Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:27256456

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:27256456'

Nalezené veřejné zakázky 180 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 514039 5. 11. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje L I N E T spol. s r.o.
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Vybavení Pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá 4 929 130 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 103808 20. 1. 2012 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Výběr zhotovitele stavby pavilonu 37 (parkoviště)
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby objektu SO 37 Pavilon B1. Jedná se o novostavbu, která je navržena jako sedmipodlažní se dvěmi podzemními a pěti nadzemními podlažími umístěná mezi stávajícím objektem očního oddělení, vstupem do areálu na jeho severovýchodní straně a ulicemi Laurinova a Palackého a navzuje na objekt interny, který je právě ve výstavbě. Zvolené území těsně navazuje na objekt očního oddělení a jeho poloha souvisí s dalším plánovaným rozvojem a modernizací areálu. Předmět plnění této veřejné zakázky je blíže specifikován projektovou dokumentací SO 37.1 PAVILON B1 - PARKING tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zakázkové číslo 211-06-00-10 a 221-06-00-11, dále projektovou dokumentací SO 37.2 PAVILON B1 KUCHYNĚ, UBYTOVNA A VÝUKOVÉ CENTRUM tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele, zakázkové číslo 211-06-00-10 a 221-06-00-11, obě zpracované firmou...
 P15V00021615 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P19V00156621 26. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování odhad.cena 0 Kč
 P15V00042925 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P15V00007970 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fresenius Kabi s.r.o.
Dodávky léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 60 659 Kč
 P19V00162009 3. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky odběrových vaků včetně zápůjčky odhad.cena 0 Kč
 642329 15. 7. 2016 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Neznámý Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou průběžné dodávky jednoúčelového sterilního rouškování a operačních plášťů pro ON Mladá Boleslav v souladu se zadávacími podmínkami po dobu 1 roku. Tabulka pro zpracování cenové nabídky je obsažena v příloze č. 1, která je součástí zadávací dokumentace. Zboží bude dodáváno dle podmínek rámcové kupní smlouvy, která je součástí přílohy této zadávací dokumentace.
 P19V00153489 18. 3. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy odhad.cena 0 Kč
 P15V00106714 14. 8. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fénix Brno, spol. s r.o.
Vybavení pavilonu 5, Oblastní nemocnice Mladá 209 900 Kč
 P15V00021496 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P16V00112016 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.
Parkovací dům-pavilon č. 50 Oblastní nemocnice 2 925 000 Kč
 P15V00009984 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ViaPharma s.r.o.
Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 208 944 Kč
 505405 18. 5. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje FOMEI s.r.o.
ON Mladá Boleslav - Skiagraficko - skiaskopický 5 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00162009 4. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky odběrových vaků včetně zápůjčky odhad.cena 0 Kč
 376198 12. 12. 2013 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Neznámý
 P16V00111680 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje OBERMEYER HELIKA, a.s.
Rekonstrukce a dostavba pavilonu č. 4 a 6 Oblastní 3 341 200 Kč
 P15V00009345 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P15V00106031 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje S & T Plus s.r.o.
ON Mladá Boleslav - Vybavení Iktového centraIII 218 900 Kč
 P19V00162014 4. 6. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro odhad.cena 0 Kč
 P20V00173691 29. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka serveru, diskového pole včetně SW a 4 ks odhad.cena 0 Kč
 Z2017-024705 5. 3. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka multidetektorového přístroje CT pro ON 38 896 713 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00026374 31. 10. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Energie - stavební a báňská a.s.
"""Zhotovitel stavby pavilon č. 5, Oblastní 84 098 773 Kč
 103906 18. 4. 2012 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka zdravotnické technologie pro pavilon B 68 204 259 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pavilonu B zdravotnickou technologií, mimo jiné zdravotnickými lůžky a ostatním vnitřním vybavením zahrnujícím zejména nábytek. Blíže viz ZD.
 60056333 8. 11. 2012 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Neznámý
 356102 5. 6. 2013 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Veřejná zakázka na zpracovatele Projektové
Předběžné oznámení Projektová dokumentace v rozsahu: provozně dispoziční studie, dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, vše v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Řeší využití uvolněných prostor ve stávajících pavilonech a jejich dostavbu. Funkční využití: ambulantní, lůžková a léčebná složka pro oddělení gynekologické, porodnické, dětské, neurologické a oční; včetně intenzivní péče, operačního a porodnického bloku a zajištění vazeb na stávající provozy. Charakter stavby: modernizace, nástavba, přístavba
 481042 4. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Komplexní úklid pro Oblastní nemocnici Mladá odhad.cena 0 Kč
Předběžné oznámení
 (neuvedeno) neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka nemocničních lůžek a příslušenství odhad.cena 0 Kč
 525120 18. 5. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fénix Brno, spol. s r.o.
Vybavení pavilonu 5, Oblastní nemocnice Mladá 209 900 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00101468 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Rekonstrukce a dostavba pavilonů č. 4 a 6 Oblastní odhad.cena 0 Kč
 P19V00159560 12. 7. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje GETINGE Czech Republic s.r.o.
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
+1 dodavatel
Dodávka operačních stolů 6 644 883 Kč
 P15V00042302 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 520661 21. 8. 2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje CT - Počítasčový tomograf pro oddělení RDG
Předběžné oznámení Dodávka a instalace počítačové tomografie pro oddělení RDG OBlastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 367187 20. 9. 2013 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ON Mladá Boleslav – Skiagrafický přístroj
Předběžné oznámení Plně digitální více detektorový rentgenový skiagrafický přístroj poskytující širokou škálu RTG vyšetření pro potřeby urgentního příjmu, dále pro traumatologické, ortopedické, plicní oddělení i pro další obory Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.
 P14V00101246 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ON MLadá Boleslav - Velkokapacitní myčka na mytí odhad.cena 0 Kč
 P15V00009774 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P14V00025974 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje """Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb odhad.cena 0 Kč
 P13V00011321 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Elektrická multifunkční pánev odhad.cena 0 Kč
 P18V00148630 19. 11. 2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Revitalizace a modernizace pavilonu č. 4 Oblastní odhad.cena 0 Kč
 Z2020-021460 6. 8. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje AMI Praha a.s.
ALTEPRO solutions a.s.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy 10 771 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00152654 1. 3. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje SoPHIS a.s.
Zajištění dostupnosti a bezpečnosti ICT a 2 382 000 Kč
 P18V00143871 4. 9. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Dodávka reagencií a spotřebního materiálu pro 8 761 098 Kč
 P14V00022459 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Obměna monitorovacího systému odhad.cena 0 Kč
 P14V00021725 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ON Mladá Boleslav - Služby ostrahy odhad.cena 0 Kč
 P18V00143771 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Aspironix s.r.o.
Dodávka artroskopické sestavy pro Obllastní 1 678 242 Kč
 P15V00009825 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Fresenius Kabi s.r.o.
Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 144 500 Kč
 P15V00106713 12. 4. 2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje RESI Třeboň spol. s r.o.
Vybavení pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá 374 340 Kč
 P15V00014360 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
 P17V00130208 19. 10. 2017 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka sad pro inkontinenci pro oblastní odhad.cena 0 Kč
 Z2019-003111 20. 5. 2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje NOKIKA s.r.o.
Ostraha Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 94 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 457 668 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy