Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:45193673

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:45193673'

Nalezené veřejné zakázky 47 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P14V00000087 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantů odhad.cena 0 Kč
  P22V00000004 25.08.2022 29.07.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 až do 31. 12. 2023. Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
  P19V00000632 01.04.2019 13.02.2019 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2020.
  P22V00000005 16.09.2022 16.08.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Zajištění úklidových služeb pro období od 1.1.2023 odhad.cena 3 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních úklidových služeb vnitřních prostor objektů zadavatele v rozsahu dle zadávací dokumentace pro rok 2023.
  239000 10.07.2017 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  Z2017-017905 22.10.2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. neuvádím
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele neuvádím
  Z2018-036492 23.10.2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-037719 09.01.2019 05.12.2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
  P20V00000002 22.04.2023 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
  641682 01.08.2016 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  362090 23.12.2013 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2015 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  358289 25.11.2013 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2014 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  516566 30.11.2015 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2016 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  366302 11.09.2013 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  403757 30.04.2015 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantů 25 743 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulantů pro čistírny odpadních vod zadavatele..
  239000 27.11.2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Neznámý
  630301 20.05.2016 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dálkové odečty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  60064828 19.12.2011 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Odběr a zpracování kalu 31 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze v množství 50 000 tun po dobu 2 let.
  60061005 13.01.2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2012 - 2013 pro OVAK a ŠPVS 71 693 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka elektřiny pro odběrná místa pověřeného zadavatele (Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dále jen OVAK) a pověřujícího zadavatele (Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dále jen ŠPVS). s převzetím závazku odebrat elektřinu z el. soustavy včetně převzetí odpovědnosti za odchylku za dodavatele dle zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky 541/2005 Sb. v platném znění.
  642276 15.07.2016 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2017 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  Z2022-033780 03.10.2022 23.09.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
  Z2023-001001 09.01.2023 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2023 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2023
  P22V00000006 25.08.2022 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
  P23V00000001 08.01.2023 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
  P21V00000003 16.12.2021 08.10.2021 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. odhad.cena 25 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny1 zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 300 MWh.
  P22V00000002 11.08.2022 30.06.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z 38 700 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.
  P17V00003295 11.12.2017 20.09.2017 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2018 17 658 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka elektřiny (18200 MWh) pro odběrná místa zadavatele s převzetím závazku odebrat elektřinu z el. soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele dle zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky 408/2015 Sb. v platném znění. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části a to dodávka silové elektřiny pro odběrná místa připojená k distribuční soustavě na úrovni VN 17200 MWh a odběrná místa připojená k distribuční soustavě na úrovni NN 1000 MWh.
  P22V00000003 08.08.2022 30.06.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 38 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2024. Zadavatel předpokládá, že objem předmětného kalu může za uvedené období činit až cca 30 000 tun. Zadavatel upozorňuje účastníka na to, že výše uvedené množství je pouze orientační a zadavatel může požadovat v průběhu výše uvedeného období odběr a zpracování jak většího, tak podstatně menšího množství kalu, a to s ohledem na provozní potřeby zadavatele
  P23V00000002 07.08.2023 31.07.2023 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr kalu z čištění odhad.cena 145 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2026. CPV 90513600-2-Odstraňování kalů
  P16V00000079 18.11.2016 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z 45 720 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v množství 72 000 tun po dobu 3 let.
  P16V00000082 18.11.2016 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2017 13 565 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny (dále jen „dodávka“) elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017.Zadavatel předpokládá, že objem dodávek elektřiny pro OM za uvedené období může činit celkem cca 18440 MWh (z toho pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn 17420 MWh a pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni nn 1020 MWh).
  P13V00000084 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
  P15V00000056 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2016 odhad.cena 0 Kč
  P18V00012812 05.11.2018 15.08.2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. DÁLKOVÉ ODEČTY 47 259 755 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území, uvedeného na snímku mapy včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, vyhodnocování, evidenci a předávání dat spojených s dálkovými odečty vodoměrů osazených vysílači dodaných na základě této veřejné zakázky, a to po dobu od 1. 1. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2024.
  P19V00000635 27.02.2020 22.11.2019 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 24 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
  P21V00000001 26.11.2021 08.10.2021 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro 8 451 710 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2022 až do 31. 12. 2022
  P18V00014928 29.11.2018 12.09.2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2019 28 067 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka elektřiny na úrovni vysokého napětí pro období 1.1.2019 - 31.12.2019 v předpokládaném objemu 17 000 MWh.
  P20V00000001 19.06.2020 04.05.2020 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 21 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
  P19V00000633 23.04.2019 01.03.2019 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 23 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020 pro odběrná místa (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 17 000 MWh.
  P22V00000001 04.04.2022 04.03.2022 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 44 371 800 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024. Dodávka silové elektřiny bude realizována pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 16 600 MWh.
  P23V00000003 07.08.2023 11.09.2023 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr kalu z čištění odhad.cena 145 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného neupraveného (nehygienizovaného) kalu z čištění komunálních odpadních vod ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2024 až do 31. 12. 2026.
  P21V00000002 16.12.2021 08.10.2021 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 33 813 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je prodej tzv. silové elektřiny zadavateli, coby zákazníkovi, pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023. Dodávka silové elektřiny bude realizována za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci pro odběrná místa zadavatele (dále také jako „OM“) připojená k distribuční soustavě na úrovni vysokého napětí (dále jen „vn“) a vybavená průběhovým měřením. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni vn je cca 15 600 MWh.
  P16V00000005 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dálkové odečty odhad.cena 0 Kč
  P13V00000064 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2014 odhad.cena 0 Kč
  P13V00000073 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2015 odhad.cena 0 Kč
  P18V00000560 16.08.2023 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
  P19V00000634 30.12.2019 01.11.2019 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z 85 050 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr a zpracování odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě – Přívoze v průběhu období od 1. 1. 2020 až do 31. 12. 2022