Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:eliska-olsakova

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:eliska-olsako...'

Nalezené veřejné zakázky 33 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00008897 15.10.2019 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P19V00008896 15.10.2019 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P14V00006109 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. UNNI Trading, s.r.o.
Výběrové řízení na dodavatele cateringu a pronájmu 0 Kč
  P15V00006942 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Grafické zpracování, tisk a distribuce manuálu odhad.cena 0 Kč
  P17V00008869 06.12.2017 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P18V00003361 01.05.2018 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Analýza klíčových aspektů rozvoje venkova odhad.cena 0 Kč
  P13V00003487 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P14V00007360 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.
Dodavatel studie individuálních schopností 0 Kč
  P17V00008868 06.12.2017 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P15V00000550 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zpracování odborných výstupů projektu MAS jako odhad.cena 0 Kč
  P15V00000007 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zajištění cateringových a dalších služeb pro odhad.cena 0 Kč
  P13V00003488 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P14V00008850 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zpracování odborných výstupů projektu MAS jako odhad.cena 0 Kč
  Z2018-023776 17.07.2018 neuvedena Sdružení místních samospráv ČR Ústav kontaktních dat z.ú.
Analýza klíčových aspektů rozvoje venkova 3 890 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je sběr dat, spočívající v zajištění komplexního šetření infrastruktury v obcích od 250 do 3000 obyvatel (přesný seznam obcí je uveden v příloze této zadávací dokumentace), a to formou dotazníkového šetření a aktivního terénního průzkumu v každé dotčené obci.
  P21V00007050 09.09.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P21V00007034 09.09.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb odhad.cena 0 Kč
  P21V00007854 07.10.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Mediální propagace projektu Rozšíření odhad.cena 0 Kč
  P21V00006741 30.08.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. JukejReflex s.r.o.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí 2021 – 0 Kč
  P22V00006494 31.08.2022 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zajištění grafických a tiskových služeb odhad.cena 0 Kč
  507060 08.04.2015 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zpracování odborných výstupů projektu MAS jako odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  362164 31.07.2013 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 1 160 445 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka plynu v rámci sdružených dodávek plynu charakteru maloodběr v souhrnném množství 1 623 MWh pro rok 2013 a 2014.
  404336 26.01.2015 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Zpracování odborných výstupů projektu MAS jako odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  358344 26.06.2013 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky
Neznámý
  362161 31.07.2013 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 1 377 656 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených dodávek elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v souhrnném množství 1 348 MWh pro rok 2013 a 2014.
  P20V00004453 02.07.2020 neuvedena Sdružení místních samospráv ČR, z.s. Rozšíření retroreflexních prvků do obcí odhad.cena 0 Kč
Oprava Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
  Z2021-033417 17.09.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv ČR Pražská plynárenská, a. s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 11 441 760 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 13 002 MWh pro rok 2022 a 2023.
  P20V00008536 01.04.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv ČR, z.s. JukejReflex s.r.o.
Rozšíření retroreflexních prvků do obcí - 5 685 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybavení 700 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
  P21V00003654 20.05.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky Rozšíření retroreflexních prvků do obcí 2021 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je vybavení 800 obcí ČR zásobníky a retroreflexními samolepkami.
  Z2021-033419 17.09.2021 neuvedena Sdružení místních samospráv ČR CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 20 843 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 9 305 MWh pro rok 2022 a 2023.
  P22V00004449 13.06.2022 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Pořízení 24 ks úředních elektronických desek pro odhad.cena 0 Kč
  P23V00000189 11.01.2023 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Modernizace webových stránek 5 členských obcí SMS odhad.cena 0 Kč
  Z2022-048493 29.11.2022 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z.s. vegler s.r.o.
Pořízení 24 ks úředních elektronických desek pro 1 975 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je zajištění dodávky a implementace HW a SW řešení Elektronické úřední desky, a to v počtu 24 ks, které budou instalovány v 24 obcích České republiky. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou obsaženy v přílohách zadávací dokumentace, zejména v Přílohách č. 9, 10 a 11 (Požadavky na předmět veřejné zakázky).
  P22V00008925 27.12.2022 neuvedena Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 8 282 448 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 2 036 MWh pro rok 2023.