Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:petr-holecek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:petr-holecek'

Nalezené veřejné zakázky 303 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  359727 9. 7. 2013 neuvedena Vodárny Kladno-Mělník a.s. Mělník – Blata, obnova vodovodu/SO 03 Blata –
Předběžné oznámení vodovod – jedná se o obnovu stávajícího vodovodního řadu v délce 2003 m kanalizace – jedná se o dostavbu kanalizace v délce 1021,91 m
  485893 14. 1. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. LÁNY - rekonstrukce ČOV 35 823 079 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem VZ je rekonstrukce ČOV Lány - bude provedena kompletní rekonstrukce ČOV na mechanicko-biologickou ČOV s předřazenou denitrifikací.
  P18V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
VV Zahájí - obnova elektro, chlorovací stanice 510 759 Kč
  P17V00000022 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Jeviněves - dvě tlak. pásma vodovodu odhad.cena 0 Kč
  P15V00000020 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Dobřeň - Vidim - obnova vodovodního řadu 5 899 439 Kč
  P18V00000027 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. VPK Suchý s.r.o.
Mělník, Vehlovice - úsek ŘSD - vodovod a 4 441 861 Kč
  P18V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Martin Homer
PS Hostouň - rekonstrukce střechy 3 858 139 Kč
  P17V00000008 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Byšice - obnova vodovodu Na Pozdůlnici odhad.cena 0 Kč
  P20V00000008 16. 3. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Poskytnutí úvěru odhad.cena 0 Kč
  P17V00000014 23. 5. 2017 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Žilina - rek. AŠ + řady ul. Družecká - etapa I odhad.cena 0 Kč
  P15V00000006 29. 6. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Mělník - Rousovice - obnova vodovodu 5 218 312 Kč
  P19V00000051 16. 9. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. VSV Engineering s.r.o.
Kožova Hora - Kladno, ul. Wolkerova - obnova 1 449 800 Kč
  P16V00000005 16. 5. 2016 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Kamenné Žehrovice - ul. Pol. vězňů, Revoluční, odhad.cena 0 Kč
  228237 21. 12. 2012 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Energie - stavební a báňská a.s.
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Vrapice 160 822 882 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  P21V00000020 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Wolkerova, Železničářů - AŠ SŘTP 628 740 Kč
  P21V00000033 14. 6. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. AQUA PROCON s.r.o.
ČOV Kladno, Vrapice - rek. a intenz. na 99 tis EO 10 130 000 Kč
  514573 26. 5. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Libušín - Důl Jan, splašková kanalizace
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v městě Libušín.
  P18V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ještědská stavební spol. s r.o.
Chvatěruby - obnova vodovodu 2 901 211 Kč
  P17V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Rámcová smlouva na dodávky vodoměrů odhad.cena 0 Kč
  P19V00000023 21. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. HERKUL a.s.
Kladno, G. Klapálka - obnova vodovodu - zemní 0 Kč
  P15V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. FADEZ s.r.o.
Stochov, ul. Bezruče, Nerudova - obnova vodovodu 3 099 944 Kč
  P18V00000015 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ZEPRIS s.r.o.
Mělník, ul. Kokořínská - vodovod a kanalizace 10 169 433 Kč
  P17V00000023 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ÚV Klíčava - střecha odhad.cena 0 Kč
  P20V00000012 6. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Esta, spol. s r.o.
K. Žehrovice, Karlovarská tř. - obnova vodovodu 4 459 582 Kč
  P20V00000062 17. 12. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. VPK Suchý s.r.o.
Zbečno - obnova vodovodu, řady 100 a 101 4 487 882 Kč
  P15V00000014 30. 6. 2015 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. AQUARIUS, spol. s r.o.
Kamenné Žehrovice, ul. K Jordánu, Žilinská, 5 384 981 Kč
  P17V00000012 22. 5. 2017 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Mělnická Vrutice - studie nakládání s odpadními odhad.cena 0 Kč
  P19V00000047 9. 9. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. AQUARIUS, spol. s r.o.
Tuchlovice, na Stráži - obnova vodovodu, etapa 2 4 108 000 Kč
  P13V00000004 15. 7. 2013 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ČS Úžická a kanalizace Stará zástavba odhad.cena 0 Kč
  P21V00000022 18. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Veltrusy - částečná obnova podtlak. kan. ventilů 790 100 Kč
  P21V00000025 25. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Servis ISA s.r.o.
Mělník, ul. Cukrovarská - obnova V a K, II. etapa 548 000 Kč
  P21V00000019 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - flokulační stanice 939 560 Kč
  217308 18. 5. 2012 neuvedena Vodárny Kladno-Mělník, a.s.
Neznámý
  P18V00000013 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Lob. přivaděč - ZV Bášť, optim. akumulace 1 606 000 Kč
  P18V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Kladno – nám. Jana Opletala – obnova vodovodu a odhad.cena 0 Kč
  P18V00000019 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. REVIS - Praha, spol. s r.o.
Mělník, ul. Zádušní - obnova vodovodu 1 174 546 Kč
  P19V00000061 20. 12. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Mělník, ul. Pražská - rekonstrukce kanalizačních 412 964 Kč
  P20V00000005 13. 2. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
Kladno, ul. Wolkerova, Železničářů - obnova 8 949 335 Kč
  P20V00000004 13. 2. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. TRASKO BVT, s.r.o.
Libiš, ul. Dělnická - sanace stoky DN 300 994 650 Kč
  P19V00000035 3. 6. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ČOV Vrapice - elektroinstalace a osvětlení odhad.cena 0 Kč
  P17V00000015 29. 5. 2017 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Rámcová kupní smlouva na dodávku přípojkových odhad.cena 0 Kč
  P19V00000044 23. 8. 2019 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. D-Plus a.s.
Kladno, ul. M. Horákové - přeložka vodovodu 574 500 Kč
  P16V00000010 26. 7. 2016 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. E.ON Energie, a.s.
Kralupy - AŠ DN 500 odhad.cena 0 Kč
  490474 1. 12. 2014 neuvedena Vodárny Kladno-Mělník, a.s. ZEPRIS s.r.o.
Obnova kanalizace Horní Počaply 10 687 648 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000004 10. 2. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. MĚLNICKÁ ZELEŇ spol. s r.o.
Kladno, ul. Vrapická - kácení dřevin čp. 53-24 1 878 700 Kč
  P21V00000018 6. 5. 2021 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Středočeské vodárny a.s.
ČOV Kralupy - obnova hrubých česlí 1 020 144 Kč
  P18V00000038 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Václav Chýský V & M
ČOV Vrapice - střecha 757 521 Kč
  P15V00000021 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.
Libiš kanalizace - oplocení čerpací stanice 173 542 Kč
  P17V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Administrativní budova ČOV Vrapice - zapojení odhad.cena 0 Kč
  P18V00000006 12. 4. 2020 neuvedena Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Obříství ČOV - rekonstrukce odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy