Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:stepan-stupcuk

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:stepan-stupcu...'

Nalezené veřejné zakázky 10 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  Z2023-005904 08.02.2023 neuvedena Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Oprava formuláře CZ05
Oprava národního formuláře Dodávka kogeneračních jednotek o výkonech 200 kWe - 2000 kWe
  Z2023-008221 27.02.2023 27.03.2023 Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. DODÁVKA KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK O VÝKONECH 200 KWE odhad.cena 260 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby (a) dodávka kogeneračních jednotek (dále jen „KGJ“) splňujících min. technické parametry dle příloh č. 1 a 2 Pokynů; Zadavatel má rámcově zájem o dodání: (i) 3 ks KGJ o výkonu 200 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, (ii) 6 ks KGJ o výkonu 500 kWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, (iii) 3 ks KGJ o výkonu 1 MWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu, a (iv) 1 ks KGJ o výkonu 2 MWe s tolerancí odchylky od požad. výkonu ± max. 10% z uvedeného požad. výkonu. (b) zajištění průběžných dodávek Náhradních dílů; (c) provedení montáže KGJ či technického dozoru při montáži prováděné Zadavatelem, popř. jím určenou 3. osobou, a to dle volby Zadavatele; a (d) poskytování Základního školení, Školení periodické údržby, opakovaného Školení periodické údržby, Periodické údržby (včetně...
  240585 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis rozvodného zařízení tepla odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TUV (vedení kolektivu topičů, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TUV. d. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. e. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). f. Vedení podrobné evidence o nákladech...
  236629 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  240582 20.02.2013 neuvedena 4-Energetická a.s. Provoz a servis plynových kotelen společnosti odhad.cena 32 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění: • Provozu zdrojů tepla, a to konkrétně: a. Komplexního provozu zdrojů tepla a teplé vody (provozování zdroje, kontroly technologie, provádění úprav, nastavení elektroniky a drobné údržby. Na příkaz odpovědné osoby, provádění jednorázových kontrol, odstavování, spouštění a útlum tepelných zdrojů). b. Zajištění a kontroly obsluhy zdrojů tepla a TV (vedení kolektivu obsluh TZ, jejich školení, vedení a kontrola činnosti). c. Likvidace odpadů vzniklých při provozu zdrojů tepla a TV. d. Provozního měření emisí zdrojů tepla a TV. e. Vedení provozní evidence ve formě provozních deníků, výkazů, evidence oprav a údržby. f. Údržby dle provozního řádu tak, aby nedocházelo ke znehodnocování provozního zařízení (provádění údržby v souladu s právními předpisy ČR, péče o svěřené zařízení takovým způsobem aby nedocházelo k jeho znehodnocení). g....
  236730 01.11.2012 neuvedena 4-Energetická a.s.
Neznámý
  Z2020-021633 24.06.2020 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
Oznámení profilu zadavatele
  Z2021-003575 24.11.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ZAJIŠTĚNÍ POHOTOVOSTNÍCH OPRAV PLYNÁRENSKÝCH 9 846 209 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je provádění pohotovostních oprav na plynárenském zařízení vč. poskytování pohotovostní služby.
  Z2020-021886 24.10.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Dodávka domovních membránových plynoměrů s 4 212 880 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávky domovních membránových plynoměrů s mechanickým počítadlem a sad příslušenství (snímač, konektor, kabel, plomba)
  Z2020-035286 23.09.2022 neuvedena Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍCH A POHOTOVOSTNÍCH OPRAV 67 046 322 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění dobrovolně zadávané veřejné zakázky, je uzavření rámcových dohod s dodavateli na zajištění provozních oprav plynárenské sítě.