Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:martin-kopecky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:martin-kopeck...'

Nalezené veřejné zakázky 1 730 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00030564 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P17V00039382 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
"Mandátní smlouva na výkon funkce technického 360 000 000 Kč
  P13V00031182 12. 4. 2020 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P16V00008096 12. 4. 2020 neuvedena Město Podbořany Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
STL plynovod a přípojky pro bytový dům a dům 261 915 Kč
  P20V00175666 2. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 15 708 000 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P21V00199296 30. 7. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 680 000 Kč
  P20V00174918 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 96 852 631 Kč
  P13V00031182 neuvedena Ministerstvo zdravotnictví Informační služby - energetika, a.s.
Nákup multifunkčních síťových tiskáren 1 567 302 Kč
  P20V00174920 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P18V00144305 12. 4. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P18V00141443 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č.6963 Celková přest. a rozšíření ÚČOV na 902 750 Kč
  P19V00163365 27. 9. 2019 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  P13V00030564 12. 4. 2020 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE Informační služby - energetika, a.s.
Dodávka integrovaného HW a SW řešení pro archivaci 0 Kč
  P18V00138870 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 137 823 587 Kč
  P19V00158326 4. 6. 2020 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P21V00000072 2. 7. 2021 neuvedena Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Centralizovaný nákup zemního plynu pro Město Česká 0 Kč
  P17V00036734 5. 12. 2017 neuvedena Nemocnice Na Homolce Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na provádění kontrol 204 048 Kč
  P21V00197111 24. 6. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Závlaha Letenských sadů – přeložka plynovodu 586 669 Kč
  P21V00187748 29. 1. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 2 817 100 Kč
  P20V00000030 7. 12. 2020 neuvedena Město Varnsdorf Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu na období 1 534 786 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P19V00158326 18. 6. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového osvětlení 1 950 000 Kč
  P17V00132687 13. 12. 2017 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P20V00175666 2. 6. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV 15 708 000 Kč
  P17V00132687 12. 4. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Zajištění cateringu - předvánoční setkání 132 470 Kč
  P18V00144305 13. 8. 2018 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. Pražská plynárenská Správa majetku, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Provoz a údržba plynového veřejného osvětlení v 1 600 000 Kč
  P20V00174918 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 97 310 405 Kč
  P20V00174920 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P18V00138870 25. 4. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 156 299 929 Kč
  Z2018-001364 6. 12. 2018 neuvedena Městská část Praha 2 KOMTERM Čechy, s.r.o.
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
+1 dodavatel
Energetické služby a dodávky 501 438 061 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00163365 25. 5. 2020 neuvedena Fakultní nemocnice v Motole Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Výměna plynoměru a bezpečnostní rychlouzavírací 200 780 Kč
  Z2019-032502 19. 4. 2021 23. 10. 2019 ČEPRO, a.s. VODA CZ s.r.o.
Rekomont, a. s.
+9 dalších dodavatelů
Rámcová dohoda - Rekonstrukce a výstavba 20 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Rámcové dohody je uzavření jednotlivých dílčích smluv na základě Rámcové dohody na stavební práce, jejichž předmětem bude rekonstrukce a výstavba vodohospodářských a ekologických staveb, které se nachází ve skladovacích areálech zadavatele.
  P18V00138870 25. 4. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha 137 823 587 Kč
  P18V00141443 13. 6. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č.6963 Celková přest. a rozšíření ÚČOV na 902 750 Kč
  P20V00174920 22. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 131 619 550 Kč
  P21V00197654 2. 7. 2021 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 44849 Biometan, využití kalového plynu 16 837 338 Kč
  P20V00182174 7. 10. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na 19 916 500 Kč
  P17V00039382 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
"Mandátní smlouva na výkon funkce technického 324 000 000 Kč
  P18V00141443 13. 6. 2018 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č.6963 Celková přest. a rozšíření ÚČOV na 902 750 Kč
  P20V00174918 25. 5. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, 96 852 631 Kč
  P20V00181863 30. 9. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
St. č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 210 568 617 Kč
  P20V00185931 14. 12. 2020 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Stavba č. 6963 Celková přestvba a rozšíření ÚČOV 4 229 164 Kč
  P18V00000130 4. 9. 2019 neuvedena Statutární město Liberec EP ENERGY TRADING, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Nákup elektřiny pro centrálního zadavatele 20 574 348 Kč
  Z2020-010453 30. 3. 2020 neuvedena Městská část Praha 9 Pražská plynárenská, a.s.
Centrální nákup elektrické energie ÚMČ Praha 9 pro 4 243 549 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny v rámci centralizovaného nákupu v nepěťové hladině nízkého a vysokého napětí vybraných objektů MČ Praha 9 pro rok 2021
  P15V00000003 11. 5. 2015 neuvedena Město Přibyslav Pražská plynárenská, a.s.
Nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní 2 667 384 Kč
  Z2019-032242 16. 9. 2019 neuvedena Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská energetika, a.s.
+2 další dodavatelé
Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické 287 834 870 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zprostředkování centralizovaného nákupu elektrické energie a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro pracoviště Akademie věd ČR a univerzity, se kterými byla uzavřena písemná smlouva o centralizovaném zadávání.
  P18V00000155 10. 8. 2018 neuvedena Ostravská univerzita Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro 2 382 173 Kč
  P17V00003169 18. 5. 2017 neuvedena Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze E.ON Energie
Pražská plynárenská, a.s.
Rámcová dohoda na dodávky zemního plynu pro 6 658 185 Kč
  P19V00003822 16. 5. 2019 neuvedena STAREZ - SPORT, a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 20 837 203 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy