Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:libor-ambrozek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:libor-ambroze...'

Nalezené veřejné zakázky 137 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  347973 14.03.2013 neuvedena Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Obnova suchých trávníků v lokalitě Čubernice
Neznámý Obnova suchých trávníků svazu Koelerio-Phleion phleoidis (as. Potentillo heptaphyllae-Festucetum rupicolae) a vegetace na mělkých půdách kolem skalních výchozů svazu Arabidopsion thalianae (as. Festuco-Veronicetum dillenii) celkem na 5 plochách, které jsou předmětem ochrany přírodní památky Čubernice. Jedná se o likvidace kácením geograficky nepůvodního akátu (Robinia pseudacacia), výřez křovin a náletových dřevin, likvidaci mahonie cesmínolisté (Mahonia aquifolia), zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), pámelníku bílého (Symphoricarpos albus), odstranění a zlikvidování drobné skládky organického materiálu, výsadbu 300 ks dubu zimního včetně provedení zálivky a zamulčování štěpkou.
  403206 04.12.2014 neuvedena MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.
Neznámý
  P13V00001064 25.04.2023 29.03.2013 Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské ekocentrum – rekonstrukce objektu odhad.cena 2 809 917 Kč
  P13V00000010 11.04.2023 09.04.2013 Via rustica o.s. S nůší do světa řemesel odhad.cena 598 513 Kč
  Z2020-045346 18.12.2020 neuvedena ZO ČSOP ONYX
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-029869 30.08.2018 neuvedena ČSOP Studénka ZO 70/03
Oznámení profilu zadavatele
  376544 16.12.2013 neuvedena Český svaz ochránců přírody, 4 ZO Tilia Krásná Lípa
Neznámý
  346036 19.02.2013 neuvedena Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Neznámý
  493172 28.07.2014 neuvedena MAS Východní Slovácko
Neznámý
  Z2022-015128 22.04.2022 neuvedena Český svaz ochránců přírody
Oznámení profilu zadavatele
  P14V00002143 07.04.2017 25.04.2014 Český svaz ochránců přírody, 4 ZO Tilia Krásná Lípa Energetická rekonstrukce - ústřední vytápění odhad.cena 894 661 Kč
  P14V00004671 23.05.2014 MAS Východní Slovácko Podpora a propagácia atraktivit cestovného ruchu odhad.cena 0 Kč
  P18V00007190 15.11.2018 neuvedena ČSOP Studénka ZO 70/03 Výsadba remízů v CHKO Poodří odhad.cena 0 Kč
  P22V00012806 04.05.2023 neuvedena Český svaz ochránců přírody Neisser Geoprodukte GmbH
Pořízení techniky pro projekt „Regionální směsi 37 000 Kč
  P21V00000536 15.03.2021 02.02.2021 ZO ČSOP ONYX HYDRO & KOV s.r.o.
Rašeliniště Horní Borková - projekt revitalizace, 35 555 555 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu obnova vodního režimu aktivního rašeliniště a tvorba vhodných životních podmínek chráněným druhům, zejména tetřívku obecnému (kácení dřevin, zemní práce, stavba přehrádek, tvorba haťového záhozu, transfery vegetace a doplňkové práce)
  Z2020-021763 25.06.2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-023687 10.07.2020 neuvedena Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s.
Oznámení profilu zadavatele
  484629 27.05.2014 neuvedena Český svaz ochránců přírody Manětínsko REALIZACE POZEMKOVÝCH ÚPRAV STVOLNY odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  481461 17.02.2014 neuvedena Český svaz ochránců přírody Manětínsko
Neznámý
  P14V00002441 26.06.2014 Český svaz ochránců přírody Manětínsko REALIZACE POZEMKOVÝCH ÚPRAV STVOLNY odhad.cena 5 779 933 Kč
  P20V00017479 19.11.2020 04.08.2020 Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. HYDRO & KOV s.r.o.
SZ LEDNICE – REVITALIZACE ZÁMECKÉHO RYBNÍKA – LVA 99 999 999 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je obnovení původní funkce Zámeckého rybníka, který je součástí významné památky světového kulturního dědictví UNESCO - Lednicko - valtického areálu. V rámci projektu bude proveden komplex revitalizačních zásahů vodní plochy a ostrovů. Se zásahy je neoddělitelně spojeno i zesílení protipovodňové hráze řeky Dyje v ř.km. 31,840 - 32,640.
  229461 24.08.2012 neuvedena ZO ČSOP 63/14 Jadernička
Neznámý
  236741 02.11.2012 neuvedena ZO ČSOP 63/14 Jadernička Provoz techniky za účelem údržby trvalých travních 1 470 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění mozaikovitého kosení s respektováním chráněných druhů rostlin a motýlů a likvidace náletových dřevin za účelem obnovy trvalých travních porostů v severní části území CHKO Bílé Karpaty dle požadavků Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Bílé Karpaty, a to částečně za pomoci techniky zadavatele. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu “Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku“, oficiální zkrácený název projektu „Motýli ČR – SR“, č. projektu LIFE09 NAT/CZ/000364.
  240316 10.12.2012 neuvedena Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín
Neznámý
  236739 01.11.2012 neuvedena ZO ČSOP 63/14 Jadernička Horský nosič nářadí s příslušenstvím 5 878 296 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové zemědělské mechanizace pro údržbu nelesních ploch pro ochranu vzácných druhů motýlů. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu “Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku“, oficiální zkrácený název projektu „Motýli ČR – SR“, č. projektu LIFE09 NAT/CZ/000364. Jedná se o dodávku této zemědělské mechanizace: 1) Horský nosič nářadí s příslušenstvím 2) Jednoosý nosič nářadí s příslušenstvím 3) Křovinořez – 2 ks 4) Motorová benzínová pila o výkonu 3,3-3,6 kW 5) Motorová benzínová pila o výkonu 4,8-5,3 kW.
  352261 26.04.2013 neuvedena Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín NOSTA, s.r.o.
Dům přírody Poodří - stavební část 3 288 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P12V00002557 04.04.2023 04.10.2012 ZO ČSOP 63/14 Jadernička Horský nosič nářadí s příslušenstvím odhad.cena 4 990 000 Kč
  P12V00002558 03.04.2023 04.10.2012 ZO ČSOP 63/14 Jadernička Provoz techniky za účelem údržby trvalých travních odhad.cena 1 530 000 Kč
  P13V00000001 neuvedena Český svaz ochránců přírody ZO Nový Jičín NOSTA, s.r.o.
Dům přírody Poodří - stavební část 3 288 000 Kč
  P13V00000002 neuvedena ČSOP SALAMANDR DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o.
Lenka Hansgutová
+2 další dodavatelé
Likvidace křídlatky v povodí Ostravice 5 334 618 Kč
  Z2017-035152 13.12.2017 neuvedena Český svaz ochránců přírody Základní organizace Brněnsko KAVYL, spol. s r. o.
Regenerace přírodní památky Oleksovická mokřina 32 495 230 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Cílem projektu je regenerace přírodní památky Oleksovická mokřina. V rámci projektu dojde k vybudování vodních tůní, pozorovacích míst, terénních úprav a vegetačních úprav. Dále je předmětem projektová dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby. Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací v podrobnostech nezbytných pro účast účastníka v zadávacím řízení podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
  Z2017-030753 02.11.2017 neuvedena ZO ČSOP Brněnsko
Oznámení profilu zadavatele
  Z2020-026454 14.01.2021 19.08.2020 ZO ČSOP Brněnsko Ekostavby Brno, a.s.
KAVYL, spol. s r.o.
Mokřady u Vrkoče 46 544 901 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky je vybudování osmi neprůtočných tůní v lokalitě vedle rybníka Vrkoč. Lokalita je v současnosti zarostlá rákosem a hladina podzemní vody je zde cca 0,6-1,0 pod terénem (v závislosti na ročním období a srážkách). Proto je lokalita velmi vhodná pro vybudování mokřadních ploch. V zájmové ploše je evidován výskyt chráněných živočichů.
  Z2020-011753 07.04.2020 neuvedena ZO ČSOP Brněnsko KAVYL, spol. s r.o.
„Revitalizace mokřiny Vranovice“ 37 947 786 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky jsou zemní práce, a to zejména odtěžení a likvidace nánosů v podmáčené lokalitě (mokřady).
  346074 20.02.2013 neuvedena ČSOP SALAMANDR
Neznámý
  348128 26.07.2013 neuvedena ČSOP Salamandr Záchrana modráska černoskvrnného na Horním Vsacku 2 053 715 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Odstranění stařiny a náletu dřevin a křovin, kosení luk a pastva ovcemi ne dlouhodobě neobhospodařovaných lokalitách Horního Vsacka. Celková plocha lokalit je 14,2873 ha.
  Z2021-023309 18.10.2021 23.07.2021 ZO ČSOP Brněnsko KAVYL, spol. s r.o.
Realizace LBC1, k.ú. Strachotín 44 884 264 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování osmi neprůtočných tůní v lokalitě vedle vodní nádrže Nové Mlýny - dolní nádrž. V současné době se na nevyužívané lokalitě nachází lokálně podmáčené plochy porostlé rákosem. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
  Z2021-038347 23.02.2022 11.11.2021 ZO ČSOP Brněnsko AQUASYS spol. s r.o.
„ROZŠÍŘENÍ A REVITALIZACE OMICKÉ BAŽINKY, K. Ú. 29 909 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je vybudování tůní v k. ú. Omice. V rámci realizace dojde k realizaci mokřadů. Na území plánovaného záměru se nachází původní vodní tůně, které jsou však již několik let bez vody a dále zemědělsky neobhospodařovaná orná půda. Plochy určené k realizaci vodních tůní vyžadují kácení několika dřevin a dále keřových porostů. Plocha řešeného území je dána dotčenými parcelami. Účelem budování vodních tůní je podpora biodiverzity se zaměřením na uchování a zvyšování početnosti druhů, realizované především prostřednictvím vytváření vhodných podmínek pro jejich další existenci. Optimalizovány budou podmínky pro populace obojživelníků, ptactva a ostatních rostlin a živočichů vázaných na mokřadní plochy.
  Z2022-005335 03.02.2022 neuvedena ZO ČSOP Brněnsko PAS Natura s.r.o.
„REVITALIZACE MOKŘADNÍCH PLOCH, K.Ú. MORAVSKÝ 13 914 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících mokřadů a vytvoření 6 nových mokřadních ploch v k. ú. Moravský Krumlov. Ve stávajících mokřadních plochách dojde k odstranění sedimentů, mokřady budou rozšířeny a prohloubeny. Na území plánovaného záměru se v současné době nachází mokřady, které byly vybudovány přibližně před 20 lety. Zbylá část lokality je hustě zarostlá rákosinami. Plochy určené k realizaci vodních tůní vyžadují kácení několika dřevin. Revitalizací zájmové lokality dojde k podpoření životních podmínek pro faunu a floru vázanou na tento typ prostředí. Vodní plochy navážou, rozšíří a podpoří žádaný charakter prostředí.
  P13V00000001 neuvedena ČSOP SALAMANDR Ing. David Čáň
Záchrana modráska černoskvrnného na Horním Vsacku 2 053 715 Kč
  P14V00000001 neuvedena ČSOP SALAMANDR Část 2. Dvořák lesy, sady, zahrady s.r.o.
Část 2. Dvořák lesy, sady, zahrady s.r.o.
+1 dodavatel
Likvidace křídlatky v povodí Rožnovské Bečvy 2 430 172 Kč
  P18V00000001 16.03.2023 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Středisko Baliny – Objekt B, stavební práce odhad.cena 0 Kč
  P19V00000001 04.01.2019 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Nábytek a vybavení střediska Baliny - Akustické odhad.cena 0 Kč
  P18V00000002 06.12.2018 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Nábytek a vybavení střediska Baliny odhad.cena 0 Kč
  Z2018-012159 18.04.2018 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Středisko Baliny - Objekt B, stavební práce odhad.cena 22 312 588 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to rekonstrukce stávajícího Objektu B Střediska Baliny (dříve budovy bývalého Vidlákova statku), spočívající v jeho demolici a obnově ve stávající hmotě, modelace terénu svahu a případné doplnění zeminy a veškeré další související dodávky, služby, práce a činnosti dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
  P13V00000001 01.05.2023 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Středisko Baliny odhad.cena 0 Kč
  241049 18.12.2012 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Neznámý
  347431 08.03.2013 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Středisko Baliny odhad.cena 14 728 729 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu o půdorysu přibližně ve tvaru písmene L o rozměrech cca ((32,1+34,1)*0,5*10,30+4,9*6,6) m, jež je součástí původního statku v Balinách. Zastavěná plocha objektu činí cca 380 m2 a obestavěný prostor cca 3 160 m3. V rámci rekonstrukce zůstane zachováno pouze obvodové zdivo a část nosných stěn předmětného objektu. Součástí díla budou též venkovní zpevněné plochy, přípojka NN a vodovodní přípojka.
  483990 24.03.2014 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání Středisko Baliny - vícenáklady 207 807 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Realizace dodatečných stavebních prací dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ
  241560 21.12.2012 neuvedena Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a a další vzdělávání Středisko Baliny
Předběžné oznámení Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu o půdorysu přibližně ve tvaru písmene L o rozměrech cca ((32,1+34,1)*0,5*10,30+4,9*6,6) m, jež je součástí původního statku v Balinách. Zastavěná plocha objektu činí cca 380 m2 a obestavěný prostor cca 3 160 m3. V rámci rekonstrukce zůstane zachováno pouze obvodové zdivo a část nosných stěn předmětného objektu. Součástí díla budou též venkovní zpevněné plochy, přípojka NN a vodovodní přípojka.