Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:adam-vojtech-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:adam-vojtech-...'

Nalezené veřejné zakázky 68 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P21V00206507 15.11.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
+4 další dodavatelé
SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 0 Kč
  P15V00107148 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Zdravá firma Krajská zdravotní a.s. 499 999 Kč
  P17V00119732 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
+47 dalších dodavatelů
Smlouva o společném zadávání a o smluvním 0 Kč
  P20V00172316 03.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová ZP Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 1 337 130 Kč
  Z2018-019296 14.06.2018 neuvedena Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s. THERMAL - F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2018 11 690 318 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pronájem nebytových prostor potřebných pro org. zázemí festivalu. Poskytnutí ubytovacích kapacit hotelu Thermal-F, a.s., které jsou součástí kulturně-ubytovacího komplexu.
  Z2019-020035 17.06.2019 neuvedena FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. THERMAL-F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2019 12 474 571 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00123190 24.05.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o předávání dat a úhradě 0 Kč
  P21V00194838 24.05.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY THERMAL-F, a.s.
Smlouva o spolupráci č. 5/2021 - Thermal 0 Kč
  P21V00010863 02.07.2021 neuvedena Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výjezdní příkaz AKT/ACT 697 700 Kč
  P19V00005573 01.11.2019 neuvedena FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. THERMAL-F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2019 12 474 571 Kč
  1 21.06.2021 neuvedena I.P.P.E. s.r.o. Krajská zdravotní, a.s.
Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 743,85 odhad.cena 0 Kč
  P17V00000132 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Evropský cestovní doklad 252 600 Kč
  P18V00143275 20.07.2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová ZP Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 1 410 141 Kč
  Z2022-025896 07.07.2022 neuvedena FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. THERMAL-F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2022 14 068 735 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Pronájem nebytových prostor potřebných pro org. zázemí festivalu. Poskytnutí ubytovacích kapacit hotelu Thermal-F, a.s., které jsou součástí kulturně-ubytovacího komplexu.
  P22V00209215 03.01.2022 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Smlouva o zajištění provozu SW Microsite 44 158 Kč
  482831 19.06.2014 neuvedena FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. THERMAL-F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2014 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00121082 03.04.2017 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Zdravá firma - Krajská zdravotní, a.s. 0 Kč
  P20V00000609 30.03.2021 neuvedena Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká prům.zdravotní pojišťovna 450 000 Kč
  P21V00005444 18.07.2021 neuvedena FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. THERMAL-F, a.s.
MFF Karlovy Vary 2021 9 329 302 Kč
  P21V00195376 31.05.2021 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
+4 další dodavatelé
Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na 0 Kč
  P19V00002336 18.07.2019 neuvedena ČR - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky služebních průkazů státního zaměstnance a 313 920 Kč
  366332 09.01.2014 neuvedena Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Poskytnutí služby server housing 2 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00114174 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Komplexní onkologické centrum - Krajská zdravotní 0 Kč
  P15V00000709 04.05.2015 neuvedena Správa základních registrů STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Smlouva o poskytování služeb národního datového 14 191 043 Kč
  P18V00133391 05.01.2018 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Preventivní onkologická prohlídka pro každého 18 000 000 Kč
  P16V00111179 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Zdravá firma Krajská zdravotní a.s. 0 Kč
  P14V00011069 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Povolení k pobytu EU-štítek 2 074 800 Kč
  P14V00013610 10.03.2014 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Povolení k pobytu ve formě samolepícího štítku 3 060 000 Kč
  P15V00107148 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Zdravá firma Krajská zdravotní a.s. 499 999 Kč
  P14V00013911 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zbrojní průkazy nové včetně laminační fólie s 0 Kč
  P17V00123190 12.04.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o předávání dat a úhradě 0 Kč
  P15V00000982 27.07.2015 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Doklady pro cizince "POZVÁNÍ CZE" 1 420 174 Kč
  P18V00005288 02.09.2020 neuvedena Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pozvání CZE 1 981 980 Kč
  P13V00003825 neuvedena Drážní úřad STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zhotovování licencí strojvedoucích 588 000 Kč
  P20V00027647 02.11.2020 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pořízení dokladu Potvrzení o přechodném pobytu na 560 800 Kč
  P19V00027681 11.10.2019 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Tiskopis mezinárodního řidičského průkazu typu 1 865 500 Kč
  P20V00016704 02.07.2020 neuvedena Centrum služeb pro silniční dopravu STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba evidenčních nálepek pro vozidla taxislužby 0 Kč
  P14V00005066 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dpklady pro cizince "Pozvání CZE"i 1 193 205 Kč
  P16V00114174 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Komplexní onkologické centrum - Krajská zdravotní 0 Kč
  P16V00111179 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Krajská zdravotní, a.s.
Zdravá firma Krajská zdravotní a.s. 0 Kč
  P14V00012995 12.04.2020 neuvedena Česká republika - Ministerstvo vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Doklady pro cizince"Pozvání CZE a Přžíkaz výjezdní 2 768 398 Kč
  P16V00000480 26.09.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a distribuce identifikačních známek pro 0 Kč
  P17V00000059 20.04.2017 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RUK – ÚVT – Rámcová dohoda na dodávku 2 962 400 Kč
  Z2017-020951 31.07.2017 neuvedena Univerzita Karlova, Rektorát STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
RUK – ÚVT – Rámcová dohoda na dodávku 2 962 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00019797 25.08.2021 neuvedena Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Pořízení Průkazu o povolení k trvalému pobytu 1 921 760 Kč
  P19V00163699 04.06.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
+34 dalších dodavatelů
Dohoda o společném postupu ZP dle §55 odst.9 0 Kč
  P20V00172316 04.06.2020 neuvedena VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Česká průmyslová ZP Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 1 337 130 Kč
  P16V00000536 28.11.2016 neuvedena Česká republika - Ministerstvo financí STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávka tiskovin 135 000 Kč
  P18V00001241 27.01.2018 neuvedena Drážní úřad STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Zhotovování licencí strojvedoucích od 2018 980 000 Kč
  P15V00000060 27.10.2015 neuvedena Ministerstvo zahraničních věcí Státní tiskárny cenin, státní podnik
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Vytištění identifikačních průkazů pro členy 1 162 480 Kč