Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:petr-suchy

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:petr-suchy'

Nalezené veřejné zakázky 759 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  P17V00000015 02.02.2017 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Zajištění úklidových služeb pro Stodskou 3 679 826 Kč
  P18V00149725 17.12.2018 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Metrostav a.s.
+4 další dodavatelé
Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury 0 Kč
  P17V00120237 15.03.2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. ČOV II - provozní objekty - obnova mostu v areálu odhad.cena 0 Kč
  P16V00111532 16.08.2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Obnova vodovodu a přípojek Politických vězňů 3 963 000 Kč
  P21V00000255 10.06.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice odhad.cena 0 Kč
  P21V00000603 20.09.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice PK - odhad.cena 0 Kč
  P16V00112751 12.04.2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a odhad.cena 0 Kč
  P17V00000438 27.09.2017 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Operativní leasing 2 vozidel 1 182 739 Kč
  Z2020-021489 21.09.2020 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. EXRAY s.r.o.
Mobilní rentgen pro Stodskou nemocnici, a.s. 3 549 700 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  492868 04.12.2014 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. CLEANROOMS INVEST
Nemocnice Stod, oprava operačních sálů, strojovna 28 326 932 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000721 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část F: Tampony stáčené - nesterilní odhad.cena 0 Kč
  P20V00000454 21.09.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění profesní odpovědnosti pro skupinu 14 650 000 Kč
  Z2018-043485 12.04.2021 28.01.2019 VODÁRNA PLZEŇ a.s. Metrostav a.s.
PORR a.s.
+6 dalších dodavatelů
Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury - 153 925 123 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky je provádění stavebních prací ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře (vodovody, kanalizace a objekty na nich) na území města Plzně a jeho okolí na základě uzavřené rámcové dohody. Předmět plnění této sektorové veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 1 rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Konkrétní předmět plnění je pak specifikován v jednotlivých prováděcích smlouvách, a to v souladu s obecným vymezením předmětu plnění provedeným v rámcové dohodě.
  (neuvedeno) 21.03.2019 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
  P18V00000311 24.04.2019 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
+1 dodavatel
Infuzní, irigační a oplachové roztoky 3 Kč
  P19V00000725 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část I: Fixace žilních katetrů, sterilní odhad.cena 0 Kč
  P17V00120237 15.03.2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. ČOV II - provozní objekty - obnova mostu v areálu odhad.cena 0 Kč
  644039 10.08.2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. BK-INVESTIS,spol.s r.o.
Obnova vodovodu a přípojek Politických vězňů 3 963 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  632106 08.08.2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. VSP Auto, s.r.o.
VSP Auto, s.r.o.
Kompletní dodávka kombinovaného kanalizačního 18 380 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-009782 13.05.2022 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. KEMIFLOC a.s.
„Rámcová dohoda na dodávku anorganického 2 317 200 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu železitého o hmotnosti cca 400 tun ročně a síranu hlinito-železitého o hmotnosti cca 100 tun ročně pro čištění odpadních vod a zlepšení separačních vlastností aktivovaného kalu, a to včetně dopravy do místa plnění.
  Z2019-001724 21.03.2019 neuvedena Stodská nemocnice, a. s. CHEIRÓN a.s.
CHEIRÓN a.s.
Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče 1 157 020 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-020029 26.05.2022 neuvedena Stodská nemocnice, a.s. ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, odhad.cena 2 497 354 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní techniky pro zadavatele
  P17V00131014 06.11.2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého odhad.cena 0 Kč
  Z2022-001878 29.04.2022 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
„Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého 4 100 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka síranu hlinitého tekutého pro úpravu pitné vody (dále jen „síran hlinitý“) o hmotnosti cca 2 300 tun ročně, a to včetně dopravy do místa plnění. Skutečně dodané množství síranu hlinitého bude záviset na potřebách a objednávkách zadavatele.
  P17V00133018 12.04.2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dodávka armatur odhad.cena 0 Kč
  Z2016-003531 10.11.2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Dodávka 1 ks vozidla kategorie N1 s pohonem 4x4 a 870 309 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P13V00000098 03.04.2013 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. VAN HOUSE s.r.o.
Zajištění havarijního stavu 1.PP budovy č. 210/II 0 Kč
  Z2018-009889 08.07.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
+51 dalších dodavatelů
Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, 58 846 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-030496 04.12.2017 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Rámcová dohoda na dodávku vodoměrů odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  637192 17.08.2016 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. STAVMONTA spol. s r.o.
Obnova vodovodního řadu ulice Jasmínová 5 391 951 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-028496 21.08.2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky 5 260 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let. Veřejná zakázka je rozdělena dle § 101 ZVZ na 3 Části. Část 1 - Infuzní roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 2 - Roztoky glukózy v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 3 - Infuzní roztoky balancované, oplachové a irigační roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Podrobná specifikace infuzních roztoků včetně předpokládaného odebraného množství je uvedena v příloze č. 2 ZD pro Část 1 VZ, příloze č. 3 ZD pro Část 2 VZ a příloze č. 4 ZD pro Část 3 VZ.
  Z2020-032957 07.01.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000720 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část E: Kompresivní obinadla odhad.cena 0 Kč
  Z2020-016106 20.08.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007531 28.02.2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Stavební úpravy budovy č. p. 202 pro sociální 4 499 759 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  497944 25.09.2014 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Služby spojené s praním prádla pro Klatovskou 4 889 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-013051 14.04.2022 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 5 831 135 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků, roztoků glukózy, balancovaných infuzních roztoků, oplachových a irigačních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a to po dobu 48 měsíců a dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem
  Z2017-031018 23.04.2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Kemwater ProChemie s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku síranu hlinitého 31 668 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
  356016 04.06.2013 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Neznámý
  P18V00149725 12.04.2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Průběžná obnova vodohospodářské infrastruktury odhad.cena 0 Kč
  634118 18.05.2020 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Nákup vozidel pro společnost VODARNA PLZEŇ a.s. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P21V00201074 27.08.2021 neuvedena VODÁRNA PLZEŇ a.s. Odkanalizování Lhoty II. odhad.cena 0 Kč
  Z2021-013217 19.04.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
BLACK STORM s.r.o.
+2 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 3 532 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů injekčních stříkaček a jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.
  Z2020-004836 08.06.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. BATIST Medical a.s.
BATIST Medical a.s.
+6 dalších dodavatelů
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  482459 03.03.2014 neuvedena Zdravotnický holding Plzeňského kraje, a.s.
Neznámý
  P19V00000715 06.02.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. BATIST Medical a.s.
BATIST Medical a.s.
+6 dalších dodavatelů
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje 0 Kč
  P20V00000176 11.05.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
  P12V00000355 19.07.2012 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Poskytování právních služeb pro ZHPK, a.s. odhad.cena 0 Kč
  P20V00000435 21.09.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Distrimed s.r.o.
+2 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 0 Kč
  P20V00000514 29.09.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. HARTMANN - RICO a.s.
PANEP s.r.o.
+1 dodavatel
Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje 0 Kč