Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:matous-pelikan

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:matous-pelika...'

Nalezené veřejné zakázky 94 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P19V00164226 14. 10. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektronické odbavování cestujících – 2. etapa: odhad.cena 0 Kč
  P16V00008837 12. 4. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Lesní cesta Berounka odhad.cena 0 Kč
  P18V00003264 12. 4. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Lesní cesta Huzovská II. odhad.cena 0 Kč
  Z2018-024100 20. 7. 2018 neuvedena Lesy města Olomouce a.s. LAZAM uničovská stavební s.r.o.
Lesní cesta Huzovská II. 5 150 000 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy lesní cesty ležící v katastrálním území Huzová. Původní trasa stávající lesní cesty bude úpravami rozšířena, zpevněna a bude provedena rekonstrukce podélných a příčných odvodňovacích prvků a oprava propustků. Stavební úpravy v délce 1800 m. Kategorie lesní cesty (stávající kategorie 2L) bude úpravami změněna na odvozní lesní cestu kategorie 1L – 4,0/30. Bude navýšena podkladní vrstva a provedena vrchní konstrukční vrstva z penetračniho makadamu a dvouvrstvý nátěr. Oboustranná krajnice lesní cesty bude zpevněna štěrkodrtí. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), např. projektové dokumentace, návrhu smlouvy atd.
  376345 13. 12. 2013 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Rekonstrukce lesní cesty Litovelská 4 247 077 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem zakázky je celková rekonstrukce a modernizace lesní cesty Litovelská za účelem zlepšení jejich navrhovaných parametrů tak, aby cesta splňovala parametry určené ČSN 736108 pro lesní cestu 1. třídy.
  354369 20. 5. 2013 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s.
Neznámý
  P16V00000380 29. 1. 2016 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. EUROSHOPPING s.r.o.
Stavební úpravy objektu Lomená 177/4, Olomouc II. 2 734 615 Kč
  Z2018-024104 19. 7. 2018 neuvedena Lesy města Olomouce a.s. STRABAG a.s.
Lesní cesta U Hájenky II. 6 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu (1) Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy lesní cesty ležící v katastrálním území Horka nad Moravou. Lesní cesta je trasována v uceleném lesním komplexu severně od obce Horka nad Moravou mezi řekou Moravou a Mlýnským potokem, slouží jako propojovací k navazujícím cestám. Celková délka lesní cesty je 812,4 m. Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného je odvozena s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest. Pro zajištění předepsané únosnosti se navrhují stabilizace podloží cementovápnitou směsí a využití monolitických 3D geomříží s výztužnou funkcí. Kategorie lesní cesty 1L – 4,5/30 (2x0,5 m krajnice drcené kamenivo). Realizace je možná v období od 15. 7. běžného kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku, pouze s touto výjimkou: realizace rámového propustku v km 0,3672 (součást etapy I) je možná i v období 1. 6. – 15. 7. běžného...
  P20V00006436 17. 8. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Lesní cesta U Hájenky - etapa II. odhad.cena 0 Kč
  642139 2. 5. 2018 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  P17V00003029 12. 4. 2020 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 0 Kč
  P18V00008986 15. 11. 2018 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 6 275 809 Kč
  480808 15. 7. 2016 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Neznámý
  P17V00007000 21. 9. 2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům – stavební úpravy ubytovacích 5 321 472 Kč
  Z2017-034974 12. 12. 2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmět veřejné zakázky jsou stavební úpravy představují soubor úprav mající charakter oprav, údržby a modernizace navržených na stávajícím objektu bytového domu. Jedná se stavební práce (modernizace).
  P17V00003689 12. 4. 2020 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Hotelový dům – stavební úpravy hygienického zázemí odhad.cena 0 Kč
  P16V00000579 12. 4. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
Stavební úpravy objektu Lomená 177/4, Olomouc III. 0 Kč
  629747 20. 5. 2016 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Lesní cesta Okružní 6 789 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P18V00003270 12. 4. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Lesni cesta U Hájenky II. odhad.cena 0 Kč
  P20V00008573 13. 10. 2020 neuvedena Lesy města Olomouce, a.s. Lesní cesta Huzovská II. etapa – 1. část odhad.cena 0 Kč
  642139 13. 7. 2016 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Neznámý
  P21V00000102 11. 1. 2021 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. I.P.PAVLOVA 184/69, K.Ú. NOVÁ ULICE, OLOMOUC – odhad.cena 0 Kč
  Z2017-034911 13. 12. 2017 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům – stavební úpravy ubytovacích 5 321 472 Kč
Oprava národního formuláře
  206316 25. 7. 2012 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Obnova vozového parku tramvají - nákup 307 440 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka 14 ks částečně nebo plně nízkopodlažních tramvají (nízkopodlažnost minimálně u 1 vstupu) pro městskou hromadnou dopravu osob schválených pro provoz v ČR a vybavených informačním a odbavovacím systémem pro cestující v provedení umožňujícím při spojení zády k sobě obousměrný provoz v soupravě.
  P17V00121369 10. 4. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. 185 069 380 Kč
  P21V00189586 3. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Ing. Radek Švec
Kácení dřevin pro stavby Odstavy tramvají 60 200 Kč
  P19V00009113 22. 10. 2019 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 5 817 720 Kč
  Z2020-000766 9. 1. 2020 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. OSBAU s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 5 817 720 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  528588 12. 4. 2016 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SOLARIS CZECH spol. s r.o.
Nákup nízkopodlažních autobusů pro roky 2016 - 156 683 700 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P21V00192692 21. 4. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Oprava havarijního stavu výhybky č. 59 Rubik odhad.cena 0 Kč
  P21V00191003 25. 3. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu výhybek č. 54, 41 ul. 1 999 988 Kč
  633860 18. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup elektrobusu pro DPMO, a.s. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00173792 30. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroline a.s.
Oprava napájecích kabelů MR Střed - most Bristol - 8 734 250 Kč
  Z2018-030131 1. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektová dokumentace: Olomouc – odstavy odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-008171 24. 8. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Krnovské opravny a strojírny s.r.o.
Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, 38 520 000 Kč
Oprava Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace modernizované tramvaje “ a v článku 12.3. těchto Zadávacích podmínek; • provedení souvisejících činností; • individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) do plného provozu; • provádění záručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SMLOUVOU sjednaném a to po celou dobu trvání 36 měsíční záruční doby; • provádění pozáručního servisu dodaných tramvají (včetně veškerého jejich dodaného příslušenství) v rozsahu SERVISNÍ...
  P19V00157215 29. 5. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového oblouku křižovatka ul. 0 Kč
  Z2018-009218 1. 6. 2018 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové trati – ul. Brněnská, Olomouc SO 20 452 355 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2019-000968 10. 1. 2019 neuvedena Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Elektropráce Spáčil s.r.o.
Hotelový dům - stavební úpravy ubytovacích 6 275 809 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P20V00177954 15. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava havarijního stavu tramvajové trati ul. 2 460 998 Kč
  P20V00183114 23. 10. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
Zajištění TDS – Měnírna Fibichova 1 872 000 Kč
  P17V00129157 27. 9. 2017 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. OHL ŽS, a.s.
SO-01 Výměna technologie měnírny Jih, Olomouc a 16 382 188 Kč
  P19V00157984 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Sdružené dodávky zemního plynu pro DPMO, a.s. pro odhad.cena 0 Kč
  P19V00154056 28. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava kolejového rozvětvení Náměstí Hrdinů, 15 884 959 Kč
  P20V00177954 15. 7. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Oprava havarijního stavu tramvajové trati ul. odhad.cena 0 Kč
  Z2018-030130 1. 3. 2019 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Projektová dokumentace – Výměna technologie MR odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00121996 12. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Oprava tramvajové křižovatky náměstí Hrdinů, 32 088 044 Kč
  633860 12. 4. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
  P20V00172548 25. 5. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Elektroinstalace dílny Koželužská - III.etapa odhad.cena 0 Kč
  P20V00183830 6. 11. 2020 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. SAFETY PRO s.r.o.
Zajištění TDS – Odstavy tramvají Jeremenkova 5 796 000 Kč
  P21V00194585 20. 5. 2021 neuvedena Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Oprava napájecích kabelů MR Střed - ul. Palackého odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 270 778 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy