Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 523 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 344442 31. 1. 2013 neuvedena Mlékárna Hlinsko, a.s. Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je spolupráce na realizaci projektu „Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a zakysaných mléčných výrobků“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
 495425 25. 8. 2014 neuvedena CODUM, s.r.o.
Neznámý
 527283 27. 11. 2015 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
Neznámý
 526520 18. 1. 2019 neuvedena Zemědělská společnost Šmolovy
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 632611 19. 2. 2016 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o.
Neznámý
 353104 7. 5. 2013 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka technologie pro výrobu masných výrobků a polotovarů v rámci projektu: "Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů". Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
 Z2016-002883 3. 11. 2016 neuvedena ZEAS Puclice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 481902 25. 6. 2014 neuvedena AgroZZN, a.s. Výstavba skladu kapalných hnojiv Postoloprty 10 196 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvou nadzemních zakrytých skladovacích nádrží z ocelových smaltovaných plechů o průměru 12,00 m a výšce 10,08 m (12,54m výška se zastřešením) bude sloužit ke skladování kapalného hnojiva LOVODAM 30. Skladovací objem nádrží je 2 x 1100 m3, čemuž odpovídá přibližně 2 800 t hnojiva LOVODAM 30 (objemová hmotnost LOVODAMU je 1 300kg/m3).
 P19V00000825 12. 4. 2020 neuvedena ZS Vilémov, a.s. ZS VILÉMOV - ODKLID KEJDY odhad.cena 0 Kč
 P17V00009201 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. AGRO ROZSOCHY – ZPEVNĚNÁ PLOCHA odhad.cena 0 Kč
 P16V00003289 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Jevišovice, a.s. AGRO JEVIŠOVICE - MODERNIZACE POSKLIZŇOVÉ LINKY odhad.cena 0 Kč
 P18V00009764 12. 4. 2020 neuvedena Vodňanské kuře, s.r.o. DVOŘISKO - DEZINFEKČNÍ BRÁNA odhad.cena 0 Kč
 P17V00007839 12. 4. 2020 neuvedena ZEMOS a.s. ZEMOS - PŘESTAVBA PORODNY KRAV II odhad.cena 0 Kč
 P17V00005293 12. 4. 2020 neuvedena Výzkumný ústav organických syntéz a.s. CEVCER - Purifikační systém odhad.cena 0 Kč
 220607 10. 9. 2020 neuvedena Synthesia, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2019-003981 31. 1. 2019 neuvedena ZS Vilémov, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2017-007219 21. 3. 2017 25. 4. 2017 Farmtec a.s. Přístavba dílny s kolejovým jeřábem odhad.cena 7 040 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je realizace přístavby dílny a dodávka vestavěného kolejového jeřábu ve výrobních prostorách společností Farmtec a.s.
 528304 14. 12. 2015 neuvedena DZV NOVA , a.s.
Neznámý
 351094 16. 4. 2013 neuvedena PREOL, a.s.
Neznámý
 519655 6. 8. 2015 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
 P16V00001074 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Vnorovy, a.s. AGRO VNOROVY - KRMNÝ VŮZ odhad.cena 0 Kč
 P15V00007718 12. 4. 2020 neuvedena SCHROM FARMS spol. s r.o. VELKÉ ALBRECHTICE - výměna ventilátorů odhad.cena 0 Kč
 P16V00008971 12. 4. 2020 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY - NOSNÉ KONSTRUKCE CHMELNIC odhad.cena 0 Kč
 P17V00007956 12. 4. 2020 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – MULČOVAČ odhad.cena 0 Kč
 P17V00008240 12. 4. 2020 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. SPV PELHŘIMOV – GPS (AUTOPILOT) odhad.cena 0 Kč
 P18V00001583 6. 3. 2018 neuvedena Cerea, a.s. CEREA – SUŠÁRNA ZRNIN ŘÍKOV odhad.cena 0 Kč
 P16V00002283 31. 3. 2016 neuvedena Vodňanské kuře, s.r.o. ŽÁDOVICE - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
 P16V00002975 5. 4. 2016 neuvedena LIPRA PORK, a.s. LIBICHOV – MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
 P16V00002322 neuvedena Výkrm Třebíč, s.r.o. KŘEPICE - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
 205432 12. 1. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit –
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka zmáselňovače s příslušenstvím v rámci projektu „Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
 348520 20. 3. 2013 neuvedena Královská stezka o.p.s.
Neznámý
 P17V00007961 12. 4. 2020 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – TRAKTOR DO SADŮ odhad.cena 0 Kč
 P16V00009310 12. 4. 2020 neuvedena ZEMOS a.s. ZEMOS – REKONSTRUKCE SUCHOSTOJNÉ STÁJE odhad.cena 0 Kč
 P16V00000243 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. KUNDRATICE – MODERNIZACE DOJÍRNY odhad.cena 0 Kč
 P16V00001330 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Vnorovy, a.s. AGRO VNOROVY - TECHNOLOGIE odhad.cena 0 Kč
 P17V00009013 12. 4. 2020 neuvedena FARMTEC a.s. Robotické svařovací pracoviště odhad.cena 0 Kč
 P16V00008961 12. 4. 2020 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
 P16V00009697 12. 4. 2020 neuvedena RYNAGRO a.s. RYNAGRO - GPS odhad.cena 0 Kč
 P19V00000311 12. 4. 2020 neuvedena LIPRA PORK, a.s. TIŠICE - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
 P18V00009535 12. 4. 2020 neuvedena Výkrm Třebíč, s.r.o. PÁNOV - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
 Z2020-031779 10. 9. 2020 neuvedena Synthesia, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 P20V00006690 25. 8. 2020 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. SPV PELHŘIMOV - SKLADOVACÍ JÍMKA PLEVNICE odhad.cena 0 Kč
 P20V00004418 8. 6. 2020 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce podlahového skladu balených výrobků a odhad.cena 0 Kč
 Z2019-002557 22. 1. 2019 neuvedena Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
Oznámení profilu zadavatele
 355187 28. 5. 2013 neuvedena Synthesia, a.s. Snížení rizika kontaminace půdy a podzemních vod odhad.cena 64 165 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace dle zpracované dokumentace bouracích prací, která je součástí Zadávací dokumentace (viz. příloha č. 1a až 1f Zadávací dokumentace). Součástí zakázky jsou i související zkoušky a doklady, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
 517572 7. 7. 2015 neuvedena Pekárna Zelená louka, a.s.
Neznámý
 404967 26. 12. 2014 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro automatické skládání a zavírání kartonů v rámci realizaci projektu „Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
 358784 2. 12. 2013 neuvedena DEZA, a.s. Úprava energetického hospodářství společnosti odhad.cena 110 000 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové protitlaké turbíny o minimálním výkonu 4 MWe, která bude pracovat s tlakovým spádem 6,3 na 0,6 MPa.
 P18V00000725 12. 4. 2020 neuvedena FARMTEC a.s. HW pro systém čárových kódů odhad.cena 0 Kč
 P16V00000919 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. KUNDRATICE – MODERNIZACE DOJÍRNY odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 683 lidí darovalo 1 850 077 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy