Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:jan-licka-2

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:jan-licka-2'

Nalezené veřejné zakázky 3 416 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P13V00005810 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. ZAKÁZKA 1/13 – ZAMETACÍ VOZIDLO odhad.cena 0 Kč
  P20V20032020 20.01.2020 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní a.s. Laboratoř diagnostiky vozidel odhad.cena 0 Kč
  Z2021-013261 19.04.2021 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. I-TEC Czech, spol. s r.o.
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS 2 694 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je hákový nosič kontejnerů v kategorii SS s vodní cisternou a mycí lištou. Konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii. Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/dodavka-hakoveho-nosice-kontejneru-v-kategorii-ss-1 Příjem nabídek probíhá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK: https://zakazky.dlc.cz/vz00000422
  P17V00003887 08.06.2017 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. HYDROCONT CZ, s.r.o.
Pořízení nosiče kontejnerů s hydraulickým 3 849 000 Kč
  P16V00010265 03.12.2016 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. Přestavba vozidla Renault Midlum odhad.cena 0 Kč
  Z2018-037360 26.10.2018 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. A-TEC servis s.r.o.
Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu 4 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V20022020 20.01.2020 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní a.s. Dílny odborného výcviku odhad.cena 0 Kč
  P18V00005812 05.09.2019 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. A-TEC servis s.r.o.
Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu 4 485 000 Kč
  527795 06.04.2016 neuvedena Technické služby Benešov,s r.o. Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu 4 312 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je svozové vozidlo s lisovací nástavbou, vážícím zařízením a vyklápěčem. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
  P20V20012020 20.01.2020 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní a.s. Vybavení videokonferenční učebny odhad.cena 0 Kč
  212545 27.06.2013 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o.
Neznámý
  Z2018-010323 05.04.2018 neuvedena Střední průmyslová škola dopravní a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P21V00001158 26.02.2021 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS odhad.cena 0 Kč
  P14V00004685 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. REKULTIVACE I. ETAPY SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU odhad.cena 0 Kč
  P20V00003084 27.04.2020 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. Svozové vozidlo -Technické služby Benešov,s.r.o. odhad.cena 0 Kč
  Z2020-018983 02.06.2020 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. A-TEC servis s.r.o.
Svozové vozidlo -Technické služby Benešov,s r.o. 4 296 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je podvozek s lineární lisovací nástavbou včetně vyklápěče. Svou konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
  P16V00000128 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. Pořízení vozidla na svoz komunálního odpadu odhad.cena 0 Kč
  Z2017-022632 17.08.2017 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. HYDROCONT CZ, s.r.o.
Pořízení nosiče kontejnerů s hydraulickým 3 849 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00001766 22.03.2021 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. AEKO s.r.o.
FVE Technické služby Benešov - 19,84 kWp 488 247 Kč
  401507 07.11.2014 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. REKULTIVACE I. ETAPY SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU 8 724 776 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je rekultivace skládky TKO Bystřice. Skládka TKO Bystřice se nachází v katastrálním území Jinošice u lesa Plchovky, přibližně 6 km jižně od města Benešov a přibližně 1.5 km jihozápadně od města Bystřice. Skládka je zařazena do kategorie S-OO3, určené pro odpady kategorie ostatní odpad, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limity dané výluhovou třídou IIa dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Celková rekultivovaná plocha 500 m2.
  Z2022-022744 13.06.2022 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. HYDROCONT CZ, s.r.o.
Vozidlo 6x4 s jednoramenným nosičem kontejnerů - 3 198 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky, kterým je vozidlo 6x4 s jednoramenným nosičem kontejnerů. Konstrukcí a možností použití se jedná o moderní a efektivní technologii.
  P14V00000254 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. Pořízení kompaktního zametacího stroje odhad.cena 0 Kč
  359280 13.01.2014 neuvedena Technické služby Benešov, s.r.o. REKULTIVACE I. ETAPY SKLÁDKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P21V00000001 26.02.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s.
Tupolevova, Praha 18, č. akce. 2960131 - PID 27 883 288 Kč
  Z2017-022236 05.12.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Na Slupi, Jaromírova, Křesomyslova, 1. etapa, 32 813 521 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-034685 04.03.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Most Zlíchov Y002, Praha 5, č. akce 999179 20 880 052 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-039940 20.03.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy OHL ŽS, a.s.
X037 – Líšnická – Jeremiášova, oprava mostu, Praha 15 148 987 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-038319 05.11.2018 03.12.2018 Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. Specializované služby pro provoz autobusových
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Poskytování služeb pro zajištění provozování autobusových stanovišť a zastávek. Tyto služby zahrnují: přípravu podkladů pro uzavírání smluv, informační službu, dispečerskou službu, výrobu povolenek vjezdových karet a výlep jízdních řádů. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění této Zadávací dokumentace. Podrobné požadavky na požadované služby jsou uvedeny v příloze č. 1 Technická specifikace předmětu plnění. Dodavatel musí disponovat 24 hodinovou on-line službou pro nahlášení závadového stavu po celou dobu plnění veřejné zakázky.
  Z2020-032892 18.09.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Metrostav a.s.
X 526 – Ve Žlíbku – Počernická, oprava mostu, č. 26 140 754 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-015420 29.09.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Kunratická spojka IV. etapa SÚ, č. akce 13309/4, 13 689 104 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P22V00219656 27.05.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Modernizace dopravního značení, V. etapa odhad.cena 0 Kč
  P18V00000014 19.04.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 20 239 999 Kč
  P17V00000037 29.11.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Gating Services, a.s.
Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru. 4 921 576 Kč
  P18V00000062 26.11.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy HOCHTIEF CZ a.s., vedoucí společník společnosti "Společnost HOCHTIEF - PODEPŘENÍ BUBENSKÁ"
Most X022 SPHM Bubenská u Metra – podepření 2. a 15 890 154 Kč
  Z2021-000931 11.01.2021 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. 10 790 324 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-035423 04.12.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-019063 07.06.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy C D V služby, s.r.o.
Provádění úklidových a čistících prací v objektech 3 395 498 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-025668 24.01.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ
Libušská – okružní křižovatka, Praha 4, č.akce 97 396 506 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-009749 07.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy STRABAG a.s.
Zenklova - hluk, 3. etapa, Praha 8, č. akce 92 502 658 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-044766 17.12.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy INPROS PRAHA a.s.
Karla Engliše, Praha 5, č. akce 1000028 9 598 606 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-024323 01.11.2017 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2017, č. akce odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2022-014900 25.04.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s.
Propojení lokalit k vnitřní síti Technické správy 407 232 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení V současné době zajišťuje službu konektivity k Managed WAN pro odloučená pracoviště TSK spol. T-Mobile Czech Republic, a.s., a to na základě Smlouvy o poskytování služeb pro veřejnou zakázku č. 6/21/3251/002, uzavřené dne 9.3.2021 a vzešlé z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Propojení lokalit TSK Praha“. V souvislosti s otevřením nového parkovacího domu na Černém Mostě vznikla potřeba propojit k Managed WAN toto pracoviště. Řešení by mělo být postaveno na stejném modelu propojení jako u již realizovaných pracovišť, tzn. - plně zálohovaná služba v páteřní síti dodavatele; - nepřetržitý servis dodavatele; - dohled, podpora provozu a reporting provozu; - dohoda o kvalitě poskytované služby - SLA.
  Z2022-017973 09.05.2022 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. "sinpps s.r.o."
Podolské nábřeží, zast. Dvorce, Praha 4, č. akce 767 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem Veřejné zakázky je zabezpečení projektové přípravy ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“), dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“ společně dále také jen „PD“), včetně zajištění inženýrské činnosti (dále též „IČ“) na vybudování nových autobusových zastávek Dvorce, v obou směrech, na komunikaci Podolské nábřeží, v podobě dočasné stavby. Odhadované investiční náklady jsou 12 mil. Kč bez DPH.
  Z2020-005192 20.11.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Porr a.s.
Jižní spojka I., Praha 4, č. akce 13500 37 990 900 Kč
Oznámení o změně
  Z2019-021479 05.11.2019 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Most v ul. U Hostivařského nádraží, X518 - 7 581 968 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2018-020434 29.10.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Quo s.r.o.
Modernizace dopravního značení, Praha 5, č. akce 12 741 978 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-025153 03.12.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy ČVUT v Praze – fakulta dopravní
Rámcová dohoda na Dopravní průzkumy na sledované 572 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000037 12.04.2020 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy Posílení páteřní optické trasy sítě TSK v metru. odhad.cena 0 Kč
  Z2017-019463 12.12.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl.m. Prahy COLAS CZ, a.s.
Husitská, Praha 3, č. akce 999336 55 359 701 Kč
Oznámení o změně
  Z2018-023655 17.07.2018 neuvedena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Václavské náměstí, spodní část - revitalizace, 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění činností TDI a koordinátora BOZP