Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:andrej-babis'

Nalezeno 425 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
P16V00009733 26. 10. 2018 neuvedena ZEOS Brnířov a.s. ZEOS BRNÍŘOV - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
P16V00000522 26. 10. 2018 neuvedena SCHROM FARMS spol. s r.o. OSTRAVSKÁ - technologické vybavení farmy odhad.cena 0 Kč
P16V00001330 26. 10. 2018 neuvedena AGRO Vnorovy, a.s. AGRO VNOROVY - TECHNOLOGIE odhad.cena 0 Kč
509661 26. 10. 2018 neuvedena AGRO Jevišovice, a.s. Nákup zavlažovací technologie – Jevišovice – Pasové zavlažovače odhad.cena 0 Kč
Neznámý
366883 25. 3. 2014 neuvedena Primagra, a.s. Rekonstrukce skladů průmyslových hnojiv společnosti Primagra a.s. 11 042 281  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je obecně rekonstrukce stávajících skladů kapalných hnojiv a to zejména generální oprava stávajících nádrží na kapalná hnojiva. Součástí této opravy budou i stavební opravy železobetonové havarijní jímky těchto skladů.
104879 6. 1. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit - skladač kartonů
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka a zprovoznění skladače a dopravníku pro skládání kartonů / paletek/ v rámci projektu „Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
353105 7. 5. 2013 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů – kontinuální zmrazovací tunel
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka kontinuálního zmrazovacího tunelu v rámci projektu: "Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů". Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
P15V00007577 26. 10. 2018 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. VEJPRNICE - Novostavba třídírny vajec odhad.cena 0 Kč
P18V00009567 10. 4. 2019 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. ZACHOTÍN – MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
P17V00008687 26. 10. 2018 neuvedena ANIMO Žatec, a.s. JINDŘICHOV – MODERNIZACE HAL PRO PRASATA odhad.cena 0 Kč
P16V00000184 26. 10. 2018 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. KUNDRATICE – MODERNIZACE DOJÍRNY odhad.cena 0 Kč
P16V00009497 26. 10. 2018 neuvedena LIPRA PORK, a.s. LIPRA PORK - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
482908 7. 3. 2014 neuvedena ZZN Pelhřimov a.s. Snížení míry rizika - Rekonstrukce skladu kapalných průmys-lových hnojiv Pelhřimov 4 424 142  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajícího skladu kapalných průmyslových hnojiv, za účelem snížení míry enviromentálních rizik a prodloužení užitných vlastností skladovacích nádrží na tekutá průmyslová hnojiva. Předmět veřejné zakázky je členěn na dva stavební objekty: • d/1 Havarijní jímka • d/2 Nádrže
632613 19. 2. 2016 neuvedena Výkrm Třebíč, s.r.o.
Neznámý
527599 3. 12. 2015 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o.
Neznámý
402705 24. 11. 2014 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů - balící linka s příslušenstvím
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka balící linky s příslušenstvím v rámci realizaci projektu „Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
480453 4. 2. 2014 neuvedena CEREA, a.s. Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Chotěboř 6 356 937  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou nadzemních smaltovaných kruhových nádrží na kapalná průmyslová hnojiva typu H0 9062-Vítkovice. Součástí bude i sanace betonových kruhových soklů opravovaných nádrží a výměna stávajícího technologického potrubí pro čerpání kapalných hnojiv, kromě plnícího, výpustného a přepadového potrubí dvou již opravených nádrží.
P16V00010027 26. 10. 2018 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice KAČICE - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
P17V00000007 26. 10. 2018 neuvedena KLADRUBSKÁ a.s. KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory odhad.cena 0 Kč
488799 30. 5. 2014 neuvedena Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. Intenzifikace ČOV pro Krahulík – Masokombinát Krahulčí, a.s.
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV masokombinátu.
344928 6. 2. 2013 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice
Neznámý
228647 18. 3. 2013 neuvedena PRECHEZA a.s. Modernizace odprášení mlýnice titanové běloby 3 134 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka filtrů 130 A, B, C, které budou umístěny na stávajících místech a napojeny na stávající přívody a odvody vzdušiny jakož i na stávající výstup zachyceného prachu.
344442 31. 1. 2013 neuvedena Mlékárna Hlinsko, a.s. Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a zakysaných mléčných výrobků - spolupracující subjekt odhad.cena 2 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je spolupráce na realizaci projektu „Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a zakysaných mléčných výrobků“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
P16V00010064 26. 10. 2018 neuvedena ANIMO Žatec, a.s. ANIMO ŽATEC – ČISTÍCÍ ROBOT odhad.cena 0 Kč
P16V00009952 26. 10. 2018 neuvedena Vodňanské kuře, s.r.o. VODŇANSKÉ KUŘE - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
P17V00009062 26. 10. 2018 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o. ČEKANICE – DEZINFEKČNÍ BRÁNA odhad.cena 0 Kč
P16V00009633 26. 10. 2018 neuvedena ZEMOS a.s. ZEMOS a.s. – Modernizace farmy Velké Němčice (novostavba stáje, dojírny a jímky na kejdu) odhad.cena 0 Kč
P15V00006975 26. 10. 2018 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. Plevnice stáj pro prasata - hala G + H odhad.cena 0 Kč
351094 16. 4. 2013 neuvedena PREOL, a.s.
Neznámý
402030 18. 12. 2014 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě přírodních sýrů - myčka roštů a myčka forem
Neznámý Předmětem zakázky je dodávka myčky zracích roštů a myčky forem v rámci realizace projektu „Inovace ve výrobě přírodních sýrů“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
644167 12. 8. 2016 neuvedena Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum výroby chemických specialit - suchá vývěva
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Záměrem je pořízení technologického vybavení do nově zrekonstruovaného objektu RY131A s cílem vybudování nového výzkumně výrobního provozu, který bude určen pro výrobu pokročilých farmaceutických a veterinárních intermediátů a polotovarů pro výrobu API v podmínkách správné výrobní praxe.
P17V00007956 26. 10. 2018 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – MULČOVAČ odhad.cena 0 Kč
P17V00007951 26. 10. 2018 neuvedena Cerea, a.s. CEREA – SUŠÁRNA ZRNIN DOBŘENICE odhad.cena 0 Kč
P15V00007602 26. 10. 2018 neuvedena DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. DRUKO STŘÍŽOV - Modernizace farem pro drůbež odhad.cena 0 Kč
P16V00009517 26. 10. 2018 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. SPV PELHŘIMOV – MECHANIZACE „PRASE“ odhad.cena 0 Kč
519655 6. 8. 2015 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
485971 18. 4. 2014 neuvedena Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.
Neznámý
527939 9. 12. 2015 neuvedena VSV, a.s.
Neznámý
486361 25. 4. 2014 neuvedena Synthesia, a.s. Odstranění rizika kontaminace půdy a podzemních vod v areálu Synthesia, a.s. odhad.cena 20 910 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Realizace dle zpracované dokumentace bouracích prací, která je součástí Zadávací dokumentace (viz. příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Součástí zakázky jsou i související zkoušky a doklady, včetně řádného provozování zařízení staveniště.
P16V00008533 26. 10. 2018 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ - NOSNÉ KONSTRUKCE odhad.cena 0 Kč
P17V00007789 26. 10. 2018 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY – MULČOVAČ odhad.cena 0 Kč
P16V00009642 26. 10. 2018 neuvedena ZEMOS a.s. ZEMOS – REKONSTRUKCE POLNÍHO HNOJIŠTĚ odhad.cena 0 Kč
527694 22. 11. 2018 neuvedena Pekárna Zelená louka, a.s. Dodávka toastové linky odhad.cena 0 Kč
Neznámý
P16V00001811 26. 10. 2018 neuvedena 1. Hradecká zemědělská a.s. 1. HRADECKÁ - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
230132 27. 6. 2013 neuvedena Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii, a.s. 1 015 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je instalace fluidního kotle k výrobě technologické páry včetně potřebného připojení na stávající technologické zařízení kotelny. Tepelný příkon fluidního kotle bude na úrovni 98,7 MWt.
364732 26. 8. 2013 neuvedena Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. Snížení ekologických rizik a zvýšení bezpečnosti procesu při práci za nízkých teplot ve VUOS a.s. odhad.cena 14 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Dodávka, instalace a montáž technologie včetně napájení a systému řízení, Rekonstrukce a přeložky rozvodů energií a technických plynů, Realizace vzduchotechniky, Realizace rozvodu odpadního dusíku na RY3, RY11, RY12, RY13, Odzkoušení funkčnosti zařízení, garanční test, Provedení stavebních úprav prostor pro instalaci technologie, výroba a instalace nosných konstrukcí, Zpracování realizační projektové dokumentace s projektové dokumentace skutečného stavu.
644912 26. 8. 2016 neuvedena FARMTEC a.s. Dodávka stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou odhad.cena 2 000 000  Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka a instalace nové technologie, konkrétně stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou, do výrobního provozu společnosti Farmtec a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice.
P16V00000192 26. 10. 2018 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. SPECIÁLNÍ TRAKTOR DO CHMELNIC odhad.cena 0 Kč
520336 22. 11. 2018 neuvedena Primagra, a.s. Snížení energetické náročnosti – stavební úpravy objektu: provozně – administrativní objekt Primagra č. p. 310, Milín odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
P17V00009064 26. 10. 2018 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o. ČEKANICE – VÝMĚNA PODHLEDŮ odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 628 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy