s.r.o.
EGEM s.r.o.
VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce, 404 850 000 Kč
Oznámení o změně VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce
  P13V00006503 18.10.2019 neuvedena ČEPS, a.s. BOHEMIA - PRO-LAN s.r.o.
Dodávka skleněných izolátorů pro vedení V458 53 303 000 Kč
  507439 19.08.2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka venkovních jednopólových omezovačů přepětí 7 689 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka venkovních jednopólových omezovačů přepětí pro rozvodny 420kV a 123kV
  404744 16.11.2015 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka 3 kusů trojfázového autotransformátoru se 171 957 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 3 kusů trojfázového autotransformátoru se jm. výkonem 350 / 350 / 100 MVA v letech 2017 a 2018.
  104010 25.05.2012 neuvedena ČEPS, a.s. TR Malešice - T202-výměna, stavebně-montážní práce 50 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR Malešice - T202-výměna, stavebně-montážní práce
  519318 31.07.2015 neuvedena ČEPS, a.s. TR ČEBÍN – ČEBÍN I, stavebně-montážní práce - 28 676 734 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR ČEBÍN – ČEBÍN I, stavebně-montážní práce - více práce
  525963 05.09.2019 neuvedena ČEPS, a.s. EGEM s.r.o.
V404-modernizace stavebně-montážní práce 329 850 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P15V00034038 12.04.2020 neuvedena ČEPS, a.s. TR Kočín – Rozšíření a rekonstrukce, přeústění odhad.cena 0 Kč
  Z2019-021493 02.05.2022 neuvedena ČEPS, a.s. Siemens Energy, s.r.o.
Hitachi Energy Czech Republic s.r.o.
Dodávka venkovních jednopólových omezovačů přepětí 6 948 673 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka venkovních jednopólových omezovačů přepětí pro rozvodny 420 kV (pro transformátorové pole, pro pole venkovního vedení) 67 ks, 15 ks - opce TR Vernéřov, TR Dětmarovice, TR Nošovice, TR Prosenice, TR Chrást , TR Babylon, TR Milín, TR Bezděčín, TR Přeštice
  643302 18.05.2020 neuvedena ČEPS, a.s. OMEXOM GA Energo s.r.o.
SOK – T203 výměna za T403 (P.0366) stavebně - 152 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P18V00146364 12.04.2020 neuvedena ČEPS, a.s. V422 - modernizace odhad.cena 0 Kč
  363776 15.08.2013 neuvedena ČEPS, a.s. Dodávka odpojovačů, uzemňovačů a podpěrných 427 979 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka odpojovačů, uzemňovačů a podpěrných izolátorů 2013 až 2016- uplatnění opce
  642860 25.07.2016 neuvedena ČEPS, a.s. TR LÍSKOVEC - Lískovec I - projektová dokumentace, 24 099 780 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR LÍSKOVEC - Lískovec I - projektová dokumentace, výkon funkce GP a výkon funkce AD- dodatek č. 8 - v důsledku změny technického řešení oproti schválené DPS pro SO 366
  349991 04.04.2013 neuvedena ČEPS, a.s. OTR-Otrokovice I, vypracování projektové odhad.cena 22 050 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby OTR-Otrokovice I, vypracování projektové dokumentace, výkon funkce generálního projektanta, výkon funkce autorského dozoru a vypracování místních provozně bezpečnostních předpisů
  403909 17.08.2019 neuvedena ČEPS, a.s. SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno
HBM - Mírovka II (P.0365) stavebně montážní práce 288 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  361085 23.07.2013 neuvedena ČEPS, a.s. TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, 537 476 817 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby TR BEZDĚČÍN – Bezděčín I a T 402 – výměna, stavebně – montážní práce - Dodatek č. 2