Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:miluse-horska

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:miluse-horska'

Nalezené veřejné zakázky 4 výsledky


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  525639 3. 11. 2015 neuvedena Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Neznámý
  Z2019-040056 30. 11. 2020 9. 12. 2019 Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. VW WACHAL a.s.
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 98 705 514 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací ve formě stavebních úprav budovy a stavby půdní vestavby budovy Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. Součástí veřejné zakázky není vybavení interiéru budovy volným nábytkem. Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci, technické zprávě a ve stavebním povolení, které tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace a ve slepém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace povinností zhotovitele je uvedena ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Svou cenovou nabídku rozvede účastník vyplněním slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
  P13V00000001 neuvedena Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Dodávka hardwaru, softwaru a dalšího vybavení odhad.cena 0 Kč
  P15V00000001 neuvedena Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Zpracování projektové dokumentace a zajištění odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy