Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tomas-macura

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tomas-macura'

Nalezeno 46 zakázek.

  Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
642276 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2017 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
639474 31. 5. 2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí
Předběžné oznámení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
642276 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ENWOX ENERGY s.r.o.
Dodávka elektřiny 2017 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
641682 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období 2017-2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
492747 21. 7. 2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, zpracování analýz a případových studií 2 260 400  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování odborných poradenských služeb, zpracování analýz, studií a realizace benchmarkingu.
361613 26. 7. 2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky
Neznámý
Z2017-012187 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí II odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
641682 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období 2017-2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P19V00000632 3. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
P16V00117049 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" odhad.cena 0 Kč
639474 9. 5. 2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
479298 23. 5. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut II. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
403757 30. 4. 2015 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantů 25 743 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulantů pro čistírny odpadních vod zadavatele..
239000 10. 7. 2017 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
508142 19. 2. 2015 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je technické zpracování Sbírky případových studií. • grafické zpracování Sbírky případových studií • korektorské služby – jazyková korektura Sbírky případových studií • tiskařské práce
P14V00019396 31. 10. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření podkladů pro vznik svazku obcí 4 923 000  Kč
P14V00019223 31. 10. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Vývoj a pronájem informačního systému a provoz odhad.cena 0 Kč
362090 21. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2015 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
P18V00146513 12. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PO VOLBÁCH V ROCE 2018 odhad.cena 0 Kč
P14V00022222 31. 10. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, zpracování analýz a případových studií 2 260 400  Kč
P16V00115008 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb obcí odhad.cena 0 Kč
239000 27. 11. 2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Neznámý
P14V00101550 31. 10. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Jiří Kaufner K-PRINT
Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060  Kč
P14V00020777 31. 10. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 0 Kč
P14V00000087 26. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantů odhad.cena 0 Kč
489304 20. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení II 8 404 640  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
485182 21. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky GEPRO spol. s r.o.
NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY, ČÁST 2 – GIS licence 160 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
369621 2. 6. 2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 9 948 821  Kč
Neznámý Poskytování odborných poradenských služeb zastupitelům a zaměstnancům měst a obcí v záležitostech týkajících se výkonu veřejné správy, obsahové naplnění a procesní správa e-learningových kurzů zaměřených na aplikaci nového občanského zákoníku obcemi, zajištění tutora pro e-learning, vzdělávání k NOZ, vytvoření zásobníku vzorů dokumentů a zajištění školení pro nové starosty.
370900 23. 5. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut odhad.cena 0 Kč
Neznámý
P17V00123845 1. 11. 2018 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky SPF Group, s.r.o.
Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce" 1 410 000  Kč
Z2018-026887 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
368898 22. 5. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Z + M Partner, spol. s r.o.
Nákup výpočetní techniky 843 213  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
358289 20. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2014 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
516566 20. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2016 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
630301 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dálkové odečty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2017-020801 26. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Amper Market, a.s.
Dodávka elektřiny 2018 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
60061005 13. 1. 2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2012 - 2013 pro OVAK a ŠPVS 71 693 328  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka elektřiny pro odběrná místa pověřeného zadavatele (Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dále jen OVAK) a pověřujícího zadavatele (Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dále jen ŠPVS). s převzetím závazku odebrat elektřinu z el. soustavy včetně převzetí odpovědnosti za odchylku za dodavatele dle zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky 541/2005 Sb. v platném znění.
366302 22. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na ÚČOV Ostrava pro období 2014-2016 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-037719 9. 1. 2019 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 12 000 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
60064828 19. 12. 2011 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Odběr a zpracování kalu 31 750 000  Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze v množství 50 000 tun po dobu 2 let.
P18V00000560 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Z2017-017905 22. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. neuvádím
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele neuvádím
Z2019-000620 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. KEMIFLOC a.s.
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2018-036492 23. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oznámení profilu zadavatele
Z2018-023336 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. SUEZ Water CZ, s.r.o.
DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
Z2019-003391 8. 7. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 286 lidí darovalo 755 889 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy