Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:karel-horcicka

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:karel-horcick...'

Nalezené veřejné zakázky 267 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2017-021421 18.04.2018 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek BERMAN GROUP, s.r.o.
Národní vzdělávací fond, o.p.s.,
Mapování vertikálních domén specializace RIS3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00001627 12.04.2020 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek OK-TOURS a.s.
Ubytování v rámci individuální stáže ve městě 0 Kč
  Z2017-007675 13.06.2017 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Mapování vertikálních domén specializace RIS3 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00007823 12.04.2020 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek cba corporation a.s.
DOLEŽAL-DUHA, s.r.o.
Pravidelný úklid kanceláří Středočeského 0 Kč
  P17V00007372 12.04.2020 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Vema,a.s.
Výběr dodavatele ekonomického, personálního a 0 Kč
  Z2018-026372 12.03.2019 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Asistenční centrum, a.s.
Analýza stavu, networkingového a inovačního 240 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000124 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Dodávka IT a služba virtuálního privátního serveru odhad.cena 0 Kč
  527242 27.11.2015 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek
Neznámý
  Z2017-019174 08.06.2018 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek STORY TLRS s.r.o.
Marketingová strategie inovačního ekosystému ve odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P18V00006350 01.08.2018 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Asistenční centrum, a.s.
Analýza stavu, networkingového a inovačního 240 000 Kč
  P15V00007327 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Dodávka IT, telekomunikací a souvisejících služeb odhad.cena 0 Kč
  P16V00010301 06.12.2016 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Vzdělávání pro projekt Smart Akcelerátor ve odhad.cena 0 Kč
  P17V00001386 08.03.2017 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Dodávka hardwarového a softwarového vybavení pro odhad.cena 0 Kč
  P18V00006334 01.08.2018 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu odhad.cena 0 Kč
  P17V00007768 23.10.2017 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek Allwithyou s.r.o.
Customer relationship management software pro 312 549 Kč
  Z2018-026373 27.03.2019 neuvedena Středočeské inovační centrum, spolek České vysoké učení technické v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00109532 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky jednoúčelového sterilního rouškování a odhad.cena 0 Kč
  P14V00025974 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje """Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb odhad.cena 0 Kč
  P19V00162009 04.06.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky odběrových vaků včetně zápůjčky odhad.cena 0 Kč
  P14V00042582 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P15V00002288 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Dodávky léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá 132 465 Kč
  P14V00020434 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje """ON Mladá Boleslav - Dodávky odběrových vaků s odhad.cena 0 Kč
  P19V00156621 26.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na financování odhad.cena 0 Kč
  Z2018-000581 17.08.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro 5 759 222 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  529474 31.12.2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje FOMEI s.r.o.
Zápůjčka systému PASC 3 509 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00222362 04.07.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje BIONIK Stapro Group s.r.o.
Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá 379 050 Kč
  P22V00229274 13.10.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P15V00106713 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje RESI Třeboň spol. s r.o.
Vybavení pavilonu 5 Oblastní nemocnice Mladá 374 340 Kč
  Z2018-026726 28.01.2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Siemens Healthcare, s.r.o.
Dodávka skiagrafického přístroje s přímou 5 608 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  362112 27.09.2013 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zpracování projektové dokumentace pro akci: odhad.cena 10 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění inženýrských činností v níže uvedeném rozsahu pro stavební povolení a provádění stavby. Požadovaný rozsah plnění: a) Zpracování provozně dispoziční studie vč. návrhu provizorních opatření a etapizace výstavby pro zachování provozu stávajících pracovišť a vč. dopravního řešení napojení na komunikační síť. b) Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení vč. veřejnoprávního projednání a získání právní moci územního rozhodnutí, včetně zpracování projektu zdravotnické technologie v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. c) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. veřejnoprávního projednání a získání právní moci stavebního povolení včetně zpracování projektu zdravotnické technologie v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o...
  P19V00153489 18.03.2019 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy odhad.cena 0 Kč
  P13V00007765 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Pořízení automatu na pipetování a čtení ELISA odhad.cena 0 Kč
  P15V00101707 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje CHEIRÓN a.s.
CHEIRÓN a.s.
+1 dodavatel
ON Mladá Boleslav - Vybavení Iktového centra II 6 878 601 Kč
  P22V00229252 13.10.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce odhad.cena 0 Kč
  P17V00130208 19.10.2017 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka sad pro inkontinenci pro oblastní odhad.cena 0 Kč
  Z2018-026765 27.12.2018 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Dodávka endoskopické sestavy 2 694 416 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00194291 16.05.2021 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Vzdělávání zaměstnanců nemocnice Mladá Boleslav odhad.cena 0 Kč
  P13V00011830 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje MEDICA FILTER spol. s r.o.
BATIST Medical a.s.
+2 další dodavatelé
ON Mladá Boleslav - Vyšetřovací rukavice 11 191 627 Kč
  505428 18.05.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje AUDIOSCAN, spol. s r.o.
CHEIRÓN a.s.
+1 dodavatel
ON Mladá Boleslav - Vybavení Iktového centra II 2 292 867 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P15V00039542 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  P15V00007726 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávky léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  491761 01.04.2015 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje ZHOTOVITEL STAVBY REKONSTRUKCE A DOSTAVBA PAVILONŮ 22 802 373 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavebních, řemeslných a montážních prací a dodávek spojených se zateplením obvodového pláště a výměnou výplní otvorů pavilonů č. 4. a 6. v areálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. blíže v ZD.
  P15V00021831 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč
  Z2022-013602 14.04.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá odhad.cena 20 234 567 Kč
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů dle specifikace v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je doprava na místo určení, kompletace, montáž, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, instruktáž personálu, likvidace obalů a odpadu, provádění bezplatného záručního servisu a předepsaných bezpečnostně technických prohlídek v průběhu záruční doby.
  Z2020-021460 29.09.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje AMI Praha a.s.
ALTEPRO solutions a.s.
Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy 10 771 375 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P22V00217266 27.04.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje T-Mobile Czech Republic a.s.
Velkoformátové monitory včetně příslušenství 0 Kč
  P22V00221488 21.06.2022 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje G P S Praha, spol. s r.o.
BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.
Rozvoj a modernizace Oblastní nemocnice Mladá 459 393 Kč
  P15V00102555 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje KASTEN spol. s r.o.
Snížení energetické náročnosti budovy ubytovny, 5 540 000 Kč
  P20V00181622 24.09.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Zvýšení kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy odhad.cena 0 Kč
  P15V00021597 12.04.2020 neuvedena Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Dodávka léčiv vybrané ATC skupiny pro ON Mladá odhad.cena 0 Kč