Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaiddodavatel:petr-dolinek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaiddodavatel:petr-dolinek'

Nalezeno 28 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00115045 1. 11. 2018 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská strojírna a.s.
Výroba kolejových výměn, kolejových oblouků a konstrukcí 151 725 129  Kč
Z2019-043728 9. 12. 2019 neuvedena ZEVOS a.s. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ZEVOS a.s. 1 998 048  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění nové fotovoltaické elektrárny o minimálním výkonu 99 kWp na střeše stávajícího objektu. Jako zdroj bude instalováno 360 ks krystalických křemíkových fotovoltaických panelů o minimálním výkonu 275 Wp. Solár-ní pole bude tvořeno na střeše FV panely uspořádanými v souběžných řadách vodorovně s orientací na východ a západ se sklonem 14°. Pro přeměnu ss napětí na střídavé budou in-stalovány čtyři třífázové střídače (INV1 – INV4), max. výstupní výkon AC 25 kW. Střídače jsou vybaveny bezpečnostní ochranou podpěťovou, nadpěťovou, podfrekvenční a nadrek-venční, které automaticky odpojí solární generátor (střídač) od sítě při překročení nastavených parametrů sítě.
P18V00000222 10. 4. 2019 neuvedena Město Nejdek eYello CZ, k. s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro Město Nejdek na rok 2019 a 2020 v hladině NN 1 253 129  Kč
P16V00000002 12. 6. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Pražská strojírna a. s.
Dodávka kolejových zařízení 24 280 000  Kč
P17V00000225 1. 2. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
PřF UP v Olomouci - obnova systémů nouzového osvětlení v objektech 17. listopadu 1192/12 a 17. listopadu 1154/50a 3 447 382  Kč
P17V00000100 12. 6. 2017 neuvedena Městská část Praha 14 PREměření, a.s.
Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat 3 761 382  Kč
Z2019-039896 7. 11. 2019 neuvedena Šebesta, spol. s r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY,s.r.o.
FVE Šebesta Kyjov – 153,175 kWp 3 331 518  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu 3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně střešní konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž střešních konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu zadavatele, oživení systému a jeho zkušební provoz.
631829 16. 7. 2019 neuvedena Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Pražská strojírna a. s.
Dodávka kolejových zařízení 24 280 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P15V00000010 26. 10. 2018 neuvedena Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Pražská strojírna a.s.
Strojní broušení hlavy kolejnic na tramvajových tratích s rozchodem 1000 mm nebo 1435 mm v Liberci a Jablonci nad Nisou v časovém období let 2015 -2016 1 887 000  Kč
Z2019-040715 14. 11. 2019 neuvedena Jiří Trhlík SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o
POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU S AKUMULACÍ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU PRO FIRMU JIŘÍ TRHLÍK 1 847 301  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka nové fotovoltaické elektrárny 19,8 kWp, která bude umístěna na střeše objektu.
Z2017-002325 26. 5. 2019 neuvedena TRADE CENTRE PRAHA a.s. PREdistribuce, a.s.
Zajištění kritických činností nutných k zajištění fungování osvětlení v hl. M. Praze po 1. 1. 2017 2 315 824  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P17V00001950 2. 5. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí 200 000  Kč
Z2019-037089 21. 10. 2019 neuvedena Václav Mikuš SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu pro firmu Václav Mikuš 2 134 868  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace, tj. na střechu nemovitosti společnosti Václav Mikuš. Výběrové řízení je vyhlášeno jako samostatná zakázka.
Z2019-036846 23. 10. 2019 neuvedena TRUCK CARGO PARK s.r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Zhotovení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu 6 677 354  Kč
Oprava národního formuláře Předmětem tohoto zadávacího řízení bylo Zhotovení komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace. Podrobnosti uvedeny v zadávací dokumentaci.
P17V00055261 4. 4. 2019 neuvedena Česká republika - Ministerstvo životního prostředí SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Poskytování komplexního servisu fotovoltaické elektrárny na budově Ministerstva životního prostředí 200 000  Kč
P18V00140451 15. 4. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREdistribuce, a.s.
Správa mapových podkladů veřejného osvětlení na území Hlavního města Prahy 1 800 000  Kč
Z2019-016077 4. 11. 2019 14. 6. 2019 Pražská energetika, a.s. PREměření, a.s.
Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE - rámcová dohoda na dodávky technologie 175 795  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“), jejímž předmětem budou dodávky dobíjecích stanic (dobíjecích stanice dále též jen jako „DS“), které budou probíhat na základě dílčích smluv (dílčích veřejných zakázek) zadávaných na základě rámcové dohody, a to až do maximálního počtu 112 DS (dále jen „Maximální množství“). Podrobně viz ZD.
P19V00000001 15. 4. 2019 neuvedena ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. MĚSTA PRAHY Dopravní podnik hl.m. Prahy, akcová společnost
Provozovatel kyvadlové autobusové dopravy pro Zoo Praha 1 774 369  Kč
Z2019-036607 18. 10. 2019 neuvedena 3D TECH spol. s r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu 3 508 517  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Z2018-036276 18. 10. 2019 neuvedena 3D TECH spol. s r.o. SOLARINVEST - GREEN ENERGY, s.r.o.
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu 3 508 517  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
366857 23. 5. 2019 neuvedena ČESKÁ TELEVIZE E.ON Distribuce, a.s.
PREdistribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s.
Distribuce elektrické energie pro ČT 129 587 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
P18V00144014 16. 7. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREdistribuce, a.s.
Poskytování odborné podpory při výkonu dispečerské služby 1 560 000  Kč
Z2018-001397 16. 7. 2019 neuvedena Městská část Praha 14 PREměření, a.s.
Vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat 3 761 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
Z2018-004144 16. 7. 2019 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o.
PřF UP v Olomouci - obnova systémů nouzového osvětlení v objektech 17. listopadu 1192/12 a 17. listopadu 1154/50a 3 447 382  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
P18V00148327 16. 7. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREdistribuce, a.s.
Podpora při výkonu havarijní služby 5 850 000  Kč
646607 24. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Pražská strojírna a.s.
Výroba kolejových výměn, kolejových oblouků a konstrukcí 30 351 159  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových tratí.
P18V00144307 16. 7. 2019 neuvedena Technologie hlavního města Prahy, a.s. PREdistribuce, a.s.
Poskytování služeb dálkového spínání veřejného osvětlení 1 560 000  Kč
P18V00143242 16. 7. 2019 neuvedena HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PREdistribuce, a.s.
Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb k zajištění fungování VO na území HMP ze dne 29.12.2016 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 310 lidí darovalo 862 231 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy