Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:andrej-babis

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:andrej-babis'

Nalezené veřejné zakázky 553 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-001817 16. 1. 2020 neuvedena Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019 Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin a připravených na míru pro zadavatele.
  231879 18. 9. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit -
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka systému mixování mléčných a ochucujících komponent v rámci projektu „Inovace ve výrobě máselných výrobků a specialit“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  Z2016-002885 3. 11. 2016 neuvedena ZEOS Brnířov a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2016-002887 3. 11. 2016 neuvedena Vlčnovská zemědělská a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  371495 30. 10. 2013 neuvedena CEREA, a.s. Rekonstrukce skladu kapalných hnojiv Chotěboř
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je oprava dvou nadzemních smaltovaných kruhových nádrží na kapalná průmyslová hnojiva typu H0 9062 - Vítkovice. Součástí bude i sanace betonových kruhových soklů opravovaných nádrží a výměna stávajícího technologického potrubí pro čerpání kapalných hnojiv, kromě plnícího, výpustného a přepadového potrubí dvou již opravených nádrží.
  P18V00008181 12. 4. 2020 neuvedena KLADRUBSKÁ a.s. KLADRUBY - SILÁŽNÍ ŽLAB odhad.cena 0 Kč
  P18V00009567 12. 4. 2020 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. ZACHOTÍN – MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P17V00009202 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. AGRO ROZSOCHY – CHLAZENÍ MLÉKA odhad.cena 0 Kč
  P18V00009418 12. 4. 2020 neuvedena Zemědělská společnost Blšany s.r.o. ZS BLŠANY – REKONSTRUKCE STŘECHY odhad.cena 0 Kč
  P16V00001811 neuvedena 1. Hradecká zemědělská a.s. 1. HRADECKÁ - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  P15V00004974 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice Kompostárna Družec odhad.cena 0 Kč
  P13V00007303 neuvedena ZZN Pelhřimov a. s. Snížení míry rizika - Rekonstrukce skladu odhad.cena 0 Kč
  344442 31. 1. 2013 neuvedena Mlékárna Hlinsko, a.s. Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a odhad.cena 2 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je spolupráce na realizaci projektu „Zavedení inovativní výroby tvarohu, tvarohových a zakysaných mléčných výrobků“. Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  495425 25. 8. 2014 neuvedena CODUM, s.r.o.
Neznámý
  527283 27. 11. 2015 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
Neznámý
  526520 18. 1. 2019 neuvedena Zemědělská společnost Šmolovy
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  632611 19. 2. 2016 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o.
Neznámý
  353104 7. 5. 2013 neuvedena Vodňanská drůbež, a.s. Optimalizace kontinuálního výrobního procesu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodávka technologie pro výrobu masných výrobků a polotovarů v rámci projektu: "Optimalizace kontinuálního výrobního procesu masných výrobků a polotovarů". Projekt je předkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci Podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií v potravinářství.
  Z2016-002883 3. 11. 2016 neuvedena ZEAS Puclice a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  481902 25. 6. 2014 neuvedena AgroZZN, a.s. Výstavba skladu kapalných hnojiv Postoloprty 10 196 952 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvou nadzemních zakrytých skladovacích nádrží z ocelových smaltovaných plechů o průměru 12,00 m a výšce 10,08 m (12,54m výška se zastřešením) bude sloužit ke skladování kapalného hnojiva LOVODAM 30. Skladovací objem nádrží je 2 x 1100 m3, čemuž odpovídá přibližně 2 800 t hnojiva LOVODAM 30 (objemová hmotnost LOVODAMU je 1 300kg/m3).
  P19V00000825 12. 4. 2020 neuvedena ZS Vilémov, a.s. ZS VILÉMOV - ODKLID KEJDY odhad.cena 0 Kč
  P17V00009201 12. 4. 2020 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s. AGRO ROZSOCHY – ZPEVNĚNÁ PLOCHA odhad.cena 0 Kč
  P18V00009764 12. 4. 2020 neuvedena Vodňanské kuře, s.r.o. DVOŘISKO - DEZINFEKČNÍ BRÁNA odhad.cena 0 Kč
  P17V00007839 12. 4. 2020 neuvedena ZEMOS a.s. ZEMOS - PŘESTAVBA PORODNY KRAV II odhad.cena 0 Kč
  P17V00005293 12. 4. 2020 neuvedena Výzkumný ústav organických syntéz a.s. CEVCER - Purifikační systém odhad.cena 0 Kč
  P16V00010063 23. 11. 2016 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. SPV PELHŘIMOV – ČISTÍCÍ ROBOT A VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ odhad.cena 0 Kč
  220607 10. 9. 2020 neuvedena Synthesia, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  235436 18. 10. 2012 neuvedena OLMA, a.s. Inovace ve vĂ˝robÄ› máselnĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ a
Oznámení o zahájení zadávacího řízení PĹ™edmÄ›tem zakázky je dodávka mĂ­chacĂ­ho zařízenĂ­ s příslušenstvĂ­m, kterĂ© umoĹľĹˆuje automatickĂ© komplexnĂ­ zpracovánĂ­ a tepelnĂ© ošetĹ™enĂ­ nĂ­zko- i vysokoviskĂłznĂ­ch vĂ˝robkĹŻ v rámci projektu „Inovace ve vĂ˝robÄ› máselnĂ˝ch vĂ˝robkĹŻ a specialit“. Projekt je pĹ™edkládán jako součást Žádosti o dotaci z PRV, v rámci PodopatĹ™enĂ­ I.1.3.2 Spolupráce pĹ™i vĂ˝voji novĂ˝ch produktĹŻ, postupĹŻ a technologiĂ­ v potravinářstvĂ­.
  482908 7. 3. 2014 neuvedena ZZN Pelhřimov a.s. Snížení míry rizika - Rekonstrukce skladu 4 424 142 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o rekonstrukci stávajícího skladu kapalných průmyslových hnojiv, za účelem snížení míry enviromentálních rizik a prodloužení užitných vlastností skladovacích nádrží na tekutá průmyslová hnojiva. Předmět veřejné zakázky je členěn na dva stavební objekty: • d/1 Havarijní jímka • d/2 Nádrže
  P19V00000826 12. 4. 2020 neuvedena ZS Vilémov, a.s. ZS VILÉMOV – REKONSTRUKCE JÍMKY odhad.cena 0 Kč
  P17V00007292 12. 4. 2020 neuvedena Primagra, a.s. Energetické úspory v provozovně Klatovy spol. odhad.cena 0 Kč
  P15V00006974 neuvedena SPV Pelhřimov, a.s. Modernizace farmy pro výkrm prasat II. a III. odhad.cena 0 Kč
  P16V00009644 2. 11. 2016 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice KAČICE - MECHANIZACE odhad.cena 0 Kč
  P16V00002389 neuvedena Výkrm Třebíč, s.r.o. PÁNOV - MODERNIZACE FARMY II. odhad.cena 0 Kč
  P16V00009963 17. 11. 2016 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. ČVF – MODERNIZACE FARMY PLESNÁ odhad.cena 0 Kč
  P16V00009959 16. 11. 2016 neuvedena AGROPODNIK Hodonín a.s. AGP HODONÍN – PŘEPRAVNÍK VAJEC odhad.cena 0 Kč
  P19V00003575 7. 5. 2019 neuvedena Lovochemie a.s. Inovace technologie výroby směsi pro přípravu odhad.cena 0 Kč
  P18V00009599 15. 12. 2018 neuvedena ZZN Polabí a.s. ZZN Polabí, a.s. - STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVY odhad.cena 0 Kč
  Z2016-002893 3. 11. 2016 neuvedena ZD Křečhoř a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  630291 19. 1. 2016 neuvedena AGRO Rozsochy, a.s.
Neznámý
  354417 9. 8. 2013 neuvedena ZZN Pelhřimov a.s.
Neznámý
  372427 8. 11. 2013 neuvedena Primagra, a.s.
Neznámý
  344928 6. 2. 2013 neuvedena AGRODRUŽSTVO Kačice
Neznámý
  P17V00007960 12. 4. 2020 neuvedena SADY CZ, s.r.o. SADY CZ – OCHRANNÁ SÍŤ PRO PROTIKROUPOVÝ SYSTÉM odhad.cena 0 Kč
  P17V00008629 12. 4. 2020 neuvedena SCHROM FARMS spol. s r.o. SCHROM FARMS - MODERNIZACE TECHNOLOGIE BÍLOVEC odhad.cena 0 Kč
  P18V00003884 12. 4. 2020 neuvedena Mlékárna Hlinsko, a.s. Dodávka parního kotle – modernizace centrální odhad.cena 0 Kč
  P15V00007600 neuvedena ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. VEJPRNICE – NOVOSTAVBA TŘÍDÍRNY VAJEC odhad.cena 0 Kč
  P17V00000007 2. 1. 2017 neuvedena KLADRUBSKÁ a.s. KLADRUBSKÁ – Kejdové lopaty a ventilátory odhad.cena 0 Kč
  P16V00009333 18. 10. 2016 neuvedena Výkrm Tagrea, s.r.o. VÝKRM TAGREA - ALBRECHTICE - MODERNIZACE FARMY odhad.cena 0 Kč
  228500 27. 6. 2013 neuvedena Lovochemie, a.s. Ekologizace energetického zdroje - úspora energií 289 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem zakázky je dodávka a instalace parního turbogenerátoru včetně vyvedení elektrického výkonu.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy