Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:petr-krucek

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:petr-krucek'

Nalezené veřejné zakázky 164 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00000003 20. 5. 2019 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. DANNEY CZECH s.r.o.
Stavební úpravy vedoucí ke změně užívání Bufet 985 771 Kč
 356849 12. 6. 2013 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
Neznámý
 P15V00000001 24. 6. 2015 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Dostavba tenisového areálu před zimním stadionem v odhad.cena 0 Kč
 631294 1. 2. 2016 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Dodávka stroje /rolby/ na úpravu ledové plochy 3 100 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P17V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Oprava fasády na kině Svět odhad.cena 0 Kč
 P21V00000003 25. 5. 2021 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. FVE Plavecký stadion Tábor odhad.cena 0 Kč
 P16V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Kompletní dodávka betonové kioskové trafostanice odhad.cena 0 Kč
 P20V00000001 13. 1. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Stavební úpravy v jihovýchodní části stávající 1 288 000 Kč
 P19V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. MNintex s.r.o.
Stavební úpravy kavárny Svět 693 136 Kč
 P16V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci odhad.cena 0 Kč
 P17V00000006 19. 9. 2017 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Oprava fasády na kině Svět odhad.cena 0 Kč
 Z2018-020512 21. 6. 2018 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Naučný a sportovní areál Komora - Lanové centrum 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem zakázky dodávka nového multifunkčního prvku – „hradu“, lanového centra včetně montáže a stavebních prací potřebných pro jeho osazení do terénu ve sportovním areálu Komora. Jedná se o multifunkční sestavu s jednou centrální, třemi obvodovými věžemi, propojený lanovými cestami a drátěnými tubusy, sloužící k volnočasovému vyžití. Dispozičně je sestava tvořena 4 věžemi propojenými spolu lanovými cestami. Centrální věž je vysoká 10 m, dvě postranní mají výšku 7,8 m a 7,5 m. Nízká nástupní věž je vysoká 4,4 m. Provoz bude řešen závazným návštěvním a provozním řádem parku. Veškeré použité prvky a sestavy musí být certifikované (certifikace dle normy na dětská hřiště ČSN EN 1176), blíže viz projektové podklady.
 P17V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Výměna zobrazovacích panelů Zimní stadion v Táboře odhad.cena 0 Kč
 P17V00000001 20. 3. 2017 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci odhad.cena 0 Kč
 P18V00000001 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Naučný a sportovní areál Komora - Lanové centrum odhad.cena 0 Kč
 P17V00000004 25. 7. 2017 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Výměna palubovky hala Kvapilova odhad.cena 0 Kč
 P21V00000001 5. 2. 2021 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Studie proveditelnosti modernizace plaveckého odhad.cena 0 Kč
 Z2018-004790 9. 2. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUS PRAHA, spol. s r.o.
Ostraha a ochrana majetku Nemocnice Tábor, a.s. 3 303 360 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Zajištění ostrahy a ochrany majetku Nemocnice Tábor, a.s. po dobu 48 měsíců.
 P16V00000004 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Rozvody chlazení a topení pro VZT jednotky na odhad.cena 0 Kč
 P19V00000254 19. 9. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Spilka a Říha s.r.o.
Stavební úpravy v části objektu polikliniky 5 228 364 Kč
 P15V00000001 16. 1. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Projektová dokumentace – Nová psychiatrie odhad.cena 0 Kč
 207716 15. 10. 2018 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 P15V00000005 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Šatny provozního personálu odhad.cena 0 Kč
 359711 13. 1. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P21V00000002 14. 4. 2021 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Studie proveditelnosti modernizace plaveckého odhad.cena 0 Kč
 Z2017-015074 4. 9. 2017 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 P18V00000002 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o.
Zpracování dokumentace pro provedení stavby s 966 325 Kč
 Z2017-026583 24. 1. 2019 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. „Sdružení pro dostavbu stadionu Míru a plaveckého stadionu v Táboře, Metrostav a.s. a PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.“; správce společnosti: Metrostav a.s.
Dostavba stadionu Míru a plaveckého stadionu v 104 872 365 Kč
Oznámení o změně
 232133 5. 2. 2013 neuvedena Nemocnic Tábor, a.s. Praní, čištění, žehlení nemocničního prádla odhad.cena 6 300 000 Kč
Neznámý Předmětem veřejné zakázky je praní, čištění, žehlení nemocničního prádla v souladu s vyhl.č.195/2005 Sb. v platném znění.
 P19V00000289 6. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROMOS spol. s r.o. projekce, montáže, servis
B. Braun Medical s.r.o.
Infuzní technika pro Nemocnici Tábor, a.s. 1 165 461 Kč
 P18V00000011 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Stavba opěrné zdi a oplocení kolostavu v areálu 686 686 Kč
 P17V00000013 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Ergospirometrie odhad.cena 0 Kč
 P18V00000112 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. L I N E T spol. s r.o.
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a.s., Část 2: 1 116 220 Kč
 P19V00000304 15. 11. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. JAHLA s.r.o.
Chlazení vybraných prostor budova B - Nemocnice 1 613 557 Kč
 P16V00000012 30. 8. 2016 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele odhad.cena 0 Kč
 P16V00000003 12. 4. 2020 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Opakovaná výzva - dodávka pokladního a odhad.cena 0 Kč
 Z2019-027878 11. 1. 2021 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Metrostav a.s.
NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY V AREÁLU 144 584 980 Kč
Oznámení o změně
 Z2019-008760 18. 3. 2019 neuvedena Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. XC tech s.r.o.
Redigitalizace kina Svět v Táboře - nákup 2 524 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
 Z2019-045775 23. 12. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. INDUBIA s.r.o.
Dodávka lůžek pro Nemocnici Tábor, a. s. 1 485 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka 60 ks lůžek na lůžková oddělení interních a chirurgických oborů Nemocnice Tábor, a.s..
 P19V00000065 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Poskytování telekomunikačních služeb pro Nemocnici odhad.cena 0 Kč
 P18V00000010 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROFITERM PROCZECH s.r.o.
Potrubní pošta pro propjení 2.NP a 3. NP pavilonu 314 604 Kč
 P18V00000085 26. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu
Endoskopická věž pro urologické oddělení 0 Kč
 P19V00000170 21. 6. 2019 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. AURA Medical s.r.o.
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou 8 365 600 Kč
 P15V00000004 2. 7. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu odhad.cena 0 Kč
 497943 12. 3. 2015 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Hmotnostní spektrometrie a systém pro stanovení odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P21V00000105 30. 4. 2021 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Pro Evolution s.r.o.
Dodávka obuvi pro zaměstnance Nemocnice Tábor, 893 033 Kč
 P18V00000014 12. 4. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PRADAST, spol. s r.o.
Výměna střešní krytiny na objektu parc. č. 1204/4, 1 468 686 Kč
 P20V00000062 16. 7. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Dräger Medical s.r.o.
Nová psychiatrie – zdravotnické vybavení – 536 700 Kč
 P17V00000011 11. 8. 2017 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. Kardiotokografy s telemetrickým systémem sond odhad.cena 0 Kč
 Z2020-022112 16. 10. 2020 neuvedena Nemocnice Tábor, a.s. PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Nová psychiatrie Nemocnice Tábor, a.s.- Volný a 849 832 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 197 978 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy