Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:karel-havlicek-3

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:karel-havlice...'

Nalezené veřejné zakázky 76 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2017-007102 28. 7. 2017 24. 4. 2017 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Centrum andragogiky, s.r.o.
Trend Language Solutions s.r.o.
+1 dodavatel
Zajištění vzdělávání pro AMSP ČR 17 753 528 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: Měkké a manažerské vzdělávání Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1. ČÁST 2: Obecné IT vzdělávání Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 2. ČÁST 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 3. ČÁST 4: Jazykové kurzy Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 4. ČÁST 5: Administrace projektu Blíže specifikováno níže, v návrhu smlouvy a současně v přílohách Podrobná specifikace pro část 1, část 2, část 3 a část 4.
 P17V00000001 neuvedena Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Zajištění vzdělávání pro AMSP ČR odhad.cena 0 Kč
 347362 7. 3. 2013 neuvedena NANOPROGRES, z.s.p.o. Rastrovací elektronový mikroskop
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, zprovoznění a instruktáž obsluhy a předvedení funkčnosti rastrovacího elektronového mikroskopu.
 Z2017-005870 6. 3. 2017 neuvedena Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Oznámení profilu zadavatele
 Z2017-005068 27. 2. 2017 neuvedena NANOPROGRES,z.s. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a odhad.cena 3 960 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání činností detailně specifikovaných níže a z nich plynoucích výstupů. Cílem těchto činností je determinovat vhodné procesní parametry a podmínky resultující v efektivní čištění specifických typů vod a parametrizaci modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu, které budou součástí variabilního modulárního systému čištění vod (VMSČV). Činnosti budou provedeny s ohledem na maximální využití kapacitního potenciálu těchto dvou modulů. Technické a ostatní parametry jsou specifikovány v zadávací dokumentaci, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování jejich základního principu, kdy jsou parametry stanoveny jako minimální či maximální s tolerancí tak, aby moduly mohly být následně implementovány a propojeny s ostatními moduly VMSČV v místě určeném pro další testování pilotní jednotky VMSČV.
 P13V00000005 1. 11. 2019 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. SINTEX, a.s.
Vliv konstrukce tkané podkladové elektrovodivé 1 200 000 Kč
 P14V00000001 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Nanopharma, a.s.
Testování nové technologie výroby kombinovaných 3 950 000 Kč
 P16V00000003 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. NANOPROGRES, z.s.p.o.- Technologická dokompletace odhad.cena 0 Kč
 354878 24. 5. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Rastrovací elektronový mikroskop 2 300 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, zprovoznění a instruktáž obsluhy a předvedení funkčnosti rastrovacího elektronového mikroskopu.
 361309 11. 10. 2013 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. AUDACIO s.r.o.
Studie možnosti zpevňování nanovlákenných vrstev a 7 950 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
 P12V00000002 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. DEOM s.r.o.
3D měřící zařízení 3 447 900 Kč
 P13V00000008 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. CellMaGel, s.r.o.
Ověření možnosti využití polymeru k přípravě 1 150 000 Kč
 P13V00000011 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. CB Bio s.r.o.
Vývoj polymerní funkcionalizované pěny 900 000 Kč
 P16V00000009 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. NANOPROGRESS, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení II odhad.cena 0 Kč
 P17V00000002 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a odhad.cena 0 Kč
 Z2019-040880 26. 4. 2021 19. 12. 2019 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
LINGUA spol. s r.o.
Učením rosteme 33 202 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
 638584 17. 5. 2016 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Tržní analýza cílových trhů a internacionalizační
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je zpracování detailní analýzy dvou asijských trhů - Rusko, Korea a dvou trhů Jižní Ameriky - Brazílie, Mexico a zpracování internacionalizační strategie.
 635118 25. 3. 2016 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Návrh biologického modulu s podporou
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je návrh (parametrizace) biologického modulu s podporou nanovlákenných nosičů biomasy pro biologickou úpravu kontaminovaných vod s integrovanými prostorovými uspořádáními plošných kompozitních nanovlákenných nosičů biomasy.
 P13V00000010 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. TESCAN, a.s.
Rastrovací elektronový mikroskop 2 300 000 Kč
 P16V00000006 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a odhad.cena 0 Kč
 P16V00000010 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. NANOPROGRESS, z.s.p.o. - Technologická odhad.cena 0 Kč
 P13V00000001 1. 11. 2019 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. CCV, s.r.o.
Inteligentní datové úložiště 2 092 720 Kč
 P13V00000002 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Nanopharma, a.s.
Expertní studie funkcionalizace koaxiálních 4 500 000 Kč
 P16V00000001 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. NANOPROGRES, z.s.p.o. - Plynový chromatograf odhad.cena 0 Kč
 P17V00000001 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Návrh biologického modulu s podporou odhad.cena 0 Kč
 P17V00000005 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Vysokonapěťový výkonový zesilovač odhad.cena 0 Kč
 P16V00000002 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. NANOPROGRES, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení odhad.cena 0 Kč
 P16V00000008 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Tržní analýza cílových trhů a internacionalizační odhad.cena 0 Kč
 348423 19. 3. 2013 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. CCV, s.r.o.
Inteligentní datové úložiště 2 092 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-040881 26. 4. 2021 19. 12. 2019 NANOPROGRESS, z.s. PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
LINGUA spol.s r.o.
Vzdělání je cesta k úspěchu 32 440 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
 Z2019-025856 26. 7. 2019 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Bioinova, s.r.o.
Návrh systému pro stabilní imobilizaci 960 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je Návrh systému pro stabilní imobilizaci biologického materiálu - růstových faktorů a endogenního materiálu z kmenových buněk v podmínkách Správné výrobní praxe. Systém bude založen na nanovlákenném nosiči, v němž budou imobilizovány růstové faktory (RF) a endogenní materiál z kmenových buněk. Vzhledem k tomu, že výsledný produkt je určen pro humánní regenerativní biomedicínské aplikace, bude návrh systému a jeho realizace zahrnovat také implementaci režimu Správné výrobní praxe (SVP).
 344954 6. 2. 2013 neuvedena NANOPROGRES, z.s.p.o. Modulární laboratorní zařízení pro elektrostatické 3 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, konfigurace, zprovoznění a předvedení funkčnosti přístroje, instruktáž a záruční servis modulárního laboratorního zařízení pro elektrostatické zvlákňování a elektrostatické sprejování.
 375896 11. 12. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Testování nové technologie výroby kombinovaných
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je testování nového zařízení pro výrobu kombinovaných kompozitních nanomateriálů cestou elektrospiningového zvlákňování pracujícího na principu střídavého zvlákňování z hlediska změn kvality produkce dosahované v různých stupních výkonu, stanovení mezí výkonu zařízení pro ještě vyhovující kvalitativní parametry produkovaných nanovlákenných struktur (plošných kompozitů a přízí), testování vlastností na tomto zařízení produkovaných nanomateriálů při různých podmínkách zvlákňování a možnosti ovlivňování těchto vlastností nastavováním různých parametrů testovaného zařízení.
 633924 8. 3. 2016 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Nanoprogres z.s.p.o.- Plynový chromatograf odhad.cena 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání Plynového chromatografu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy jsou parametry stanoveny jako minimální či maximální s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno samostatně v místě pro toto zařízení určeném.
 P12V00000001 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Student Science s.r.o.
Modulární laboratorní zařízení pro elektrostatické 3 000 000 Kč
 P13V00000012 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. CB Bio s.r.o.
Expertní studie hodnocení biologických a 900 000 Kč
 351129 16. 4. 2013 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. SINTEX, a.s.
Vliv konstrukce tkané podkladové elektrovodivé 1 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 489511 10. 6. 2014 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Testování nové technologie výroby kombinovaných 3 950 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je testování nové technologie výroby kombinovaných kompozitních nanomateriálů a vlastností těchto materiálů.
 633456 2. 3. 2016 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Technologická dokompletace AC zvlákňovacích
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem této zakázky je návrh, konstrukce, zhotovení a dodání technologických zařízení, které poslouží k dokompletaci dvou stávajících elektrospinnerů, založených na principu zvlákňování s využitím střídavého proudu umístěných v provozovně zadavatele. Technické parametry jsou uvedeny u každého ze zařízení s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy jsou parametry stanoveny jako minimální či maximální s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením v místě pro toto zařízení určeném.
 632492 17. 2. 2016 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Plynový chromatograf odhad.cena 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání Plynového chromatografu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu na místo instalace, montáž, provedení předávacích testů, kompletní proškolení uživatelů a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
 Z2018-011169 12. 4. 2018 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Laboratorní zařízení pro přípravu 3D vatovitých odhad.cena 11 500 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je dodání laboratorního zařízení uřčeného k výzkumným účelům založeného na technologii střídavého zvlákňování se specifickou koncepcí zvlákňovací hlavy tak, aby bylo možné zvýšit hodinový výkon přípravy nanovlákenného materiálu a zjednodušit jeho sběr pro snazší následné zpracování. Bude tedy navrženo, zkonstruováno a dodáno zařízení na přípravu a testování 3D vatovitých struktur a pro semi-kontinuální připravovu nanovlákenné vatovité struktury při kontrole a regulaci všech důležitých procesních parametrů (teplota, vlhkost, proudění vzduchu, průtoky polymeru atd.). Toto zařízení povede k zvýšení uplatnění nanovlákenných struktur např. pro účely sorbce těžkých kovů, biomedicínské aplikace, aplikace v oblasti anorganických nanovláken, aplikace v energetice, katalýze, biomedicíně a umožní budoucí zkvalitnění standardních výrobků přidáním nanovlákenné vrstvy a vytvoření...
 632946 24. 2. 2016 neuvedena NANOPROGRES, z.s.p.o. NANOPROGRES, z.s.p.o.- Laboratorní zařízení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je konstrukce, zhotovení, dodání, kompletace Laboratorních zařízení pro kontinuální přípravu nanovlákenné membrány s inkorporovaným granulátem za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, kompletaci a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
 356496 10. 6. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Expertní studie hodnocení biologických a 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování studie se zabývající se hodnocením biologických a fyzikálních vlastností kožních krytů. V rámci studie bude hodnocena vsákavost a propustnost pomocí standardních metod vyhovujících normám BS EN 13726-2:2002, BS EN 13726-1:2002. Dále zadavatel požaduje prozkoumání biokompatibility nosiče pro kožní elementy – zejména keratinocyty a fibroblasty. Výstupem studie je zároveň příprava podkladů pro SOP dle BS EN 13726-2:2002, BS EN 13726-1:2002.
 350905 15. 4. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Studie uvolňování gentamycinu z nanovlákenných 1 380 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování studie zaměřená na intenzitu uvolňování gentamycinu z různých koaxiální nanovlákenných struktur a stanovení inhibičního vlivu uvolněného gentamycinu na růst bakterií v podmínkách in vitro.
 356484 10. 6. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Vývoj polymerní funkcionalizované pěny 900 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky na služby je vývoj funkcionalizované pěny s koaxiálními nanovlákny pro řešení kostních lézí in vitro. Cílem zakázky je vývoj ideálního nosiče z polymerních pěn pro léčbu velkých kostních defektů.
 487065 20. 6. 2014 neuvedena NANOPROGRES, z.s.p.o. Příprava koaxiálních nanovláken s využitím 1 250 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem části B zakázky je vytvoření funkčního konstruktu na bázi lidských mezenchymálních kmenových buněk (MSC), osteokondukčního materiálu a „drug delivery systému“ (nano/mikročástic) s obsahem růstových faktorů s postupným uvolňováním pro dentální aplikace.
 356207 6. 6. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Zhotovení funkčních modelů zařízení pro přípravu
Předběžné oznámení Předmětem zakázky je zhotovení funkčních modelů zařízení pro přípravu kombinovaných kompozitních nanomateriálů. Zakázka bude vycházet z výsledků studie konstrukčního řešení.
 357193 14. 6. 2013 neuvedena NANOPROGRES, z.s.p.o. Studie přípravy koaxiálních nanovláken s
Neznámý Předmětem veřejné zakázky na služby je vypracování expertní studie přípravy koaxiálních nanovláken na bázi PCL a PVB s vybranými desinfekčními látkami reprodukovatelným postupem.
 352632 30. 4. 2013 neuvedena NANOPROGRES,z.s.p.o. Ověření možnosti využití polymeru k přípravě 1 150 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení PPředmětem veřejné zakázky na služby je experimentální ověření možnosti využití speciálního polymeru HPMA-RGD k přípravě nanovlákenné roušky jakožto aplikace pro zvýšení rychlosti hojení rozsáhlých poranění.
 P14V00000003 1. 11. 2019 neuvedena NANOPROGRESS, z.s. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov - ČVUT v Praze
Příprava koaxiálních nanovláken s využitím 3 146 400 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 204 028 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy