Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:martin-hysky

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:martin-hysky'

Nalezené veřejné zakázky 5 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  234900 10. 1. 2013 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Úprava K7 U Hřbitova 6 930 294 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení úprav strojního zařízení v kotelně, instalace nových oběhových čerpadel včetně armatur a trubního dopojení od akumulační nádrže po vystupující potrubí do jednotlivých větví. Instalace nového expanzního a doplňovacího zařízení. Úpravy na stávajících domovních předávacích stanicích.
  484039 30. 4. 2014 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Instalace elektrofiltru v kotelně K7 - U Hřbitova 12 680 178 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je doplnění technologie do stávající již dokončené stavby. Stávající část technologie bude doplněna o nový elektrostatický odlučovač popílku ze spalin za kotlem, který obsahuje elektrostatický odlučovač pro teplovodní kotelnu s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jako primární zdroj tepla slouží teplovodní kotel na spalování dřevění štěpky a stávající kogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jako sekundární zdroj budou sloužit dva stávající plynové kotle. Součástí zadání zakázky na dodávku jsou i stavební práce - úprava části stávajícího objektu vyplývající z doplnění technologie. Dále je součástí předmětu zakázky zpracování realizační projektové dokumentace.
  216289 11. 5. 2012 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Úprava K7 U Hřbitova
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem zakázky je provedení úprav strojního zařízení v kotelně, instalace nových oběhových čerpadel včetně armatur a trubního dopojení od akumulační nádrže po vystupující potrubí do jednotlivých větví. Instalace nového expanzního a doplňovacího zařízení. Úpravy na stávajících domovních předávacích stanicích.
  479519 19. 3. 2014 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. Instalace elektrofiltru v kotelně K7 - U Hřbitova
Neznámý Předmětem zakázky je doplnění technologie do stávající již dokončené stavby. Stávající část technologie bude doplněna o nový elektrostatický odlučovač popílku ze spalin za kotlem, který obsahuje elektrostatický odlučovač pro teplovodní kotelnu s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla. Jako primární zdroj tepla slouží teplovodní kotel na spalování dřevění štěpky a stávající kogenerační jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, jako sekundární zdroj budou sloužit dva stávající plynové kotle. Součástí zadání zakázky na dodávku jsou i stavební práce - úprava části stávajícího objektu vyplývající z doplnění technologie. Dále je součástí předmětu zakázky zpracování realizační projektové dokumentace.
  635459 4. 4. 2016 neuvedena JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o.
Neznámý

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy