Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:roman-jurecko

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:roman-jurecko'

Nalezené veřejné zakázky 344 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  505172 25.03.2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. R ALTRA spol. s r.o.
Analýza, dodávka a implementace SW produktu - 4 847 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00194558 19.05.2021 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s.
Horkovodní přípojka Vozovna Slovany 12 797 504 Kč
  401864 09.03.2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o.
Neznámý
  P20V00186046 16.12.2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SYMONTA s.r.o.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu V. 3 370 000 Kč
  Z2018-005275 23.02.2018 26.03.2018 Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 8 000 000 Kč
Oprava Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až čtyř /4/ kusů speciálních víceúčelových nákladních vozidel pro svoz odpadů typu jedno hákový nosič kontejnerů kategorie N2G. Veřejná zakázka bude plněna formou rámcové dohody o kupních smlouvách uzavřené mezi zadavatelem a dvěma vybranými dodavateli na dobu čtyř /4/ let.
  Z2017-008716 05.04.2017 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  P21V00000255 10.06.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice odhad.cena 0 Kč
  638378 13.05.2016 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Předběžné oznámení
  Z2017-021442 07.08.2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s. r. o.
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálního 215 270 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v zadavatelem požadované struktuře.
  P21V00000603 20.09.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Dodávky parenterální výživy pro Nemocnice PK - odhad.cena 0 Kč
  506443 27.01.2015 neuvedena Plzeňské komunální služby s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních
Předběžné oznámení Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele zajistit dodávku sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů v požadovaném množství a struktuře. Nádoby musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a dle EN 840-1, EN 840-2 a EN 840-3
  104323 26.09.2014 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Neznámý Zajistění nakládaní s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech na území statutárního města Plzně.
  P17V00000438 27.09.2017 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
Operativní leasing 2 vozidel 1 182 739 Kč
  211197 23.07.2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku 3 130 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti ochrany a ostrahy majetku a osob v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu: ? komplexních opatření k zamezení vniknutí nepovolaných osob do areálu Vědeckotechnického parku; ? minimalizace rizik rozkrádání a poškozování majetku nacházejícího se v areálu Vědeckotechnického parku; ? zamezení úniku utajovaných skutečností, obchodních tajemství, předmětů duševní či průmyslového vlastnictví z areálu Vědeckotechnického parku; ? zabránění vzniku mimořádných událostí v areálu Vědeckotechnického parku; ? namátkových kontrolu osob při vstupu do areálu Vědeckotechnického parku; ? vykázání nežádoucích osob z areálu Vědeckotechnického parku; ? zadržení osoby při páchání trestné činnosti nebo osoby z této činnosti podezřelé a její předání Policii ČR; ? kontrola neporušenosti vnějšího pláště objektů Vědeckotechnického...
  Z2017-021439 07.08.2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. SIMED s. r. o.
Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel 1 310 500 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je dodávka až dvou ks speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odpadů.
  P17V00000001 10.04.2017 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku odhad.cena 0 Kč
  P17V00000002 02.10.2017 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Úklidové služby části Vědeckotechnického parku odhad.cena 0 Kč
  225895 07.08.2013 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Investiční úvěr 641 638 886 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Poskytnutí investičního úvěru za podmínek, které budou podrobněji popsány v zadávací dokumentaci v rámci výzvy k podání nabídek. Očekávané základní obchodní podmínky úvěru jsou: Účel použití úvěru - Financování projektu „Spalovna komunálních odpadů ZEVO Chotíkov a horkovod Chotíkov“. Druh úvěru - Investiční. Limit úvěru - 2.000.000.000,- CZK. Začátek čerpání úvěru - Předpokládaný termín /nejdříve 3/2013. Konec čerpání úvěru - Předpokládaný termín 3/2016. Způsob splácení úvěru - Splácení jistiny úvěru v pravidelných, rovnoměrných, čtvrtletních splátkách (identické splátky po celou dobu splácení) po načerpání požadovaného objemu úvěru. Platby jistiny a příslušných úroků budou probíhat poslední pracovní den daného čtvrtletí. Bude se jednat o 48 kvartálních splátek. Délka splácení úvěru - 12 let (tj. 6/2016-3/2028, požadován je 3 letý odklad splátek jistiny v období 3/2013-3/2016). Začátek...
  P19V00165625 23.05.2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Energetické opravny, a.s.
Výměníkové stanice - rekonstrukce ohřevu II. 3 298 820 Kč
  P19V00000721 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část F: Tampony stáčené - nesterilní odhad.cena 0 Kč
  P20V00000454 21.09.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Allianz pojišťovna, a.s.
Pojištění profesní odpovědnosti pro skupinu 14 650 000 Kč
  P18V00000311 24.04.2019 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
+1 dodavatel
Infuzní, irigační a oplachové roztoky 3 Kč
  P19V00000725 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část I: Fixace žilních katetrů, sterilní odhad.cena 0 Kč
  Z2018-007573 02.07.2019 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. BERGER BOHEMIA a. s.
BERGER BOHEMIA a. s.
Vědeckotechnický park Plzeň, a. s., výstavba odhad.cena 0 Kč
Oznámení o změně
  P15V00000003 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
  208565 29.02.2012 neuvedena Plzeňské komunální služby s.r.o. Sběr, přeprava (svoz) a využívání (odstraňování) odhad.cena 600 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zajištění nakládání s komunálním odpadem s prioritním zajišťováním materiálového využívání využitelných složek komunálního odpadu v jednotlivých svozových oblastech (specifikovaných v odst. 3.5 Kvalifikační dokumentace) na území statutárního města Plzně. Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v odst. 2.2 Kvalifikační dokumentace a v zadávací dokumentaci.
  402632 17.04.2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nájem speciálních víceúčelových vozidel pro svoz odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  505184 29.06.2015 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Sběr, přeprava (svoz), úprava (dotřídění) a odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  358648 24.02.2014 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Rekonstrukce elektrofiltru odsiřovacího zařízení 69 500 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Rekonstrukce dožitého elektrofiltru, zařazeného za odsiřovacím zařízení 3 parních a 2 horkovodních kotlů
  P20V00186349 23.12.2020 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SUPTel a.s.
Rekonstrukce tepelných rozvodů Skupova 4a - 20 5 850 000 Kč
  P13V00000098 03.04.2013 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. VAN HOUSE s.r.o.
Zajištění havarijního stavu 1.PP budovy č. 210/II 0 Kč
  Z2018-009889 08.07.2019 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. Z TECHNIK s.r.o.
B. Braun Medical s.r.o.
+51 dalších dodavatelů
Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, 58 846 170 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2018-036498 23.10.2018 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2018-028496 21.08.2018 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky 5 260 936 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraji, a.s., a to po dobu dvou let. Veřejná zakázka je rozdělena dle § 101 ZVZ na 3 Části. Část 1 - Infuzní roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 2 - Roztoky glukózy v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Část 3 - Infuzní roztoky balancované, oplachové a irigační roztoky v plastové láhvi, skleněné láhvi, nebo plastovém vaku Podrobná specifikace infuzních roztoků včetně předpokládaného odebraného množství je uvedena v příloze č. 2 ZD pro Část 1 VZ, příloze č. 3 ZD pro Část 2 VZ a příloze č. 4 ZD pro Část 3 VZ.
  P17V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup speciálních víceúčelových nákladních vozidel odhad.cena 0 Kč
  Z2020-032957 07.01.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
+3 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  211248 28.03.2012 neuvedena Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Zajištění úklidu areálu Vědeckotechnického parku odhad.cena 6 641 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních služeb v oblasti úklidu budov v areálu Vědeckotechnického parku v Plzni zejména v rozsahu poskytování úklidových, hygienických a dezinfekčních služeb.
  Z2017-008862 07.08.2017 16.05.2017 Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. FORCORP GROUP spol. s r.o.
Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku 3 864 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky „Zajištění ostrahy areálu Vědeckotechnického parku Plzeň“ je: a) zajištění recepce, telefonní ústředny a pochůzky po areálu v nočních hodinách a mimo pracovní dny; b)zajištění chodu PCO (pultu centralizované ochrany) z tzv. „velína“ a reakce na podněty z monitoringu PCO – CCTV (kamerový systém), EPS (elektrická požární signalizace) EZS (elektrický zabezpečovací systém) a tísňová hlášení ; c) Zajištění jednotky rychlého zásahu - Jednotka rychlého zásahu v naléhavých případech slouží k okamžité reakci na naléhavé případy, poplachy a tísňové situace v areálu Vědeckotechnického parku Plzeň.
  P19V00000720 12.04.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a. s. Část E: Kompresivní obinadla odhad.cena 0 Kč
  Z2020-016106 20.08.2020 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2020-007531 28.02.2020 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. KRUML - POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Stavební úpravy budovy č. p. 202 pro sociální 4 499 759 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  P16V00000004 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Kricner s.r.o.
MEVA-TEC s.r.o.
+1 dodavatel
Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních 15 312 845 Kč
  497944 25.09.2014 neuvedena Klatovská nemocnice, a.s. PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
Služby spojené s praním prádla pro Klatovskou 4 889 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P16V00000001 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odhad.cena 0 Kč
  P13V00000778 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. SUPTel a.s.
Provádění stavebních, montážních a dalších 1 427 948 Kč
  P13V00000002 neuvedena Plzeňská teplárenská, a.s. Přechod kotle K6 na 100% spalování biomasy odhad.cena 0 Kč
  Z2021-013051 14.04.2022 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Fresenius Kabi s.r.o.
Infuzní, irigační a oplachové roztoky pro 5 831 135 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů infuzních roztoků, roztoků glukózy, balancovaných infuzních roztoků, oplachových a irigačních roztoků pro potřeby jednotlivých nemocnic (zdravotnických zařízení) společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., a to po dobu 48 měsíců a dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem
  401864 23.10.2018 neuvedena Čistá Plzeň
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
  638378 27.02.2017 neuvedena Čistá Plzeň, s. r. o. ELIOD-VERSADO-SD JATEČNÍ
Zajištění provozu sběrného dvora na území MO Plzeň 15 098 686 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2021-013217 19.04.2021 neuvedena Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
BLACK STORM s.r.o.
+2 další dodavatelé
Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice 3 532 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky různých typů a druhů injekčních stříkaček a jehel, pro potřeby jednotlivých nemocnic společnosti Nemocnice Plzeňského kraje, a.s. po dobu 48 měsíců a to dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Veřejná zakázka je rozdělena na 6 částí. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu určitou v každé části VZ s vybraným dodavatelem.