Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:petr-sula-1

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:petr-sula-1'

Nalezené veřejné zakázky 89 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2020-016768 07.08.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Principal engineering s.r.o.
Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007225 26.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace služeb a technologií nezbytných pro fungování centrálního systému pro elektronickou identifikaci (dále jen „Systém“) a služby vytvářející důvěru pro elektronické transakce v rámci EU ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „eIDAS“).
  Z2019-040413 12.11.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Standardní cloudové služby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P17V00000005 16.03.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Personální služby odhad.cena 0 Kč
  P20V00000047 06.11.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. R ALTRA spol. s r.o.
Monitoring dopravního značení 959 845 Kč
  631284 01.02.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. Služby související s komplexní podporou JES na
Předběžné oznámení Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dílčích služeb nutných ke komplexnímu zajištění podpory části JES na platformě GINIS Express ve prospěch hl. m. Prahy ze strany zadavatele v souladu se schváleným záměrem Rady hl. m. Prahy, a to v rozsahu, v jakém zadavatel nebude disponovat oprávněními k poskytování těchto dílčích služeb vlastními silami.
  P21V00000009 22.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. CHAPS spol. s r.o.
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro 2 000 000 Kč
  P20V00000043 05.08.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. BDO Audit s.r.o.
Poskytování služeb interního auditu 0 Kč
  P19V00000045 22.11.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Centrální Systém Pečetění elektronických dokumentů odhad.cena 0 Kč
  P16V00000008 19.12.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. SOITRON s.r.o.
Zavedení centrálního Service Desku OICT 1 567 700 Kč
  P20V00000054 09.12.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. COM Electric s.r.o.
Rámcová dohoda na dodávku wallboxů včetně 0 Kč
  P18V00000009 12.11.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní odhad.cena 0 Kč
  P16V00000009 27.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Nákup kancelářského nábytku odhad.cena 0 Kč
  Z2018-002554 23.01.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Simac Technik ČR, a.s.
Datová platforma hl. m. Prahy 2 295 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00000013 21.04.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. KRUCEK, s.r.o.
Zavedení systému protikorupčního managementu podle 1 000 000 Kč
  P20V00000035 11.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. LEEF Technologies s.r.o.
Rozvoj dobíjecí infrastruktury v hlavním městě 500 000 Kč
  P19V00000004 10.07.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění provozu klíčových komponent produkčního odhad.cena 0 Kč
  P20V00000040 18.05.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících odhad.cena 0 Kč
  Z2021-044385 12.05.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Vybrané služby k systému Portál MKS odhad.cena 1 940 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu systému Portál MKS (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších propojených systémů. Podrobná specifikace Portálu MKS a požadovaných Služeb je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
  P16V00000002 12.10.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. Pořízení, instalace a implementace softwarového odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 18.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování odborné podpory při naplňování odhad.cena 0 Kč
  Z2017-003331 24.04.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka čipových karet a služeb grafické a odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-000938 20.04.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Československá obchodní banka, a. s.
Platební brána pro mobilní aplikaci a e-shop 26 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-015715 26.07.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Specializovaná právní podpora 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  Z2019-003842 31.01.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. ICZ a.s.
Integrační platforma v rámci projektu eHealth 2 034 923 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P21V00000004 01.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Umotional s.r.o.
Software pro intermodální plánování trasy 4 770 000 Kč
  P19V00000003 17.05.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. DEVLOP Studio s.r.o.
Poskytování služeb IT specialistů pro datovou 0 Kč
  P18V00000010 26.11.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. CAMEA Technology, a.s.
Poskytování služby sledování intenzity cyklistické 71 500 Kč
  P17V00000001 27.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. RSOF s.r.o.
Pořízení, instalace a implementace SW vybavení pro 1 840 000 Kč
  Z2021-017334 13.05.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Umotional s.r.o.
Software pro intermodální plánování trasy 4 770 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2017-029318 02.02.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. MONET+,a.s.
Poskytování tokenizačního řešení pro bezkontaktní 18 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-016669 15.03.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P17V00000010 18.08.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Simac Technik ČR, a.s.
Datová platforma hl. m. Prahy 2 295 000 Kč
  P21V00000017 20.07.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka pamětí pro servery odhad.cena 0 Kč
  Z2018-000415 29.01.2018 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka Systému Virtuálního modelu Prahy 0 Kč
Oprava národního formuláře Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je vývoj, dodávka a implementace Systému Virtuálního modelu Prahy a poskytnutí navazujících činností.
  Z2020-015310 16.07.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-000286 05.01.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. APSAZ Consulting a.s.
Poskytování personálních služeb 0 Kč
Oznámení profilu zadavatele
  P17V00000012 20.10.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. T-SOFT a.s.
Prováděcí projekt modernizace ISKŘ hl. m. Prahy 4 590 000 Kč
  P21V00000005 04.03.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Z.L.D. s.r.o.
Podpora a servis programového vybavení IKS ve 5 350 000 Kč
  P17V00000004 23.02.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Dodávka přenosného zařízení pro kontrolu jízdních odhad.cena 0 Kč
  Z2017-010865 26.04.2017 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování odborné podpory při naplňování 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této zakázky je projektová a odborná podpora při naplňování konceptu Smart Cities v rámci hl. m. Prahy.
  P16V00000007 19.12.2016 neuvedena Operátor ICT, a.s. ICZ a.s.
Pořízení, instalace a implementace softwarového 1 871 980 Kč
  P21V00000016 09.07.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. DNS a.s.
Dodávka diskového pole II 1 225 715 Kč
  Z2019-040411 28.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění optické infrastruktury ve vybraných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2022-017940 09.06.2022 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění služeb pro běh aplikací odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 3 ZZVZ vyhrazuje možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění na poskytnutí nových služeb, tzv. „opční právo“. Předmět nových služeb je shodný s předmětem plnění dle této veřejné zakázky a jedná se o rozšíření služeb o jiné služby pro běh aplikací, které dodavatel poskytuje, dále navýšení rozsahu služeb nebo prodloužení doby poskytování služeb. Opční právo je zadavatel oprávněn využít do 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy na tuto veřejnou zakázku.
  P20V00000049 18.11.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytování vývojářských služeb backendu a odhad.cena 0 Kč
  Z2019-009703 05.09.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Specializovaná právní podpora II odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
  P19V00000005 25.07.2019 neuvedena Operátor ICT, a.s. Validační zařízení pro Prague Visitor Pass odhad.cena 0 Kč
  Z2020-003404 24.02.2020 neuvedena Operátor ICT, a.s. Zajištění optické infrastruktury ve vybraných odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000001 07.01.2021 neuvedena Operátor ICT, a.s. Poskytnutí MS licencí a software assurance odhad.cena 0 Kč