Hlídač veřejných zakázek: Hledání osobaidzadavatel:tomas-macura

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'osobaidzadavatel:tomas-macura'

Nalezené veřejné zakázky 57 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P17V00003295 1. 8. 2017 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2018 odhad.cena 0 Kč
 P14V00020777 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 0 Kč
 P18V00014928 9. 8. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
 P19V00158562 21. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
 Z2017-012187 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb odhad.cena 0 Kč
Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky
 P18V00146513 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA odhad.cena 0 Kč
 370900 18. 5. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 P14V00101550 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Jiří Kaufner K-PRINT
Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060 Kč
 489304 18. 5. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení 8 404 640 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P14V00022222 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, 2 260 400 Kč
 369621 2. 6. 2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení odhad.cena 9 948 821 Kč
Neznámý Poskytování odborných poradenských služeb zastupitelům a zaměstnancům měst a obcí v záležitostech týkajících se výkonu veřejné správy, obsahové naplnění a procesní správa e-learningových kurzů zaměřených na aplikaci nového občanského zákoníku obcemi, zajištění tutora pro e-learning, vzdělávání k NOZ, vytvoření zásobníku vzorů dokumentů a zajištění školení pro nové starosty.
 P14V00023065 14. 8. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky KVB advokátní kancelář s.r.o.
Výběr dodavatele pro odborné poradenství a školení 8 404 640 Kč
 639474 31. 5. 2016 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
Předběžné oznámení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
 P14V00019396 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky MEPCO, s.r.o.
Zajištění odborného servisu pro obce při vytváření 4 923 000 Kč
 Z2020-031974 14. 9. 2020 16. 10. 2020 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 8 000 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 1. 2021 až do 31. 12. 2021. Klasifikace předmětu veřejné zakázky kódy CPV: Síran železitý 24313122-2 Síran hlinitý 24313123-9
 Z2018-023336 5. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. SUEZ Water CZ, s.r.o.
DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 366302 18. 5. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 642276 18. 5. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2017 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné služby
 P14V00019223 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Vývoj a pronájem informačního systému a provoz odhad.cena 0 Kč
 492747 21. 7. 2014 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Poradenské služby pro obce, benchmarking měst, 2 260 400 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování odborných poradenských služeb, zpracování analýz, studií a realizace benchmarkingu.
 361613 26. 7. 2013 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky
Neznámý
 639474 9. 5. 2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Poskytování právního poradenství pro Centra společných služeb obcí (dále jen CSS) kdy právní služby se zaměří na veškeré právně složitější či rizikovější oblasti činnosti CSS, kam bude patřit zejména právní poradenství v oblasti transparentního nakládání s majetkem obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO), hospodaření s dotacemi, poradenství ve složitějších správních řízeních (např. přestupková řízení), problematika poskytování informací, odpovědnostní vztahy, složité právní vztahy v oblasti sociální péče, školství, dopravy, územního plánování, veřejného pořádku, atd., včetně zabezpečení smluvní agendy v oblastech činnosti CSS. Uchazeč se zároveň bude dle potřeby podílet na vzdělávání zaměstnanců CSS a návrhů legislativních změn ke zlepšení fungování CSS.
 60064828 19. 12. 2011 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Odběr a zpracování kalu 31 750 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je odběr odvodněného hygienizovaného kalu z čištění komunálních odpadních vod na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě - Přívoze v množství 50 000 tun po dobu 2 let.
 642276 4. 9. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ENWOX ENERGY s.r.o.
Dodávka elektřiny 2017 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 358289 18. 5. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2014 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 60061005 13. 1. 2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Dodávka elektřiny 2012 - 2013 pro OVAK a ŠPVS 71 693 328 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Dodávka elektřiny pro odběrná místa pověřeného zadavatele (Ostravské vodárny a kanalizace a.s. dále jen OVAK) a pověřujícího zadavatele (Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dále jen ŠPVS). s převzetím závazku odebrat elektřinu z el. soustavy včetně převzetí odpovědnosti za odchylku za dodavatele dle zák. č. 458/2000 Sb. a vyhlášky 541/2005 Sb. v platném znění.
 P18V00000560 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
 516566 18. 5. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dodávka elektřiny 2016 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P19V00000632 3. 5. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 0 Kč
 368898 18. 5. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Z + M Partner, spol. s r.o.
Nákup výpočetní techniky 843 213 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00000634 30. 9. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
 P17V00123845 5. 6. 2017 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky SPF Group, s.r.o.
Evaluace projektu "Posilování administrativní 1 410 000 Kč
 P18V00012812 16. 7. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. DÁLKOVÉ ODEČTY odhad.cena 0 Kč
 Z2018-036492 23. 10. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Oznámení profilu zadavatele
 403757 30. 4. 2015 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantů 25 743 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulantů pro čistírny odpadních vod zadavatele..
 630301 18. 5. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Dálkové odečty odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P16V00117049 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Evaluace projektu "Posilování administrativní odhad.cena 0 Kč
 485182 18. 5. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky GEPRO spol. s r.o.
NÁKUP VÝPOČETNÍ TECHNIKY, ČÁST 2 – GIS licence 160 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 P19V00158562 21. 6. 2019 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky IT SYSTÉM PRO PROJEKT EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ odhad.cena 0 Kč
 Z2020-011293 19. 6. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Veolia Komodity ČR, s.r.o.
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2022 - 31. 12. odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 508142 19. 2. 2015 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Technické zpracování Sbírky případových studií 74 060 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je technické zpracování Sbírky případových studií. • grafické zpracování Sbírky případových studií • korektorské služby – jazyková korektura Sbírky případových studií • tiskařské práce
 P16V00115008 12. 4. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Právní poradenství pro Centra společných služeb odhad.cena 0 Kč
 479298 18. 5. 2020 neuvedena Svaz měst a obcí České republiky Pronájem aut II. odhad.cena 0 Kč
Neznámý
 Z2018-037719 9. 1. 2019 5. 12. 2018 Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro odhad.cena 12 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.
 Z2019-003391 23. 4. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny pro období 1.1.2020 - 31.12.2020 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 239000 10. 7. 2017 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele
 Z2018-026887 29. 11. 2018 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Pražská plynárenská, a.s.
Dodávka elektřiny 2019 odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 239000 27. 11. 2012 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Neznámý
 641682 4. 9. 2019 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a.s. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Výběr dodavatele pro odběr hygienizovaného kalu z odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné služby
 P14V00000087 12. 4. 2020 neuvedena Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Výběr dodavatele koagulantů odhad.cena 0 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 525 lidí darovalo 1 458 718 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy